Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)

1   2   след >>показать всеУ книзі відтворено споконвічний пошук розв'язання питання про місце і роль людства у житті Всесвіту. Аналізуються особливості взаємовпливів суспільства й довкілля у давнину, формування найдавнішої системи світогляду та її вершини - космології. Автор пропонує оригінальні концепції визначення прабатьківщини індоєвропейців та їх складової частини - предків слов'ян

93.00 грн.
Быстрый заказ


"Stratum plus" - международный научный журнал по археологии и культурной антропологии. Публикуемые материалы - результаты аналитических исследований, интерпретации, качественная публикация новых источников. По оценкам экспертов, журнал является одним из лучших профильных изданий в Восточной Европе

250.00 грн.
Быстрый заказ


"Stratum plus" - международный научный журнал по археологии и культурной антропологии. Публикуемые материалы - результаты аналитических исследований, интерпретации, качественная публикация новых источников. По оценкам экспертов, журнал является одним из лучших профильных изданий в Восточной Европе

250.00 грн.
Быстрый заказ


"Stratum plus" - международный научный журнал по археологии и культурной антропологии. Публикуемые материалы - результаты аналитических исследований, интерпретации, качественная публикация новых источников. По оценкам экспертов, журнал является одним из лучших профильных изданий в Восточной Европе

250.00 грн.
Быстрый заказ


"Stratum plus" - международный научный журнал по археологии и культурной антропологии. Публикуемые материалы - результаты аналитических исследований, интерпретации, качественная публикация новых источников. По оценкам экспертов, журнал является одним из лучших профильных изданий в Восточной Европе

250.00 грн.
Быстрый заказ


"Stratum plus" - международный научный журнал по археологии и культурной антропологии. Публикуемые материалы - результаты аналитических исследований, интерпретации, качественная публикация новых источников. По оценкам экспертов, журнал является одним из лучших профильных изданий в Восточной Европе

250.00 грн.
Быстрый заказ


"Stratum plus" - международный научный журнал по археологии и культурной антропологии. Публикуемые материалы - результаты аналитических исследований, интерпретации, качественная публикация новых источников. По оценкам экспертов, журнал является одним из лучших профильных изданий в Восточной Европе

250.00 грн.
Быстрый заказ


"Stratum plus" - международный научный журнал по археологии и культурной антропологии. Публикуемые материалы - результаты аналитических исследований, интерпретации, качественная публикация новых источников. По оценкам экспертов, журнал является одним из лучших профильных изданий в Восточной Европе

250.00 грн.
Быстрый заказ


"Stratum plus" - международный научный журнал по археологии и культурной антропологии. Публикуемые материалы - результаты аналитических исследований, интерпретации, качественная публикация новых источников. По оценкам экспертов, журнал является одним из лучших профильных изданий в Восточной Европе

250.00 грн.
Быстрый заказ


"Stratum plus" - международный научный журнал по археологии и культурной антропологии. Публикуемые материалы - результаты аналитических исследований, интерпретации, качественная публикация новых источников. По оценкам экспертов, журнал является одним из лучших профильных изданий в Восточной Европе

250.00 грн.
Быстрый заказ


Книга посвящена истории кургана в Осеберге (провинция Вестфольд, Норвегия) — одного из ключевых археологических источников для изучения общества, культуры и экономики Скандинавии IX века. Увлекательно написанная история открытия, а также интерпретация находок из этого удивительного памятника будут полезны для понимания материальной и духовной культуры людей, живших в раннем Средневековье на территории современной Украины

198.00 грн.
Быстрый заказ


Данный сборник статей посвящен памяти выдающегося ученого-археолога Марка Борисовича Щукина. В книгу вошли статьи друзей, коллег по работе и многочисленных учеников. В сборнике выносятся и обсуждаются проблемы археологии - от эпохи латена до эпохи Великого переселения народов

316.00 грн.
Быстрый заказ


Хто відкрив трипільську культуру? Як проводяться сучасні археологічні дослідження? У що вбиралися давні трипільці, яку їжу споживали, у яких будинках мешкали, яким богам поклонялися? Як робили славетні керамічні вироби і що означають малюнки на них? Про все це і багато іншого читач дізнається з візуальної енциклопедії

130.00 грн.
Быстрый заказ


У науковому виданні широко представлені монетні знахідки ХІV– середини ХVІІ ст., виявлені на теренах історичного Поділля в середині ХІХ – на початку ХХІ ст., дано їх детальний опис. На основі історичного та фактичного матеріалу з 360 монетних скарбів розкриті особливості грошового обігу та лічба монет на території Поділля, яке перебувало в складі Подільського удільного князівства, Великого князівства Литовського, Польського королівства та Речі Посполитої

585.00 грн.
Быстрый заказ


Книга присвячена археозоологічним дослідженням на території України. Дякуючи широкомасштабним археозоологічним та остеологічним дослідженням ХХ ст., маємо змогу визначати кістки тварин фактично всіх епох - від палеоліту до середньовіччя. Видання цінне як для вузького кола фахівців, так і для широкого загалу читачів

340.00 грн.
Быстрый заказ


В книге рассказывается о появлении и победе христианства в Херсоне-Корсуни, откуда христианство пришло в Древнюю Русь. В своей работе автор опирается на анализ письменных источников, а также на широкий эпиграфический материал. Читатель узнает, как маленькая христианская община Херсона сиро-палестинского происхождения смогла к концу IV века одержать верх над могущественной местной языческой традицией

40.00 грн.


