Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)

1   2   3   4   след >>What does the Christian tradition have to say to a person intent on being a success in today’s business world? Is it possible to be a Christian and a competent business leader at the same time?

90.00 грн.
Быстрый заказ


This collection of essays focuses on a current issue of central important in ethic, the relationship between philosophy and ethical studies

180.00 грн.
Быстрый заказ


THERE Is, as Aristotle tells us‘, a difference in scale between making a discovery and developing a discovery made by someone else. Developing the insight may take on the form of a very large project; it may involve many people and show definite stages of advancement

100.00 грн.
Быстрый заказ


Perspectives in Business Ethics offers a foundation in ethical thought, followed by a variety of perspectives on difficult ethical dilemmas in both the personal and professional context

 
 
150.00 грн.
Быстрый заказ


No dictum in traditional Christian doctrine strikes such a note of strangeness to the ears of contem— potaries, even contemporary Christians, as this one: that the virtue of prudence is the mould and ‘mothet'1 of all the other cardinal virtues

 
 
140.00 грн.
Быстрый заказ


Добродетели принято хвалить, но в этой книге их также обличают. Здесь описано около 100 общепризнанных нравственных достоинств, которые, на поверку, заключают в себе немало трудного, подчас разрушительного для человеческой личности

200.00 грн.
Быстрый заказ


Діалог - одне з ключових понять нашої сучасності. Від того, чи виявляться люди нині здатними до діалогу, залежить подальша доля людства загалом. Мета пропонованої книжки - представити читачеві низку філософсько-етичних ідей, пов'язаних з осмисленням діалогу та його морального значення

 
 
140.00 грн.
Быстрый заказ


Спираючись на Святе Письмо, традицію Отців Церкви й думку св. Томи Аквінського, автор повертається до класичної концепції християнської моралі, яка ґрунтується на природному для людини прагненні до щастя. С. Пінкерс показує, як християнська традиція розуміла реалізацію цього прагнення і як такий підхід може надихнути сучасну моральну рефлексію

 
 
100.00 грн.
Быстрый заказ


Автор подробно излагает этические учения средневековья в Индии и Китае, странах Среднего Востока и Западной Европы, в Византии, Киевской Руси и Московском государстве

 
 
50.00 грн.
Быстрый заказ


На страницах шестнадцати писем своему крестнику Стэнли Хауэрвас, известный ученый в области этики, размышляет о добродетелях и их значении для возрастания в христианской вере. Рассуждая о доброте, правдивости, дружбе, смирении и других человеческих качествах, Хауэрвас обращается к Библии и христианской традиции

150.00 грн.
Быстрый заказ


В данной работе рассматривается этическая составляющая программы устойчивого развития. Принцип устойчивости формулируется как социальный принцип христианской этики

190.00 грн.
Быстрый заказ


Якщо хочеш пізнати духовний світ людини – звернись до її думок. Саме це пропонує Ерік С. Петерсен, даючи можливість читачеві познайомитися зі світоглядом Томаса Джефферсона, третього президента США, автора всесвітньо відомої Декларації незалежності. Світло, отримане від свободи, свобода, осяяна світлом – такий лейтмотив цієї книги.

230.00 грн.
Быстрый заказ


У монографії представлено філософське осмислення форм суспільної моралі як конкретно-історичних систем норм і цінностей. Основна увага приділяється суспільній моралі, сформованій у громадянському суспільстві доби Модерну і обґрунтованій у режимі реального часу в етиці британського Просвітництва

90.00 грн.
Быстрый заказ


Автором представлено існуючий у світі досвід з питань соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю в умовах полікультурного соціуму. Простежені історичні корені проблем полікультурності та виховання толерантності в Україні, вивчені проблеми сучасних дітей та молоді, які обумовлені фактором полікультурності українського суспільства

 
 
90.00 грн.
Быстрый заказ


Три тісно пов’язані між собою розділи демонструють, як питання, проблеми та дилеми, що стосуються природи людини і суспільства, можуть вирішуватися з перспективи філософії дару. На сторінках збірника складні поняття і розрізнення майстерно поєднані зі сміливими й оригінальними ідеями, що покликані втягнути читача в діалог та стимулювати до роздумів

220.00 грн.
Быстрый заказ


Данная книга содержит анализ некоторых фундаментальных проблем интерсубъективности. Одной из центральных тем книги является проблема свободы. Значительное место занимает в книге и феноменологический анализ этических проблем

190.00 грн.
Быстрый заказ


В центре внимания автора такие темы, как: оптимизм и пессимизм как способы жизни и их последствия; мораль и нравственность как регуляторы жизни; действительно ли у нас есть свобода, и не гнетет ли она нас своим бременем; в чем отличия между любовью и дружбой; можно ли стремление к счастью считать проявлением эгоизма и т.д.

