Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)

1   2   3   4   5   след >>Pun Ngai obnaza druga twarz fenomenalnego rozwoju Chin: jest nia wyzysk mlodych pracownic, migrujacych z chinskiej wsi. Przez 2 lata pracowala i mieszkala z nimi, prowadzac badania na temat warunków pracy w fabryce elektronicznej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Shenzhen, w poludniowych Chinach

190.00 грн.
Быстрый заказ


У монографії розглянуто теоретичні та практичні засади інвестиційної діяльності, вплив глобалізаційних процесів на національні економіки, іноземне інвестування в умовах інтеграції України в світову економіку, інвестиційна привабливість та ефективність інвестиційних проектів, зокрема інвестиційна привабливість аграрного сектора України

90.00 грн.
Быстрый заказ


Підручник містить цілісний і систематизований виклад широкої панорами наукових традицій та ідей з урахуванням новітніх досягнень у сфері історико-економічних досліджень, а також сучасних вимог до рівня економічної освіти

160.00 грн.
Быстрый заказ


Книжка норвезьких науковців присвячена такому соціальному феномену, як конкуренція. Автори дослідили прояв цього явища у різних царинах суспільного життя — від живої природи до політики та спорту, — називаючи його перегонами на біговій доріжці

89.00 грн.
Быстрый заказ


В своей новой книге известный российский экономист Алексей Улюкаев предлагает подробный анализ дисбалансов, возникших в глобальной экономике и угрожающих полной разбалансировкой сложившегося экономического порядка

195.00 грн.
Быстрый заказ


У книзі в популярній формі аналізується проблема перешкоди для швидкого та сталого економічного зростання в Україні на рівні фундаментальних неформальних інституцій. З позицій сучасної інституційної та політичної економіки роз’яснюється причинно-наслідковий зв’язок між певними хибними звичками, стереотипами та ілюзіями, які часто сповідують жителі України, та перешкодами для розвитку продуктивної економіки

141.00 грн.
Быстрый заказ


"Великое расхождение" позволяет по-новому взглянуть на один из классических вопросов истории: почему стабильности промышленного развития удалось добиться именно в Северо-Западной Европе, несмотря на удивительную схожесть ситуаций, наблюдавшихся в наиболее развитых регионах Европы и Восточной Азии? 

425.00 грн.
Быстрый заказ


В третьем томе представлены две историко-экономические работы Зомбарта, значение которых не ограничивается, однако, узкой областью специального интереса, а развёртывается в широком общекультурном и мировоззренческом контексте. В 1913 г. они были опубликованы в Германии под общим титулом "Исследования по истории развития современного капитализма" в двух томах: "Роскошь и капитализм" и "Война и капитализм"

237.00 грн.
Быстрый заказ


"Економіка всього" — науково-популярна розповідь про інститути та інституційну економіку. Усім небайдужим до власного впливу на суспільно-політичне й економічне життя держави буде корисно знати, чому щоразу, коли ми вибираємо будь-який товар, то голосуємо за певний інститут. Як саме це відбувається? Чому кожен з нас дотичний до трансакційних витрат? Чому збитки неусувні і як насправді потрібно здійснювати вибір?

119.00 грн.
Быстрый заказ


Монографічне дослідження формулює й доказово стверджує наукову виправданість гіпотези, згідно з якою саме економічні й політичні інституції визначають, процвітатимуть країни чи терпітимуть невдачу в своїх прагненнях створити кращі умови життя для своїх громадян

74.00 грн.
Быстрый заказ


Свен Беккерт ясно показывает, как европейцы объединили мощь капитала и мощь государства с тем, чтобы силой выковать мировой производственный комплекс, а затем с помощью капитала, мастерства, сетей и связанных с хлопком институтов положить начало бурному развитию технологий и росту благосостояния, определяющего современный мир

 
 
350.00 грн.
Быстрый заказ


В монографии известного социолога, профессора МГУ им. М.В.Ломоносова, доктора социологических наук А.И.Кравченко рассматривается история российской социологии труда начиная с середины XIX в. по настоящее время

680.00 грн.
Быстрый заказ


В этой книге рассказывается, как ученые-экономисты, влияя на решения правительства, смогли улучшить экономическую и социальную жизнь в США

120.00 грн.
Быстрый заказ


"Корупція. Занепад соціального капіталу" - це докорінним чином змінене і доповнене видання першої книги автора про корупцію, яке містить порівняльний аналіз рівня і структури корупції в Україні сьогодні й відразу після революційних подій 2013-2014 рр., огляд стану реформ і розкриває причини відсутності помітного прогресу в боротьбі з цим ганебним явищем

288.00 грн.
Быстрый заказ


Книга присвячена дослідженню проблеми корупції та пошуку шляхів протидії їй. Розглянуто вплив корупції на соціально-політичні процеси та проаналізовано психологічні аспекти цього феномена