Збірник наукових праць укладено на основі матеріалів Другої міжнародної зброєзнавчої конференції, що відбулася в м. Києві 16-18 травня 2016 р. Видання розраховане на фахівців у галузі зброєзнавства та суміжних спеціальних історичних дисциплін, археологів, музейних працівників, викладачів, аспірантів, студентів ВНЗ гуманітарного профілю

315.00 грн.


Збірник наукових праць укладено на основі матеріалів Другої міжнародної зброєзнавчої конференції, що відбулася в м. Києві 16-18 травня 2016 р. Видання розраховане на фахівців у галузі зброєзнавства та суміжних спеціальних історичних дисциплін, археологів, музейних працівників, викладачів, аспірантів, студентів ВНЗ гуманітарного профілю

315.00 грн.


Книга вводит в увлекательный мир ветхозаветной и новозаветной библейской археологии, которая в результате современных археологических исследований, по-новому открывает и подтверждает священную историю Библии. Основное внимание автор уделяет дискуссионным вопросам библейских археологических исследований - археологии Иерусалима, проблемам датировки и хронологии

208.00 грн.


В книге освещен раннесредневековый период истории Подонцовья, дано описание пеньковской, волынцевской, роменской и салтово-маяцкой археологических культур, а также жизни и быта их носителей, соответственно: антов, северян и подданных Хазарского каганата

154.00 грн.


Монография обобщила и подытожила результаты предпринятого ее авторами комплексного изучения Софии Киевской. В центре данного исследования — древнейшие граффити Софийского собора, подтвердившие его датировку 1011—1018 гг., научную обоснованность недавно отмеченного 1000-летнего юбилея памятника

 
 
55.00 грн.


Это самое древнее на Земле художественное творчество, которое существовало на протяжении более 20 тысяч лет. Впервые в мировой научной литературе воссоздается по возможности целостная картина развития палеолитического фигуративного искусства всей Европы, от Атлантики до центра Русской равнины

165.00 грн.


"Stratum plus" - международный научный журнал по археологии и культурной антропологии. Публикуемые материалы - результаты аналитических исследований, интерпретации, качественная публикация новых источников. По оценкам экспертов, журнал является одним из лучших профильных изданий в Восточной Европе

340.00 грн.


Белгород-Днестровская крепость — один из самых известных и в то же время загадочных памятников средневековой фортификации. В монографии рассматривается весь накопленный к данному времени комплекс документальных источников по истории крепости, а также привлекаются результаты авторских многолетних полевых историко-архитектурных исследований крепостных стен и башен

 
 
253.00 грн.


Монография посвящена верификации миграционной концепции М.Гимбутас в отношении культур энеолита бронзового века южной части Восточной Европы.

177.00 грн.


В книге изложен опыт экспериментально-трасологических, планиграфических и технологических исследований при изучении каменных артефактов, реконструкции древнейших производств, при определении специфики и выработки характеристик хозяйства, инструментария и пространства обитания людей в эпоху палеолита, неолита и раннего металла

288.00 грн.


Библия и археология каменного века… Богословие и наука… Нет ли здесь противоречий? Все ли мы "произошли от обезьяны"? Что было до Потопа? Эта книга для тех, кто хочет понять сложности современного естествознания, узнать, что такое экспериментальная археология и к каким неожиданным заключениям она порой приходит

148.00 грн.


Предлагаемый сборник посвящен изучению проблем мифологического осмысления потустороннего мира, смерти и символического содержания погребально-поминальной обрядности в контексте традиционных представлений коренных народов Сибири и Северной Америки

400.00 грн.


Издание продолжает публикацию санскритских рукописей письмом брахми из Восточного Туркестана, которые датируются V—VIII вв. н.э. В настоящем выпуске публикуются шесть текстов: центральноазиатская редакция "Шардулакарнаваданы", авадана о ганди; фрагменты и Пратимокша-сутры; новые фрагменты хинаянских и махаянских сутр и фрагменты ранее неизвестного на санскрите позднемахаянского сочинения "Буддханама-сутра"

280.00 грн.


Классический труд В.М.Массона посвящен древнейшим цивилизациям Старого и Нового Света и основан на результатах археологических исследований на Ближнем Востоке, в Средней Азии, Индии и Китае. Второе издание существенно расширено за счёт новейших данных археологии и истории

 
 
97.00 грн.

1   2   след >>показать все


(пусто)
 

+38(063)437-52-38
arhe@arhe.com.ua

Подпишитесь и получите подарок© Архе .