Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)

1   2   3   4   5   след >>Митрополита Антония нельзя было назвать ни пресно-благочестивым, ни просто "приятным" – он был непростым человеком; но при всей внутренней борьбе и напряженности, о которых так хорошо знали близкие ему люди, он позволял себе быть прозрачным для Христа, так, что в его присутствии вы всегда чувствова­ли абсолютную реальность Господа...

110.00 грн.
Быстрый заказ


Листування о. Любомира Гузара з матір’ю Ростиславою, сестрою Мартою та її чоловіком Зеноном охоплює тривалий період 1975-1976 і 1985-1992 років, на який припало багато доленосних подій у житті українського народу й Греко-Католицької Церкви. Воно не тільки показує, як сприймав і оцінював о. Гузар ці історичні події та їх учасників, а й насамперед – розкриває його внутрішній світ як людини й церковного діяча

311.00 грн.
Быстрый заказ


Автор книги – дочь православного священника, праведника мира, погибшего в 1944 г. в концлагере Дора близ Бухенвальда – ставит перед собой трудную задачу: написать биографию святого, которая не была бы ни панигириком, ни житием

 
 
110.00 грн.
Быстрый заказ


Известные режиссеры и политики, художники, ученые и актеры рассказывают о жизни в богатые событиями годы второй половины ХХ века в доверительных беседах с известным телеведущим Анатолием Борсюком

104.00 грн.
Быстрый заказ


Ця книга – автобіографія Єжи Ґєдройця – людини надзвичайної інтелектуальної потуги, великого польського видавця та громадського діяча. Відкритість політики як головна засада демократії та політичної стабільності, свобода слова стали лейтмотивом усього його життя. Його волею була видана антологія української літератури 1917–1933 років, що відображала поступ та перерване життя українського письменства, – "Розстріляне Відродження"

171.00 грн.
Быстрый заказ


Данная книга представляет собой переписку Карла Густава Юнга и Эриха Нойманна. Нойманн входил в число ближайших последователей Юнга, и даже несмотря на эмиграцию, войну, сложное физическое и эмоциональное состояние, продолжал поддерживать связь со своим учителем

583.00 грн.
Быстрый заказ


В історичному дослідженні відомого французького письменника і науковця Філіппа Делорма йдеться про біографію однієї з королев Франції, Анни Київської, нам відомої як Анна Ярославна

370.00 грн.
Быстрый заказ


Настоящее издание - первая попытка собрать воедино и опубликовать архивные материалы, проливающие свет на жизнь и творчество выдающегося российского историка В. О. Ключевского. В том включены письма, дневники и афоризмы и мысли об истории

93.00 грн.
Быстрый заказ


Життя в окупованому Львові описано з перспективи особистої історії. Головну увагу зосереджено на поведінці людей, що постали перед загрозою смерті. Однак незвичність оповіді, що спирається на щоденники, спогади, листи і навіть протоколи допитів, полягає не тільки в цьому...

170.00 грн.
Быстрый заказ


Вальтер Беньямин - один из самых выдающихся и в то же время загадочных интеллектуалов XX столетия. Его работы - мозаика, включающая философию, литературную критику, марксистский анализ и синкретическую теологию, - не вписываются в простые категории. Биография, написанная двумя ведущими исследователями творчества Беньямина, выходит за рамки мозаичного и мифического, представляя эту загадочную личность во всей ее полноте

 
 
500.00 грн.
Быстрый заказ


Книга посвящена выдающемуся русскому мыслителю и писателю второй половины XIX - начала XX века Василию Розанову, создателю новой формы литературы и мысли, сопряженной с проблемой понимания в его связи с письмом и словом, с их выходом к реалиям жизни

90.00 грн.
Быстрый заказ


До Василя Стуса широка відомість прийшла після перепоховання в 1989-му. Що цьому причиною: поетична творчість? героїка життя? непримиренність позиції? здатність перейматися чужим болем? На ці та інші питання пробує знайти відповіді син поета

118.00 грн.
Быстрый заказ


В центре этого исследования  –  яркая личность основателя движений «Оксфордская группа» и «Нравственное перевооружение», объединивших людей разных культур и религий и давших адекватный духовный ответ на многие социальные и политические вызовы эпохи

220.00 грн.
Быстрый заказ


Автор у брежнєвські часи відбув 10 років ув’язнення в концтаборі й на засланні – за участь у правозахисній Українській Гельсінкській групі (УГГ). Він ділиться своїми роздумами про дисидентство і природу тоталітаризму - і врешті виносить присуд комуністичній системі

222.00 грн.
Быстрый заказ


В книге даются краткий биографический очерк и анализ философских и социологических взглядов выдающегося украинского мыслителя Г. С. Сковороды, подвергаются критике буржуазные фальсификации его теоретического наследия

30.00 грн.
Быстрый заказ


Эта книга посвящена памяти отца Александра Меня - пастыря, проповедника, теолога, философа. О выдающейся личности отца Александра вспоминают: Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, митрополит Сурожский Антоний, протоиерей А. Борисов, С. Аверинцев, И. Поснова, Ив Аман, Е. Рашковский и многие другие

214.00 грн.
Быстрый заказ


В книге даётся краткий биографический очерк жизни главы французских энциклопедистов - Дени Дидро и анализ основных аспектов его философии. Автор уделяет особое внимание способу мышления Дидро ("методу парадокса"), который дал Дидро возможность выйти за рамки метафизики XVIII в.

