Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)

1   2   3   4   5   след >>У монографії розглянуто теоретичні та практичні засади інвестиційної діяльності, вплив глобалізаційних процесів на національні економіки, іноземне інвестування в умовах інтеграції України в світову економіку, інвестиційна привабливість та ефективність інвестиційних проектів, зокрема інвестиційна привабливість аграрного сектора України

90.00 грн.
Быстрый заказ


Підручник містить цілісний і систематизований виклад широкої панорами наукових традицій та ідей з урахуванням новітніх досягнень у сфері історико-економічних досліджень, а також сучасних вимог до рівня економічної освіти

160.00 грн.
Быстрый заказ


Книжка норвезьких науковців присвячена такому соціальному феномену, як конкуренція. Автори дослідили прояв цього явища у різних царинах суспільного життя — від живої природи до політики та спорту, — називаючи його перегонами на біговій доріжці

89.00 грн.
Быстрый заказ


В своей новой книге известный российский экономист Алексей Улюкаев предлагает подробный анализ дисбалансов, возникших в глобальной экономике и угрожающих полной разбалансировкой сложившегося экономического порядка

195.00 грн.
Быстрый заказ


У книзі в популярній формі аналізується проблема перешкоди для швидкого та сталого економічного зростання в Україні на рівні фундаментальних неформальних інституцій. З позицій сучасної інституційної та політичної економіки роз’яснюється причинно-наслідковий зв’язок між певними хибними звичками, стереотипами та ілюзіями, які часто сповідують жителі України, та перешкодами для розвитку продуктивної економіки

141.00 грн.
Быстрый заказ


"Великое расхождение" позволяет по-новому взглянуть на один из классических вопросов истории: почему стабильности промышленного развития удалось добиться именно в Северо-Западной Европе, несмотря на удивительную схожесть ситуаций, наблюдавшихся в наиболее развитых регионах Европы и Восточной Азии? 

425.00 грн.
Быстрый заказ


"Економіка всього" — науково-популярна розповідь про інститути та інституційну економіку. Усім небайдужим до власного впливу на суспільно-політичне й економічне життя держави буде корисно знати, чому щоразу, коли ми вибираємо будь-який товар, то голосуємо за певний інститут. Як саме це відбувається? Чому кожен з нас дотичний до трансакційних витрат? Чому збитки неусувні і як насправді потрібно здійснювати вибір?

119.00 грн.
Быстрый заказ


Монографічне дослідження формулює й доказово стверджує наукову виправданість гіпотези, згідно з якою саме економічні й політичні інституції визначають, процвітатимуть країни чи терпітимуть невдачу в своїх прагненнях створити кращі умови життя для своїх громадян

74.00 грн.
Быстрый заказ


Пять исторических социологов излагают свои пять теорий, объясняющих, отчего может рухнуть капитализм, как и почему капитализм может сохраниться, откуда взялись коммунистические режимы в России и Китае и почему они окончились столь по-разному

 
 
280.00 грн.
Быстрый заказ


Свен Беккерт ясно показывает, как европейцы объединили мощь капитала и мощь государства с тем, чтобы силой выковать мировой производственный комплекс, а затем с помощью капитала, мастерства, сетей и связанных с хлопком институтов положить начало бурному развитию технологий и росту благосостояния, определяющего современный мир

 
 
350.00 грн.
Быстрый заказ


В монографии известного социолога, профессора МГУ им. М.В.Ломоносова, доктора социологических наук А.И.Кравченко рассматривается история российской социологии труда начиная с середины XIX в. по настоящее время

680.00 грн.
Быстрый заказ


Книга присвячена дослідженню проблеми корупції та пошуку шляхів протидії їй. Розглянуто вплив корупції на соціально-політичні процеси та проаналізовано психологічні аспекти цього феномена

147.00 грн.
Быстрый заказ


На основе исследований и прочтений трудов Е. Гайдара, в книге предпринимателя, писателя, популяризатора Михаила Ильича Сарина, в кратком изложении описана история власти и собственности в мире и России

50.00 грн.
Быстрый заказ


Книга канадского историка Р.Дэя была опубликована в 1973 году и до сих пор остается основным исследованием экономических взглядов Л.Д.Троцкого. Дискуссии 1920-х годов о строительстве социализма рассмотрены с точки зрения экономических отношений советской России с западными странами 

369.00 грн.
Быстрый заказ


Эта книга - своеобразный практический сборник "инструментария" исследования рынка, в котором собрана важная информация о маркетинг-менеджменте

123.00 грн.
Быстрый заказ


Учебник дает системное представление о правовых основах одного из сложнейших сегментов рыночной экономики — рынка ценных бумаг и производных финансовых инструментов. Написанию учебника предшествовал тщательный анализ нормативно-правовых источников и правоприменения (в частности, решений высших судов)

