Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)As a vocabulary builder as well as an effective approach to reaching a better understanding of the critical roles Greek and Latin played in the development of English, Dr. Richard Krill's Greek and Latin in English Today is a superb text that features an incremental approach to building English vocabulary

130.00 грн.
Быстрый заказ


Учебник грамматики латинского языка С. И. Соболевского, изданный автором последний раз в 1947 г., до сих пор является лучшим учебным пособием среди множества других. В основании авторской системы изучения латинской грамматики положен язык прозаиков классического периода, преимущественно Цезаря и Цицерона

285.00 грн.
Быстрый заказ


Изданный впервые в 1948 г., учебник С. И. Соболевского до сих пор является лучшим учебным пособием для приступающих к изучению древнегреческого языка. Он содержит все необходимые разделы грамматики (фонетику, морфологию и синтаксис), а также сборник упражнений в переводах с соответствующими словарями и тексты греческих авторов

127.00 грн.
Быстрый заказ


Посібник призначений для початківців, які мають бажання ознайомитися з основа­ми граматики латинської мови й одержати певні практичні навики перекладу

76.00 грн.
Быстрый заказ


Словник містить близько 10000 слів. Він охоплює найуживанішу суспільно-політичну, літературну і побутову лексику, дає змогу перекладати тексти середньої складності

222.00 грн.
Быстрый заказ


Providing over 25,000 definitions in their historical order of development, this reference classic has been widely regarded for over 50 years as the best single-volume dictionary available for students of Latin. It includes information about grammar, inflection, and pronunciation, as well as copious citations and useful appendices

139.00 грн.


"АЗ і Я" зберігає свою актуальність і понині. Це своєрідний погляд зі Степу на політичні й культурні проблеми Київської Руси ХІ сторіччя. Друга частина книжки "Шумер-Наме" торкається культурних стосунків тюркських народів з давніми цивілізаціями

102.00 грн.


Учебник представляет собой практическое пособие по изучению арамейского языка Библии и Таргума Онкелоса. В нем читатель найдет не только необходимые теоретические знания в области фонологии, морфологии и синтаксиса, но и практические упражнения, которые помогут лучше усвоить пройденный материал

 
 
160.00 грн.


Ця книга є практичним підручником із вивчення арамейської мови Біблії та Тарґума Онкелоса. Вона містить не лише необхідні теоретичні знання з фонології, морфології та синтаксису, а й вправи, які допоможуть краще засвоїти вивчений матеріал

170.00 грн.


Учебник грамматики латинского языка С. И. Соболевского, изданный автором последний раз в 1948 г., до сих пор является лучшим учебным пособием среди множества других. Учебнику свойственны компактность и стройность расположения изучаемого материала, доступность и основательность в изложении

 
 
130.00 грн.


У посібнику викладено основи граматики старогрецької мови елліністично-римського періоду. Системний теоретичний виклад кожної теми проілюстровано реченнями та уривками з Нового Завіту і Септуагінти, а також текстами репрезен­тативних пам’яток грекомовної словесності періоду койне

194.00 грн.


Фундаментальное исследование, созданное в конце XIX века выдающимся русским ученым, и по сей день остается одним из наиболее полных и подробных руководств по грамматике древнегреческого языка

282.00 грн.


Пропонована книга – перше видання в Україні підручника давньогрецької мови для майбутніх фахівців із філософських наук. Підручник складається зі вступного розділу, граматичного курсу, хрестоматії та давньогрецько-українського словника. До навчального матеріалу подається також філософська термінологія (загалом понад 650 термінів)

 
 
75.00 грн.


Довідник призначений заповнити відчутну прогалину в нашій підручниковій літературі - відсутність граматики латинської мови, де б системно були викладені граматичні явища, розпорошені в наявних підручниках

54.00 грн.


Збірка містить 2000 латиномовних афоризмів (крилатих висловів, сентенцій, прислів'їв тощо) та переклади їх українською мовою. Крилаті вислови і міркування античних велетів духу впродовж багатьох віків бентежили уяву європейських митців і надихали їх на власну творчість. Цю місію вони продовжують виконувати і сьогодні

80.00 грн.


Збірка містить 2000 латиномовних афоризмів (крилатих висловів, сентенцій, прислів'їв тощо) та переклади їх українською мовою. Античні крилаті вислови впродовж багатьох віків бентежили уяву європейських митців і надихали їх на власну творчість. Цю місію вони продовжують виконувати і сьогодні 

167.00 грн.


Учебное пособие представляет собой элементарный курс латинской грамматики с краткой хрестоматией, латинско-русским словарём, латинскими крылатыми выражениями 

59.00 грн.


Підручник складається з двох частин: 1) нормативного курсу латинської граматики, у якому до кожної граматичної теми додаються вправи і адаптовані навчальні тексти; 2) хрестоматії, що містить окрім традиційних уривків з творів античних авторів, фрагменти середньовічних хронік і юридичних документів 

 
 
69.00 грн.


Посібник призначений для початківців, які мають бажання ознайомитися з основами граматики латинської мови й одержати певні практичні навики перекладу. Усі вправи елементарного курсу складаються з латинських крилатих висловів (близько 300)

74.00 грн.


Олжас Сулейменов — дослідник давніх писемностей Євразії. У книжці "Мова письма" пояснюється метод аналізу слів, які відрізняються від традиційного тим, що походження слова розглядається в генетичному зв'язку з географічним знаком-першоієрогліфом. Розробляється тема взаємозалежного розвитку першої образної писемности та усної мови

128.00 грн.


У збірнику вміщено статті вітчизняних елліністів, що належать до наукової школи А. Білецького – Т. Чернишової. Увазі читачів пропоновано дослідження грецької мови, грецьких діалектів України, античної, візантійської та кіпрської літератури, історії формування елліністичного койне

222.00 грн.


Учебник включает поурочное изложение грамматики латинского языка с соответствующими упражнениями и учебными текстами, комментированное собрание отрывков из античных сочинений исторического, философского и юридического содержания и отдельных латинских источников по истории славян и Древней Руси, а также латинско-русский словарь

119.00 грн.


Данное учебное пособие посвящено вопросам морфологии современного церковнославянского языка. В первой части рассматриваются имена существительные, местоимения, а также наиболее частотные формы глагола, в первую очередь необходимые для чтения и понимания текстов. Основное внимание уделено грамматическим формам, отличающимся от литературного языка 

91.00 грн.


Данное пособие представляет собой попытку краткого описания фонетической и графико-орфографической системы современного церковнославянского языка

105.00 грн.


В книге на примере двуязычного сообщества мариупольских (приазовских) греков рассматривается роль языка в процессе этнической самоидентификации. Часть сообщества, урумы, говорит на урумском (одном из тюркских языков), тогда как родной язык другой части сообщества, румеев, - румейский (греческая группа индоевропейской семьи)

148.00 грн.

(пусто)
 

+38(063)437-52-38
arhe@arhe.com.ua

Подпишитесь и получите подарок© Архе .