Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)

1   2   3   след >>The Annual Editions series is designed to provide convenient, inexpensive access to a wide range of current articles from some of the most respected magazines, newspapers, and journals published today

56.00 грн.
Быстрый заказ


Some words, observes Herbert McCabe in his beautiful What Is Ethics All About?, are “growing” words. That is, they point to realities of such richness, such depth, that they are almost inexhaustible in their intelligibility and meaning

93.00 грн.
Быстрый заказ


What does the Christian tradition have to say to a person intent on being a success in today’s business world? Is it possible to be a Christian and a competent business leader at the same time?

74.00 грн.
Быстрый заказ


This collection of essays focuses on a current issue of central important in ethic, the relationship between philosophy and ethical studies

167.00 грн.
Быстрый заказ


THERE Is, as Aristotle tells us‘, a difference in scale between making a discovery and developing a discovery made by someone else. Developing the insight may take on the form of a very large project; it may involve many people and show definite stages of advancement

93.00 грн.
Быстрый заказ


Perspectives in Business Ethics offers a foundation in ethical thought, followed by a variety of perspectives on difficult ethical dilemmas in both the personal and professional context

130.00 грн.
Быстрый заказ


No dictum in traditional Christian doctrine strikes such a note of strangeness to the ears of contem— potaries, even contemporary Christians, as this one: that the virtue of prudence is the mould and ‘mothet'1 of all the other cardinal virtues

120.00 грн.
Быстрый заказ


Is it a good time to be alive? Is ours a good society to be alive in? Is it possible to have a good life in our time? And finally, does a good life consist of having a good time?

120.00 грн.
Быстрый заказ


Part One presents a theoretical model of three concentric realms of hard choices: the individual, the institutional, and the societal. Part Two evokes practical application by way of 50 Case Studies, structured for discussion in terms of the three concentric realms of ethics--individual, institutional, and societal

56.00 грн.
Быстрый заказ


Спираючись на Святе Письмо, традицію Отців Церкви й думку св. Томи Аквінського, автор повертається до класичної концепції християнської моралі, яка ґрунтується на природному для людини прагненні до щастя. С. Пінкерс показує, як християнська традиція розуміла реалізацію цього прагнення і як такий підхід може надихнути сучасну моральну рефлексію

 
 
90.00 грн.
Быстрый заказ


Автор подробно излагает этические учения средневековья в Индии и Китае, странах Среднего Востока и Западной Европы, в Византии, Киевской Руси и Московском государстве

139.00 грн.
Быстрый заказ


Головна мета підручника – розвинути аналітичні навички та покращити компетентність у галузі етики сучасних засобів суспільної комунікації. Автори добрали широкий спектр ситуацій, що трапляються в роботі журналістів

167.00 грн.
Быстрый заказ


У монографії аналізується комплекс проблем, пов'язаних з філософсько-етичною темою конечності людського буття. Особливу увагу приділено аналізу конечності як феномена людського буття, зв'язку тілесного та особистісного існування людини, темі співбуття з іншими людьми та проблемі сенсу людського буття 

 
 
46.00 грн.
Быстрый заказ


Буття собою – наскрізний мотив пропонованої збірки розвідок та есеїв. Цей мотив об’єднує низку нарисів з давньої і новітньої історії думки, зумовлює характер зображення героїв цих нарисів, від Григорія Сковороди до постатей вітчизняних філософів ХХ –ХХІ ст., відлунює в тематиці вміщених у книзі студій з етики, визначає спрямованість власних роздумів автора

46.00 грн.
Быстрый заказ


В данной работе рассматривается этическая составляющая программы устойчивого развития. Принцип устойчивости формулируется как социальный принцип христианской этики

179.00 грн.
Быстрый заказ


Работа посвящена поступку - явлению обыденному, но стягивающему в себе, как в фокусе, центральные проблемы философии. Среди них - соотношение разума и воли, свободы и ответственности, долга и достоинства, природы воли и ее ``силы``. Рассматриваются идеи смысла жизни и жизненного пути, возможность разумного поведения и его осмысления. Анализируется проблема успеха

65.00 грн.
Быстрый заказ


У монографії представлено філософське осмислення форм суспільної моралі як конкретно-історичних систем норм і цінностей. Основна увага приділяється суспільній моралі, сформованій у громадянському суспільстві доби Модерну і обґрунтованій у режимі реального часу в етиці британського Просвітництва

