Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)

1   2   3   4   5   след >>Попытка строительства социализма, впервые предпринятая в России, анализ опыта нового "смутного времени" и его последствий, возможности хозяйственного возрождения страны в этих условиях - таковы основные темы размышлений авторов журнала "Экономист", выходившего в Петрограде в 1921-1922 гг.

 
 
183.00 грн.
Быстрый заказ


У монографії розглянуто теоретичні та практичні засади інвестиційної діяльності, вплив глобалізаційних процесів на національні економіки, іноземне інвестування в умовах інтеграції України в світову економіку, інвестиційна привабливість та ефективність інвестиційних проектів, зокрема інвестиційна привабливість аграрного сектора України

90.00 грн.
Быстрый заказ


Підручник містить цілісний і систематизований виклад широкої панорами наукових традицій та ідей з урахуванням новітніх досягнень у сфері історико-економічних досліджень, а також сучасних вимог до рівня економічної освіти

160.00 грн.
Быстрый заказ


Книжка норвезьких науковців присвячена такому соціальному феномену, як конкуренція. Автори дослідили прояв цього явища у різних царинах суспільного життя — від живої природи до політики та спорту, — називаючи його перегонами на біговій доріжці

89.00 грн.
Быстрый заказ


В своей новой книге известный российский экономист Алексей Улюкаев предлагает подробный анализ дисбалансов, возникших в глобальной экономике и угрожающих полной разбалансировкой сложившегося экономического порядка

176.00 грн.
Быстрый заказ


У книзі в популярній формі аналізується проблема перешкоди для швидкого та сталого економічного зростання в Україні на рівні фундаментальних неформальних інституцій. З позицій сучасної інституційної та політичної економіки роз’яснюється причинно-наслідковий зв’язок між певними хибними звичками, стереотипами та ілюзіями, які часто сповідують жителі України, та перешкодами для розвитку продуктивної економіки

141.00 грн.
Быстрый заказ


В издании представлены избранные работы Вернера Зомбарта, основоположника современной социологии. Работы разбиты на четыре блока и посвящены строю хозяйственной жизни, евреям и их участию в образовании современного хозяйства, идеалам социальной политики, отсутствию социализма в Соединенных штатах

110.00 грн.
Быстрый заказ


В третьем томе представлены две историко-экономические работы Зомбарта, значение которых не ограничивается, однако, узкой областью специального интереса, а развёртывается в широком общекультурном и мировоззренческом контексте. В 1913 г. они были опубликованы в Германии под общим титулом "Исследования по истории развития современного капитализма" в двух томах: "Роскошь и капитализм" и "Война и капитализм"

237.00 грн.
Быстрый заказ


Как обеспечить высокое качество общественных услуг вроде образования и здравоохранения? В этой книге Джулиан Ле Гранд утверждает, что лучшим решением является предоставление выбора потребителям и поощрение конкуренции между поставщиками услуг

139.00 грн.
Быстрый заказ


У книзі сучасного французького економіста розглядається комплекс проблем якими займаються науковці. Зокрема йдеться про явища, осереддям яких є ринкова економіка. Наголошується на дотриманні економічної культури, котра залишається ворожою дофинків настільки, що ігнорує найважливіші аспекти їхнього функціонування

54.00 грн.
Быстрый заказ


Монографічне дослідження формулює й доказово стверджує наукову виправданість гіпотези, згідно з якою саме економічні й політичні інституції визначають, процвітатимуть країни чи терпітимуть невдачу в своїх прагненнях створити кращі умови життя для своїх громадян

74.00 грн.
Быстрый заказ


Пять исторических социологов излагают свои пять теорий, объясняющих, отчего может рухнуть капитализм, как и почему капитализм может сохраниться, откуда взялись коммунистические режимы в России и Китае и почему они окончились столь по-разному

 
 
278.00 грн.
Быстрый заказ


Капіталізм у розвиткових і пострадянських країнах зазнав краху. Він несправедливий, недоступний для широких мас і перетворився на привілей своєкорисного клану підприємців і чиновників, – стверджує знаменитий перуанський економіст і громадський діяч Ернандо де Сото

93.00 грн.
Быстрый заказ


В монографии известного социолога, профессора МГУ им. М.В.Ломоносова, доктора социологических наук А.И.Кравченко рассматривается история российской социологии труда начиная с середины XIX в. по настоящее время

680.00 грн.
Быстрый заказ


В этой книге рассказывается, как ученые-экономисты, влияя на решения правительства, смогли улучшить экономическую и социальную жизнь в США

227.00 грн.
Быстрый заказ


Книга присвячена дослідженню проблеми корупції та пошуку шляхів протидії їй. Розглянуто вплив корупції на соціально-політичні процеси та проаналізовано психологічні аспекти цього феномена

