Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)

1   2   след >>показать всеProviding over 25,000 definitions in their historical order of development, this reference classic has been widely regarded for over 50 years as the best single-volume dictionary available for students of Latin. It includes information about grammar, inflection, and pronunciation, as well as copious citations and useful appendices

139.00 грн.
Быстрый заказ


До уваги читача пропонується підручник латинської мови, написаний виключно латиною. За цим підручником студенти вивчають граматику та нові слова інтуїтивно. Це єдиний підручник, який дає студентам змогу вивчити латину, не звертаючись до перекладу, і дає їм змогу почати думати латиною

111.00 грн.
Быстрый заказ


Ця книга є практичним підручником із вивчення арамейської мови Біблії та Тарґума Онкелоса. Вона містить не лише необхідні теоретичні знання з фонології, морфології та синтаксису, а й вправи, які допоможуть краще засвоїти вивчений матеріал

170.00 грн.
Быстрый заказ


Учебник грамматики латинского языка С. И. Соболевского, изданный автором последний раз в 1947 г., до сих пор является лучшим учебным пособием среди множества других. В основании авторской системы изучения латинской грамматики положен язык прозаиков классического периода, преимущественно Цезаря и Цицерона

285.00 грн.
Быстрый заказ


Учебник грамматики латинского языка С. И. Соболевского, изданный автором последний раз в 1948 г., до сих пор является лучшим учебным пособием среди множества других. Учебнику свойственны компактность и стройность расположения изучаемого материала, доступность и основательность в изложении

 
 
130.00 грн.
Быстрый заказ


Изданный впервые в 1948 г., учебник С. И. Соболевского до сих пор является лучшим учебным пособием для приступающих к изучению древнегреческого языка. Он содержит все необходимые разделы грамматики (фонетику, морфологию и синтаксис), а также сборник упражнений в переводах с соответствующими словарями и тексты греческих авторов

127.00 грн.
Быстрый заказ


Эта книга - один из наиболее полных сборников латинских крылатых изречений, пословиц, поговорок и устойчивых выражений, который составлен по тематическому принципу. Здесь вы найдете свыше 4000 изречений на любую интересующую вас тему (любовь, дружба, судьба и счастье, жизнь и смерть, красота и др.), подборки крылатых фраз, относящихся к различным областям знаний (в том числе к истории, философии, логике, медицине и фармации, правоведению, экономике, религии)

185.00 грн.
Быстрый заказ


Посібник призначений для початківців, які мають бажання ознайомитися з основа­ми граматики латинської мови й одержати певні практичні навики перекладу

76.00 грн.
Быстрый заказ


Словник містить близько 10000 слів. Він охоплює найуживанішу суспільно-політичну, літературну і побутову лексику, дає змогу перекладати тексти середньої складності

222.00 грн.
Быстрый заказ


У збірнику вміщено статті вітчизняних елліністів, що належать до наукової школи А. Білецького – Т. Чернишової. Увазі читачів пропоновано дослідження грецької мови, грецьких діалектів України, античної, візантійської та кіпрської літератури, історії формування елліністичного койне

222.00 грн.
Быстрый заказ


В книге на примере двуязычного сообщества мариупольских (приазовских) греков рассматривается роль языка в процессе этнической самоидентификации. Часть сообщества, урумы, говорит на урумском (одном из тюркских языков), тогда как родной язык другой части сообщества, румеев, - румейский (греческая группа индоевропейской семьи)

140.00 грн.
Быстрый заказ


This is a comprehensive introduction to Latin forms and syntax, designed to train the student in reading ancient texts at an early stage. All major grammatical constructions are logically explained in eighteen units 

111.00 грн.


"АЗ і Я" зберігає свою актуальність і понині. Це своєрідний погляд зі Степу на політичні й культурні проблеми Київської Руси ХІ сторіччя. Друга частина книжки "Шумер-Наме" торкається культурних стосунків тюркських народів з давніми цивілізаціями

102.00 грн.


Учебник представляет собой практическое пособие по изучению арамейского языка Библии и Таргума Онкелоса. В нем читатель найдет не только необходимые теоретические знания в области фонологии, морфологии и синтаксиса, но и практические упражнения, которые помогут лучше усвоить пройденный материал

 
 
160.00 грн.


"Гесперийские речения" - уникальный и удивительный памятник европейской литературы. Они написаны в Ирландии в VII веке на особом, "гесперийском" языке, созданном на основе ученой и поэтической латыни средневековыми книжниками. "Речения" написаны стихами, которые невозможно описать в терминах традиционного стиховедения

52.00 грн.