223.00 грн.
Быстрый заказ


Книга "Реконструкция стратегии" - это масштабный экскурс в историю менеджмента и стратегии. Однако в этой истории автор выходит за традиционные границы, принятые в литературе, и проводит аналогии с Древним миром, тем самым пытаясь убедить нас, что не стоит столь предвзято относиться к прошлому и считать, что пика своего развития мы достигли именно в эпоху Постмодерна

131.00 грн.
Быстрый заказ


В своей книге профессор экономической социологии Уорикского университета Колин Крауч показывает, почему неолиберализм, являющийся глобальным явлением современного мира, выходит из финансового кризиса, обретая политическую власть, которой у него никогда не было

219.00 грн.
Быстрый заказ


Гарвардский экономист Эдвард Глейзер показывает в своей книге, что вопреки устоявшимся представлениям о городах (грязных, бедных, нездоровых, полных преступности, дорогих для жизни и загрязняющих окружающую среду) на самом деле они являются самыми здоровыми, экологичными и богатыми (в культурном и экономическом отношении) местами для жизни 

405.00 грн.
Быстрый заказ


В монографии проведен философский анализ социально-коммуникативных, экзистенциальных и иных аспектов частного предпринимательства. Автор рассматривает бизнес как специфический вид человеческой деятельности, раскрывает механизм его функционирования и исследует его социальные функции, показывает роль неформальной экономики в развитии предпринимательства

190.00 грн.
Быстрый заказ


Словарь-справочник содержит около 400 статей-терминов, дающих в сжатой форме научное толкование основных понятий современной мировой экономики. Статьи распределены тематически по восьми разделам, посвящённым сути, потенциалу и механизму функционирования мирового хозяйства, важнейшим формам и сферам международных экономических отношений

142.00 грн.
Быстрый заказ


Нобелевские лауреаты обсуждают самые животрепещущие вопросы нашего общества - из числа тех, что важны в любой фазе делового цикла. Среди обсуждаемых вопросов - то, как экономические инструменты могут использоваться для восстановления стран после военных конфликтов; пенсионное обеспечение для стран со стареющим населением; меры, которые государство должно предпринимать для стимулирования экономики

 
 
268.00 грн.
Быстрый заказ


Авторы публикуемых научных записок и очерков предлагают пересмотреть сложившиеся стереотипы политического мышления, сделав упор на улучшение положения дел в гуманитарной и социальной областях. В текстах философов, экономистов, социологов и политологов предпринята попытка выяснить роль нематериальных факторов в обеспечении благополучия и процветания страны

187.00 грн.
Быстрый заказ


Пособие является первым систематическим изложением экономической теории истощаемых природных ресурсов, освещающим как классические, так и современные исследования по данной проблематике

146.00 грн.
Быстрый заказ


В отличие от западных учебников, нередко сводящих экономическую психологию к психологии потребителя, автор рассматривает более широкий спектр вопросов, начинающийся с психологии собственности и денег. Помимо теоретического материала, книга содержит набор экспериментальных заданий по экономической психологии и описание методик, необходимых для их выполнения

100.00 грн.
Быстрый заказ


Яким чином ми можемо зрозуміти вплив революційних технологій на економіку та суспільство? Чому економіка без історії та без розуміння інституційних і технічних змін не має сенсу? Чи означає «нова економіка» «кінець історії»? Ось деякі з питань, порушених у цьому авторитетному аналізі економічного зростання за період від промислової революції до «нової економіки» сьогодення

90.00 грн.
Быстрый заказ


Попытка строительства социализма, впервые предпринятая в России, анализ опыта нового "смутного времени" и его последствий, возможности хозяйственного возрождения страны в этих условиях - таковы основные темы размышлений авторов журнала "Экономист", выходившего в Петрограде в 1921-1922 гг.

 
 
100.00 грн.


В этой книге предлагаются простые модели основных типов политических режимов, оценки параметров этих моделей и количественные оценки фискальных решений и экономических результатов этих режимов

198.00 грн.


В книге представлена плодотворная попытка синтеза современных экономико-социологических подходов к анализу рынков 

191.00 грн.


Книга представляет собой широкий взгляд в будущее человеческого общества. Опираясь на фундаментальные положения теории марксизма о развитии общества, автор, все же, основное внимание сконцентрировал на применении достижений современной психологии в области мотивационной природы человека. В главном, удалось выявить и обосновать условия возникновения будущего бесклассового общества

182.00 грн.

1   2   3   4   5   след >>


(пусто)
 

+38(063)437-52-38
arhe@arhe.com.ua

Подпишитесь и получите подарок© Архе .