147.00 грн.
Быстрый заказ


На основе исследований и прочтений трудов Е. Гайдара, в книге предпринимателя, писателя, популяризатора Михаила Ильича Сарина, в кратком изложении описана история власти и собственности в мире и России

50.00 грн.
Быстрый заказ


Книга канадского историка Р.Дэя была опубликована в 1973 году и до сих пор остается основным исследованием экономических взглядов Л.Д.Троцкого. Дискуссии 1920-х годов о строительстве социализма рассмотрены с точки зрения экономических отношений советской России с западными странами 

150.00 грн.
Быстрый заказ


Антонио Дженовези по праву может считаться одним из основателей современного экономического знания. "Лекции о торговле, или О гражданской экономике" - не только университетский курс, но и итог его размышлений об экономике. Подобно А. Смиту, Дженовези разделяет критику феодального мира и ратует за более рациональное устройство общественной жизни

250.00 грн.
Быстрый заказ


В этой книге нобелевский лауреат Роберт Лукас собрал свои работы об экономическом росте - от ключевой статьи "О механике экономического развития" до ранее не публиковавшихся лекций в честь Саймона Кузнеца 1997 года

100.00 грн.
Быстрый заказ


Эта книга - своеобразный практический сборник "инструментария" исследования рынка, в котором собрана важная информация о маркетинг-менеджменте

123.00 грн.
Быстрый заказ


В своей книге Барри Эйхенгрин рассматривает людей, политику и факторы, которые привели к замещению фунта долларом в качестве мировой резервной валюты. Обзор финансовой истории последнего столетия завершается оценкой будущего доллара и возможности возникновения "многополярной" системы

195.00 грн.
Быстрый заказ


Економіст і автор бестселерів Дон Томпсон наводить вражаючі факти про сучасний арт-ринок верхнього цінового сегменту. Він пропонує свіжий і провокативний погляд на елітний арт-ринок, досліджує, що вступає у гру, коли йдеться про колообіг величезних сум, і що штовхає покупців, навіть на несвідомому рівні, надавати творам такої високої комерційної вартості

385.00 грн.
Быстрый заказ


Учебник дает системное представление о правовых основах одного из сложнейших сегментов рыночной экономики — рынка ценных бумаг и производных финансовых инструментов. Написанию учебника предшествовал тщательный анализ нормативно-правовых источников и правоприменения (в частности, решений высших судов)

223.00 грн.
Быстрый заказ


2 апреля 2009 года на встрече "большой двадцатки" в Лондоне США и другие страны утратили свою фискальную автономию в пользу небольшого банка с неоднозначным нацистским прошлым. Джон Трумэн Волф подробно описал один из величайших захватов власти в истории, учреждение того, что международные банкиры называют глобальной монетарной властью

195.00 грн.
Быстрый заказ


В XVIII веке сочетание новых потребительских ожиданий с новым уровнем трудолюбия привело к фундаментальному преобразованию материальных культур Северо-Западной Европы и Северной Америки. В настоящем издании вниманию читателя предлагается рациональное объяснение новой природы потребительских товаров и фактического потребительского поведения домохозяйств всех уровней финансового достатка

300.00 грн.
Быстрый заказ


Книга "Реконструкция стратегии" - это масштабный экскурс в историю менеджмента и стратегии. Однако в этой истории автор выходит за традиционные границы, принятые в литературе, и проводит аналогии с Древним миром, тем самым пытаясь убедить нас, что не стоит столь предвзято относиться к прошлому и считать, что пика своего развития мы достигли именно в эпоху Постмодерна

131.00 грн.
Быстрый заказ


В работе рассматривается история экономики и экономической политики России и СССР в конце XIX - первой четверти XX века. Показывается целостность этого периода, в том числе преемственность экономических решений последовательно сменявших друг друга правительств

195.00 грн.
Быстрый заказ


У книзі проаналізовані причини краху політичної та економічної системи комунізму, створеної на теренах Радянського Союзу та Східної Європи, закономірності посткомуністичних перетворень у різних країнах

37.00 грн.
Быстрый заказ


В своей книге профессор экономической социологии Уорикского университета Колин Крауч показывает, почему неолиберализм, являющийся глобальным явлением современного мира, выходит из финансового кризиса, обретая политическую власть, которой у него никогда не было

120.00 грн.
Быстрый заказ


Книга Йозефа А. Шумпетера «Теорія економічного розвитку. Дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотку та економічного циклу» належить до найвидатніших праць з економічної теорії й за своїмзначенням стоїть поруч з основними працями Адама Сміта, Карла Маркса,Леона Вальраса, Альфреда Маршала, Джона Кейнса

110.00 грн.
Быстрый заказ

1   2   3   4   5   след >>


(пусто)
 

+38(063)437-52-38
arhe@arhe.com.ua

Подпишитесь и получите подарок© Архе .