Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)

1   2   3   4   5   след >>Попытка строительства социализма, впервые предпринятая в России, анализ опыта нового "смутного времени" и его последствий, возможности хозяйственного возрождения страны в этих условиях - таковы основные темы размышлений авторов журнала "Экономист", выходившего в Петрограде в 1921-1922 гг.

 
 
183.00 грн.
Быстрый заказ


У монографії розглянуто теоретичні та практичні засади інвестиційної діяльності, вплив глобалізаційних процесів на національні економіки, іноземне інвестування в умовах інтеграції України в світову економіку, інвестиційна привабливість та ефективність інвестиційних проектів, зокрема інвестиційна привабливість аграрного сектора України

90.00 грн.
Быстрый заказ


Підручник містить цілісний і систематизований виклад широкої панорами наукових традицій та ідей з урахуванням новітніх досягнень у сфері історико-економічних досліджень, а також сучасних вимог до рівня економічної освіти

160.00 грн.
Быстрый заказ


Книжка норвезьких науковців присвячена такому соціальному феномену, як конкуренція. Автори дослідили прояв цього явища у різних царинах суспільного життя — від живої природи до політики та спорту, — називаючи його перегонами на біговій доріжці

89.00 грн.
Быстрый заказ


В своей новой книге известный российский экономист Алексей Улюкаев предлагает подробный анализ дисбалансов, возникших в глобальной экономике и угрожающих полной разбалансировкой сложившегося экономического порядка

181.00 грн.
Быстрый заказ


У книзі в популярній формі аналізується проблема перешкоди для швидкого та сталого економічного зростання в Україні на рівні фундаментальних неформальних інституцій. З позицій сучасної інституційної та політичної економіки роз’яснюється причинно-наслідковий зв’язок між певними хибними звичками, стереотипами та ілюзіями, які часто сповідують жителі України, та перешкодами для розвитку продуктивної економіки

141.00 грн.
Быстрый заказ


В третьем томе представлены две историко-экономические работы Зомбарта, значение которых не ограничивается, однако, узкой областью специального интереса, а развёртывается в широком общекультурном и мировоззренческом контексте. В 1913 г. они были опубликованы в Германии под общим титулом "Исследования по истории развития современного капитализма" в двух томах: "Роскошь и капитализм" и "Война и капитализм"

237.00 грн.
Быстрый заказ


Как обеспечить высокое качество общественных услуг вроде образования и здравоохранения? В этой книге Джулиан Ле Гранд утверждает, что лучшим решением является предоставление выбора потребителям и поощрение конкуренции между поставщиками услуг

143.00 грн.
Быстрый заказ


У книзі сучасного французького економіста розглядається комплекс проблем якими займаються науковці. Зокрема йдеться про явища, осереддям яких є ринкова економіка. Наголошується на дотриманні економічної культури, котра залишається ворожою дофинків настільки, що ігнорує найважливіші аспекти їхнього функціонування

54.00 грн.
Быстрый заказ


Монографічне дослідження формулює й доказово стверджує наукову виправданість гіпотези, згідно з якою саме економічні й політичні інституції визначають, процвітатимуть країни чи терпітимуть невдачу в своїх прагненнях створити кращі умови життя для своїх громадян

74.00 грн.
Быстрый заказ


В монографии известного социолога, профессора МГУ им. М.В.Ломоносова, доктора социологических наук А.И.Кравченко рассматривается история российской социологии труда начиная с середины XIX в. по настоящее время

680.00 грн.
Быстрый заказ


Лайонел Роббинс - выдающийся британский экономист и глава Лондонской школы экономики. Публикуемые лекции освещают экономические идеи многих мыслителей, начиная с Платона, Аристотеля и Фомы Аквинского. Роббинс подробно останавливается на работах Адама Смита, Томаса Мальтуса, представителей классической политической экономии, Карла Маркса и Альфреда Маршалла

460.00 грн.
Быстрый заказ


В этой книге рассказывается, как ученые-экономисты, влияя на решения правительства, смогли улучшить экономическую и социальную жизнь в США

233.00 грн.
Быстрый заказ


"Корупція. Занепад соціального капіталу" - це докорінним чином змінене і доповнене видання першої книги автора про корупцію, яке містить порівняльний аналіз рівня і структури корупції в Україні сьогодні й відразу після революційних подій 2013-2014 рр., огляд стану реформ і розкриває причини відсутності помітного прогресу в боротьбі з цим ганебним явищем

288.00 грн.
Быстрый заказ


Книга присвячена дослідженню проблеми корупції та пошуку шляхів протидії їй. Розглянуто вплив корупції на соціально-політичні процеси та проаналізовано психологічні аспекти цього феномена

147.00 грн.
Быстрый заказ


На основе исследований и прочтений трудов Е. Гайдара, в книге предпринимателя, писателя, популяризатора Михаила Ильича Сарина, в кратком изложении описана история власти и собственности в мире и России