119.00 грн.
Быстрый заказ


Книга посвящена творческому диалогу известного русского священника, философа и богослова о. Сергия Булгакова и его духовной дочери, художницы Юлии Николаевны Рейтлингер – сестры Иоанны, посвятившей себя иконописи в эмиграции и по возвращении в СССР

 
 
220.00 грн.
Быстрый заказ


Эта книга - рассказ о жизни знаменитого немецкого богослова, определившего развитие всей христианской мысли ХХ века в послевоенном мире, человека, который одним из первых понял, какая страшная судьба ждет мир после прихода к власти в Германии Адольфа Гитлера

 
 
390.00 грн.
Быстрый заказ


Книга культуролога Романа Корогодського вміщує вісім літературних портретів — Віктора Петрова (В. Домонтовича), Юрія Шевельова, Юрія Луцького, Сергія Параджанова, Івана Дзюби, Євгена Сверстюка, Михайлини Коцюбинської, Опанаса Заливахи. Обраний жанр — оптика, крізь яку автор осмислює життя особистості в умовах комуністичної системи. У книзі йдеться про людей, які стали ключовими постатями української культури ХХ століття

139.00 грн.
Быстрый заказ


Жанна Гийон - сторонница французского мистицизма и квиетизма, известная мученица за веру. Большинство современников не принимали ее, а католическая церковь, к лону которой она непременно себя причисляла, объявила ей жестокую войну. Многие мысли Жанны Гийон опередили свое время и остаются актуальными и по сей день

 
 
49.00 грн.
Быстрый заказ


В основі документально-публіцистичної оповіді про творчий і науковий спадок Івана Огієнка (митрополита Іларіона) - драматичні колізії втілення творчих задумів автора за неймовірно складних життєвих обставин, перипетії з побутуванням текстів, головні змістові домінанти творів, непроста дорога повернення їх із чужини

144.00 грн.
Быстрый заказ


Документально-публіцистична оповідь про драматичні воловоди долі великого українця - Івана Огієнка (митрополита Іларіона) - створена на основі нових документів, віднайдених автором в архівах України, Польщі, Швейцарії, Франції, США та Канади

144.00 грн.
Быстрый заказ


Книга проливає світло на драматичну долю видатної постаті – провідника УГКЦ й ісповідника віри Йосифа Сліпого. Особисті спогади патріярха представляють його життєвий шлях від затишного батьківського дому через пастирське служіння, терпіння у тюрмах, таборах і на засланні аж до визволення у 1963 році

 
 
290.00 грн.
Быстрый заказ


Личность Романа Кофмана столь многослойна — он дирижёр, поэт, прозаик, скрипач, создатель студенческого театра, в котором вёл занятия по сценическому движению и сценической речи, композитор и даже оперный режиссёр. Вы найдёте в книге описание всех этапов жизненного пути автора

450.00 грн.
Быстрый заказ


В основу книги лягли ще донедавна таємні матеріали з архівів, невідомі в Україні спогади родичів і друзів Отамана. Ці матеріали надають книзі особливої уваги і значення

70.00 грн.
Быстрый заказ


В книге Ирины Чайковской говорится о двух «классиках» — Марии Маркович (1833–1907), в 25 лет ставшей известной украинской писательницей и взявшей себе литературный псевдоним Марко Вовчок, и Иване Тургеневе (1818–1883), корифее русской литературы

51.00 грн.
Быстрый заказ


Книга посвящена фигуре крупнейшего мыслителя позднего Возрождения Мишеля Монтеня. Настоящее издание снова возвращает нас к размышлению о человеке, чья "записная книжка" разрослась до одного из величайших литературных и философских памятников в истории Европы

80.00 грн.
Быстрый заказ


Книга присвячена життю та діяльності Голови Національного уряду Кримської Народної (Демократичної) Республіки (1917-1918), Таврійського муфтія, класика кримськотатарської літератури Номана Челебіджіхана. Вперше на основі архівних матеріалів найбільш повно подана біографія Н. Челебіджіхана 

 
 
270.00 грн.
Быстрый заказ


Автор, продолжая традицию В. Дильтея и К. Ясперса, по­гружается в жизненный мир Ф. Ницше, реконструирует био­графию его учения с детства до тридцатилетия. Особое вни­мание уделяется влиянию женщин на становление философии Ф. Ницше, который незаслуженно слывет женоненавистником

340.00 грн.
Быстрый заказ

1   2   3   4   5   след >>


(пусто)
 

+38(063)437-52-38
arhe@arhe.com.ua

Подпишитесь и получите подарок© Архе .