Мета підручника - підвести до самостійної роботи з оригінальним текстом Нового Завіту. Підручник складається з вступного розділу, граматичного курсу та грецько-українського словника. Навчальний матеріал розміщено в 60-тилекціях (2 з фонетики, 44 з морфології, 14 з синтаксису). Теоретичні положення ілюструються віршами Нового Завіту

130.00 грн.


У посібнику викладено основи граматики старогрецької мови елліністично-римського періоду. Системний теоретичний виклад кожної теми проілюстровано реченнями та уривками з Нового Завіту і Септуагінти, а також текстами репрезен­тативних пам’яток грекомовної словесності періоду койне

194.00 грн.


Фундаментальное исследование, созданное в конце XIX века выдающимся русским ученым, и по сей день остается одним из наиболее полных и подробных руководств по грамматике древнегреческого языка

282.00 грн.


Пропонована книга – перше видання в Україні підручника давньогрецької мови для майбутніх фахівців із філософських наук. Підручник складається зі вступного розділу, граматичного курсу, хрестоматії та давньогрецько-українського словника. До навчального матеріалу подається також філософська термінологія (загалом понад 650 термінів)

 
 
75.00 грн.


Довідник призначений заповнити відчутну прогалину в нашій підручниковій літературі - відсутність граматики латинської мови, де б системно були викладені граматичні явища, розпорошені в наявних підручниках

54.00 грн.


Збірка містить 2000 латиномовних афоризмів (крилатих висловів, сентенцій, прислів'їв тощо) та переклади їх українською мовою. Крилаті вислови і міркування античних велетів духу впродовж багатьох віків бентежили уяву європейських митців і надихали їх на власну творчість. Цю місію вони продовжують виконувати і сьогодні

80.00 грн.


Збірка містить 2000 латиномовних афоризмів (крилатих висловів, сентенцій, прислів'їв тощо) та переклади їх українською мовою. Античні крилаті вислови впродовж багатьох віків бентежили уяву європейських митців і надихали їх на власну творчість. Цю місію вони продовжують виконувати і сьогодні 

167.00 грн.


Учебное пособие представляет собой элементарный курс латинской грамматики с краткой хрестоматией, латинско-русским словарём, латинскими крылатыми выражениями 

59.00 грн.


В основу этой книги, впервые изданной в 1899 году, положен Немецко-латинский словарь Е. Георгеса, откуда почерпнуты система изложения и классификация значений, адаптированные О. Петрученко в соответствии с нормами русского языка. В издание вошли обширные цитаты из произведений римских классиков с подробным переводом и комментариями

93.00 грн.


Підручник складається з двох частин: 1) нормативного курсу латинської граматики, у якому до кожної граматичної теми додаються вправи і адаптовані навчальні тексти; 2) хрестоматії, що містить окрім традиційних уривків з творів античних авторів, фрагменти середньовічних хронік і юридичних документів 

 
 
69.00 грн.


У посібнику викладено курс фонетики, морфології та синтаксису латинської мови

74.00 грн.


Посібник призначений для початківців, які мають бажання ознайомитися з основами граматики латинської мови й одержати певні практичні навики перекладу. Усі вправи елементарного курсу складаються з латинських крилатих висловів (близько 300)

74.00 грн.


Латинська мова або латина — належить до латинсько-фаліскської підгрупи італійських мов індоєвропейської мовної сім'ї. Разом з церковнослов'янською це одна з мертвих мов, яка постійно використовується. Статус мертвої мови зумовлений тим, що люди, для яких вона є рідною, не народжуються вже принаймні півтори тисячі років. Латинська мова є однією з найдавніших писемних індоєвропейських мов

93.00 грн.


У навчальному посібнику, побудованому за тематичним принципом, подаються початкові відомості з латинської мови. Кожна тема (Стародавній Рим, школа, сім’я, римське військо, знамениті римляни, міфологія та ін.) складається з ілюстративного матеріалу та необхідних текстових пояснень

93.00 грн.


Латинсько-український словник містить переклад українською мовою близько 30 000 латинських слів. Поряд із сучасною лексикою у ньому наявні також відповідники латинських понять, питомі для української ментальності епохи Гетьманщини початку ХХ ст.

74.00 грн.

1   2   след >>показать все


(пусто)
 

+38(063)437-52-38
arhe@arhe.com.ua

Подпишитесь и получите подарок© Архе .