50.00 грн.
Быстрый заказ


В книге рассматривается взаимосвязь экономической и политической истории Соединенных Штатов Америки в XX веке, прослеживается процесс преодоления и последующего обострения поляризации американского общества, дается оценка экономических и политических программ основных американских партий

120.00 грн.
Быстрый заказ


Книга канадского историка Р.Дэя была опубликована в 1973 году и до сих пор остается основным исследованием экономических взглядов Л.Д.Троцкого. Дискуссии 1920-х годов о строительстве социализма рассмотрены с точки зрения экономических отношений советской России с западными странами 

342.00 грн.
Быстрый заказ


Антонио Дженовези по праву может считаться одним из основателей современного экономического знания. "Лекции о торговле, или О гражданской экономике" - не только университетский курс, но и итог его размышлений об экономике. Подобно А. Смиту, Дженовези разделяет критику феодального мира и ратует за более рациональное устройство общественной жизни

457.00 грн.
Быстрый заказ


В этой книге нобелевский лауреат Роберт Лукас собрал свои работы об экономическом росте - от ключевой статьи "О механике экономического развития" до ранее не публиковавшихся лекций в честь Саймона Кузнеца 1997 года

135.00 грн.
Быстрый заказ


В сборнике статей предлагается революционный взгляд на экономическую структуру западного мира. Автор бросает вызов доктрине экономической, технологической и научной специализации и предлагает систему "промежуточных техник", основанную на небольших рабочих единицах, новых отношениях собственности и использовании местного труда и ресурсов

177.00 грн.
Быстрый заказ


Эта книга - своеобразный практический сборник "инструментария" исследования рынка, в котором собрана важная информация о маркетинг-менеджменте

123.00 грн.
Быстрый заказ


В своей книге Барри Эйхенгрин рассматривает людей, политику и факторы, которые привели к замещению фунта долларом в качестве мировой резервной валюты. Обзор финансовой истории последнего столетия завершается оценкой будущего доллара и возможности возникновения "многополярной" системы

181.00 грн.
Быстрый заказ


Економіст і автор бестселерів Дон Томпсон наводить вражаючі факти про сучасний арт-ринок верхнього цінового сегменту. Він пропонує свіжий і провокативний погляд на елітний арт-ринок, досліджує, що вступає у гру, коли йдеться про колообіг величезних сум, і що штовхає покупців, навіть на несвідомому рівні, надавати творам такої високої комерційної вартості

385.00 грн.
Быстрый заказ


Учебник дает системное представление о правовых основах одного из сложнейших сегментов рыночной экономики — рынка ценных бумаг и производных финансовых инструментов. Написанию учебника предшествовал тщательный анализ нормативно-правовых источников и правоприменения (в частности, решений высших судов)

207.00 грн.
Быстрый заказ


2 апреля 2009 года на встрече "большой двадцатки" в Лондоне США и другие страны утратили свою фискальную автономию в пользу небольшого банка с неоднозначным нацистским прошлым. Джон Трумэн Волф подробно описал один из величайших захватов власти в истории, учреждение того, что международные банкиры называют глобальной монетарной властью

176.00 грн.
Быстрый заказ


В XVIII веке сочетание новых потребительских ожиданий с новым уровнем трудолюбия привело к фундаментальному преобразованию материальных культур Северо-Западной Европы и Северной Америки. В настоящем издании вниманию читателя предлагается рациональное объяснение новой природы потребительских товаров и фактического потребительского поведения домохозяйств всех уровней финансового достатка

546.00 грн.
Быстрый заказ


Книга "Реконструкция стратегии" - это масштабный экскурс в историю менеджмента и стратегии. Однако в этой истории автор выходит за традиционные границы, принятые в литературе, и проводит аналогии с Древним миром, тем самым пытаясь убедить нас, что не стоит столь предвзято относиться к прошлому и считать, что пика своего развития мы достигли именно в эпоху Постмодерна

131.00 грн.
Быстрый заказ


В работе рассматривается история экономики и экономической политики России и СССР в конце XIX - первой четверти XX века. Показывается целостность этого периода, в том числе преемственность экономических решений последовательно сменявших друг друга правительств

176.00 грн.
Быстрый заказ


Полностью переработанное второе издание посвящено поэтике экономической науки, основной акцент — это место метафоры и других риторических средств убеждения в экономическом империализме Беккера, экономико-правовых трактатах Коуза, экономической истории Фогеля, теории рациональных ожиданий Мута и, наконец, в математизации экономической науки

212.00 грн.
Быстрый заказ

1   2   3   4   5   след >>


(пусто)
 

+38(063)437-52-38
arhe@arhe.com.ua

Подпишитесь и получите подарок© Архе .