147.00 грн.
Быстрый заказ


На основе исследований и прочтений трудов Е. Гайдара, в книге предпринимателя, писателя, популяризатора Михаила Ильича Сарина, в кратком изложении описана история власти и собственности в мире и России

50.00 грн.
Быстрый заказ


В книге рассматривается взаимосвязь экономической и политической истории Соединенных Штатов Америки в XX веке, прослеживается процесс преодоления и последующего обострения поляризации американского общества, дается оценка экономических и политических программ основных американских партий

117.00 грн.
Быстрый заказ


Книга канадского историка Р.Дэя была опубликована в 1973 году и до сих пор остается основным исследованием экономических взглядов Л.Д.Троцкого. Дискуссии 1920-х годов о строительстве социализма рассмотрены с точки зрения экономических отношений советской России с западными странами 

333.00 грн.
Быстрый заказ


Антонио Дженовези по праву может считаться одним из основателей современного экономического знания. "Лекции о торговле, или О гражданской экономике" - не только университетский курс, но и итог его размышлений об экономике. Подобно А. Смиту, Дженовези разделяет критику феодального мира и ратует за более рациональное устройство общественной жизни

457.00 грн.
Быстрый заказ


В этой книге нобелевский лауреат Роберт Лукас собрал свои работы об экономическом росте - от ключевой статьи "О механике экономического развития" до ранее не публиковавшихся лекций в честь Саймона Кузнеца 1997 года

135.00 грн.
Быстрый заказ


В сборнике статей предлагается революционный взгляд на экономическую структуру западного мира. Автор бросает вызов доктрине экономической, технологической и научной специализации и предлагает систему "промежуточных техник", основанную на небольших рабочих единицах, новых отношениях собственности и использовании местного труда и ресурсов

172.00 грн.
Быстрый заказ


Эта книга - своеобразный практический сборник "инструментария" исследования рынка, в котором собрана важная информация о маркетинг-менеджменте

123.00 грн.
Быстрый заказ


В своей книге Барри Эйхенгрин рассматривает людей, политику и факторы, которые привели к замещению фунта долларом в качестве мировой резервной валюты. Обзор финансовой истории последнего столетия завершается оценкой будущего доллара и возможности возникновения "многополярной" системы

176.00 грн.
Быстрый заказ


Чи існує насправді єдина національна економіка? Що таке економічний реґіон та реґіональна економічна спільнота? Як співвідносяться між собою реґіональна, національна та глобальна економіки? Якими мають бути справді оптимальна політика та оптимальне керування реґіональними економічними спільнотами? Праця відомих американських дослідників Вільяма Барнза та Ларрі Ледебура намагається дати відповіді на ці та багато інших запитань

44.00 грн.
Быстрый заказ


В своей книге Каушик Басу утверждает, что мейнстримная экономическая наука и ее консервативные популяризаторы исказили идею Адама Смита и помешали нашему пониманию того, как ра­ботает экономика, почему одни экономики терпят крах, а другие пре­успевают, и какой может быть природа и роль государственного вмеша­тельства

227.00 грн.
Быстрый заказ


В книге предлагается всестороннее объяснение того, что определяет международную организацию производства и распределения и возникающие в результате торговые потоки. Эволюция знания в этой области от Адама Смита до наших дней рассматривается как процесс построения теоретических моделей, накопления новых эмпирических данных, а затем пересмотра аналитических подходов в ответ на изменившиеся обстоятельства

305.00 грн.
Быстрый заказ


Учебник дает системное представление о правовых основах одного из сложнейших сегментов рыночной экономики — рынка ценных бумаг и производных финансовых инструментов. Написанию учебника предшествовал тщательный анализ нормативно-правовых источников и правоприменения (в частности, решений высших судов)

201.00 грн.
Быстрый заказ


2 апреля 2009 года на встрече "большой двадцатки" в Лондоне США и другие страны утратили свою фискальную автономию в пользу небольшого банка с неоднозначным нацистским прошлым. Джон Трумэн Волф подробно описал один из величайших захватов власти в истории, учреждение того, что международные банкиры называют глобальной монетарной властью

176.00 грн.
Быстрый заказ


В XVIII веке сочетание новых потребительских ожиданий с новым уровнем трудолюбия привело к фундаментальному преобразованию материальных культур Северо-Западной Европы и Северной Америки. В настоящем издании вниманию читателя предлагается рациональное объяснение новой природы потребительских товаров и фактического потребительского поведения домохозяйств всех уровней финансового достатка

546.00 грн.
Быстрый заказ

1   2   3   4   5   след >>


(пусто)
 

+38(063)437-52-38
arhe@arhe.com.ua

Подпишитесь и получите подарок© Архе .