48.00 грн.
Быстрый заказ


Автором представлено існуючий у світі досвід з питань соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю в умовах полікультурного соціуму. Простежені історичні корені проблем полікультурності та виховання толерантності в Україні, вивчені проблеми сучасних дітей та молоді, які обумовлені фактором полікультурності українського суспільства

 
 
46.00 грн.
Быстрый заказ


Книжка містить лекції відомого німецького філософа О. Гьофе, прочитані в Україні. Вони є послідовним викладом засадничих ідей його соціальної філософії, філософії держави та права, політичної антропології 

36.00 грн.
Быстрый заказ


В предлагаемой вниманию читателя книге собраны статьи и эссе, посвященные проблемам философии диалога, этики, истории философской мысли, а также публицистика и опыты в области художественно-философской прозы

56.00 грн.
Быстрый заказ


Три тісно пов’язані між собою розділи демонструють, як питання, проблеми та дилеми, що стосуються природи людини і суспільства, можуть вирішуватися з перспективи філософії дару. На сторінках збірника складні поняття і розрізнення майстерно поєднані зі сміливими й оригінальними ідеями, що покликані втягнути читача в діалог та стимулювати до роздумів

208.00 грн.
Быстрый заказ


Нова універсальна етика повинна створюватися на базі інтеграції різних інтелектуальних і духовних концепцій і глибоких перетворень у свідомості людей. Едгар Морен, відомий як родоначальник і активний прихильник "комплексного мислення", намагається зрозуміти та реорганізувати знання, суспільство, політику, етику

 
 
100.00 грн.
Быстрый заказ


Данная книга состоит из собрания актуальных дискуссионных работ по вопросам экологической этики в Германии и Европе

 
 
68.00 грн.
Быстрый заказ


В настоящем издании публикуются рукописи "Этики" выдающегося немецкого богослова Дитриха Бонхеффера. В "Этике" он видел "дело всей своей жизни", исходный пункт ее концепции - богословский вопрос о том, как явленная в Иисусе Христе реальность Бога может отразиться в земной человеческой жизни

 
 
324.00 грн.
Быстрый заказ


В учебнике систематически изложены основные темы, проблемы, подходы и концепции этики бизнеса. Опираясь на классические западные работы, авторы адаптируют разнообразный теоретический и практический материал к российским условиям. Учебник снабжен учебно-методическим материалом, который позволит преподавателям провести семинарское занятие, обсудить актуальную проблему, а студентам - быстро подготовиться к семинарскому занятию и экзамену

56.00 грн.
Быстрый заказ


Почему все ведущие компании мира придают сегодня огромное значение этическим нормам ведения бизнеса? Этичный бизнес - это прибыльный бизнес? Как соотносятся социальная ответственность и основные показатели эффективности?

139.00 грн.
Быстрый заказ


Проблемы этики бизнеса имеют столь же давнюю историю, как и предпринимательство. Однако особую остроту они приобрели в наше время, когда рынок сильно трансформировался, из жестокой стала жесточайшей конкуренция. Ныне во всем мире вопросы этики деловых отношений широко исследуются, служат предметом научных дискуссий и форумов, изучаются во многих высших и средних учебных заведениях, обеспечивающих подготовку кадров для рынка

65.00 грн.
Быстрый заказ


Работа Бертрана де Жувенеля в области этики перераспределения, прежде всего, отличается тем, что основное внимание в ней уделяется нравственной стороне перераспределения, а не его влиянию на трудовую мотивацию

56.00 грн.
Быстрый заказ


В центре "Этики преображенного Эроса" находится тема столкновения этики долга и этики творчества, "этики Закона" и "этики Благодати". Эта тема исследуется философом с учетом открытий психоанализа (З.Фрейд, К.Юнг), крупных достижений этической мысли XX века (М.Шелер, Н.Гартман и др.) 

185.00 грн.
Быстрый заказ


Принимать рациональное решение в бизнесе - значит повышать прибыль? Да, так принято считать. Но мало кто задумывается, что рациональность у каждого своя. И что даже в бизнесе прибыль не всегда больше при наименьших затратах

92.00 грн.
Быстрый заказ

1   2   3   след >>


(пусто)
 

+38(063)437-52-38
arhe@arhe.com.ua

Подпишитесь и получите подарок© Архе .