160.00 грн.
Быстрый заказ


Книга доктора философских наук Ю. Н. Давыдова посвящена проблемам нравственной философии: страх смерти и смысл жизни, этический идеал и нигилизм, преступление и раскаяние и т. д.

95.00 грн.
Быстрый заказ


В центре "Этики преображенного Эроса" находится тема столкновения этики долга и этики творчества, "этики Закона" и "этики Благодати". Эта тема исследуется философом с учетом открытий психоанализа (З.Фрейд, К.Юнг), крупных достижений этической мысли XX века (М.Шелер, Н.Гартман и др.) 

210.00 грн.
Быстрый заказ


Принимать рациональное решение в бизнесе - значит повышать прибыль? Да, так принято считать. Но мало кто задумывается, что рациональность у каждого своя. И что даже в бизнесе прибыль не всегда больше при наименьших затратах

 
 
92.00 грн.
Быстрый заказ


Во втором выпуске издания (первый вышел в 1988 г.) затрагиваются острые нравственно-этические проблемы, находящиеся в центре общественных дискуссий: правда и справедливость, моральные основы исторической памяти, сексуальность и нравственность, проблемы эвтаназии и др. Широко представлена этическая классика

60.00 грн.
Быстрый заказ


Книга известного биолога и естествоиспытателя И.И.Мечникова выходит за пределы биологических и медицинских проблем. С литературным блеском и эрудицией и освещены в "Этюдах" вопросы биологической организации человека, вопросы дисгармонии в его жизнедеятельности, противоречия человеческой природы, способы обеспечения счастливого существования, основанного на ощущении полноты жизни во всех ее проявлениях 

90.00 грн.
Быстрый заказ


Книга посвящена этическим и богословским аспектам развития науки и техники в современном мире и затрагивает темы, предельно актуальные как для ученых, так и для богословов: влияние технологии и прогресса на жизнь человека и его духовный мир, значение научных достижений

150.00 грн.
Быстрый заказ


Авторы показывают, что определенная нравственная модель, которую они называют "кенотической" этикой (то есть этикой, подразумевающей стремление к самоограничению и самоотдаче), находит поддержку как "снизу", со стороны социологии и социальной этики, так и "сверху", со стороны богословия и религиозной этики

 
 
120.00 грн.
Быстрый заказ


The Annual Editions series is designed to provide convenient, inexpensive access to a wide range of current articles from some of the most respected magazines, newspapers, and journals published today

70.00 грн.


Is it a good time to be alive? Is ours a good society to be alive in? Is it possible to have a good life in our time? And finally, does a good life consist of having a good time?

120.00 грн.


У цій книзі читачам пропонується переклад українською мовою богословського трактату Інокентія Гізеля "Миръ съ Богомъ человеку, или Покаяніє святоє, примиряющеє Богови человека", а також оригінальний текст "Наука о тайне святого покаянія"

 
 
78.00 грн.


У цій книзі ми пропонуємо читачам фотокопію трактату Інокентія Гізеля "Мир з Богом чоловіку", вперше опублікованого у друкарні Києво-Печерської лаври 1669 року. Фотокопія виготовлена з примірника, що зберігається у Національній бібліотеці України ім. В.І.Вернадського

78.00 грн.


У цьому томі представлено статті сучасних українських та зарубіжних учених, присвячені працям Інокентія Гізеля, а також каталог примірників богословських творів, які впорядкував та опублікував архімандрит Інокентій

78.00 грн.


Книга складається з двох частин. Перша знайомить із основними поняттями та уявленнями практичної християнської етики. Друга частина безпосередньо присвячена факторам, які необхідно враховувати під час пошуку Божої волі в прийнятті виваженого відповідального рішення, та деяким підходам, що можуть у цьому допомогти

69.00 грн.

1   2   3   4   след >>


(пусто)
 

+38(063)437-52-38
arhe@arhe.com.ua

Подпишитесь и получите подарок© Архе .