Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)

1   2   след >>показать всеВ 9-11 Ноам Хомский комментирует нападения 11 сентября, новую войну с терроризмом, Усаму бен Ладена, участие США в Афганистане, контроль над СМИ и долгосрочные последствия военных нападений Америки за рубежом

90.00 грн.
Быстрый заказ


The Review of Politics publishes articles primarily on political theory. We also publish historical and interpretive studies of public law, comparative politics, international relations, and public policy, as well as political readings of literary works

80.00 грн.
Быстрый заказ


Історію європейської ментальності від античності й до наших днів досліджено крізь призму формування i розвитку основних концептів людського життя: релігійності, сексуальності та кохання, хвороби, віку, смерті, страхів, комунікації, “свого” й “чужого”, простору i часу тощо. Доступний виклад матеріалу заохотить до читання не тільки фахівців – істориків, культурологів, етнологів, – але й усіх, хто цікавиться культурно-історичним розвитком європейських народів.

550.00 грн.
Быстрый заказ


Ця збірка ранньої прози Ернста Юнґера, куди ввійшли оповідання та есеї 20-30-их років, дає змогу побачити, як формувався світогляд письменника за доби між двома світовими війнами

330.00 грн.
Быстрый заказ


У монографії представлено дослідження антропокультурних чинників європейського вибору України, зокрема проблеми облаштування внутрішньоукраїнського буття згідно із засадничими європейськими цінностями, нормами і стандартами 

250.00 грн.
Быстрый заказ


У цій книжці на основі трансцендентально-прагматичного методу обґрунтовується етика дискурсу з перспективи ґлобальної відповідальності за майбутнє людства, що здійснюється через порівняння з онтологічним обґрунтуванням етики відповідальності для технологічної цивілізації Ганса Йонаса та дис­курс-етичної відповідальності К.-О. Апеля

180.00 грн.
Быстрый заказ


Предлагаемая вниманию читателя книга - историософское исследование событий европейской истории как цепи революций, церковных и светских 

 
 
500.00 грн.
Быстрый заказ


У дослідженні показано, що процеси глобалізації, спроби сконструювати універсальну панідентичність провокують соцієтальну кризу і створюють передумови для відродження ідеї держави-нації. Осмислено зв’язок світової економічної кризи з проблемою національної ідентичності.

250.00 грн.
Быстрый заказ


Книжка всесвітньо відомого німецького філософа Юргена Габермаса присвячена аналізу марксистської соціальної теорії та загалом потенціалу еволюціоністської концепції суспільства. Охоплено широкий спектр сюжетів: від ролі філософії у марксизмі та раціональних й етичних підвалин ідентичності до компаративістики соціальних теорій та проблеми легітимації

110.00 грн.
Быстрый заказ


Підручник присвячено висвітленню проблем сучасної практичної філософії як прикладної етики, які розробляють на засадах комунікативної парадигми К.-О. Аппель, Ю. Габермас, Д. Бьолер, В. Кульман, П. Ульріх, В. Гьосле 

 
 
250.00 грн.
Быстрый заказ


"Зберегти. Сприйняти. Передати" – у цій стислій формулі можна було би відтворити наскрізний лейтмотив "Кризи сучасного світу". З першим українським перекладом французького мислителя читач дізнається про те, чим є "традиція" та в якому стані, з точки зору традиційного світу, знаходиться наш світ

250.00 грн.
Быстрый заказ


Автор понимает философию истории как применение философии, являющейся наукой о всеобщих законах мышления, общества и природы, к истории, изучающей современность как результат предшествующего развития человечества

 
 
190.00 грн.
Быстрый заказ


Жоржа Дюмезіля можна без сумніву вважати засновником нової науки: порівняльної індоєвропейської міфології. "Мітра-Варуна", в свою чергу, є однією з найвідоміших праць автора, що розкриває уявлення індоєвропейців про владу в її дуалістичному аспекті

250.00 грн.
Быстрый заказ


Монография посвящена анализу одного из измерений многогранной биографии Наполеона, связанного с философским климатом эпохи. Одна страница захватывающей истории, отражающая и в определенном отношении поясняющая некоторые другие.

870.00 грн.
Быстрый заказ


В книге анализируются сдвиги в современных взглядах на силы и формы, определяющие его динамику, на способы и средства его изучения и понимания. Выясняется, как и почему понятие "общество" конкретизируется понятием "социальности", а понятие "социальности" - понятием "полисубъектности"

220.00 грн.
Быстрый заказ


Ключевой вопрос этой книги: как выглядит XX столетие, если отсчитывать его с 1945 года — момента начала глобализации, разделения мира на Восточный и Западный блоки, Нюрнбергского процесса и атомного взрыва в Хиросиме? Авторский взгляд охватывает все континенты и прослеживает те общие гуманитарные процессы, которые протекали в странах, вовлеченных и не вовлеченных во Вторую мировую войну. 

400.00 грн.
Быстрый заказ


"Богатство, добродетель и право"

Мы живем в эпоху, характеризующуюся радикальным неравенством доходов и богатства и стремительным исчерпанием редких природных ресурсов. Одной из вещей, мешающих нам решать и, возможно, даже осознавать эти проблемы, является наша убежденность в том, что притязания индивидов и корпораций на определенные ресурсы и потоки доходов являются необсуждаемыми, даже когда эти притязания явно вступают в противоречие с нашими общими долгосрочными интересами. Эта книга представляет собой попытку понять, как, почему и когда у нас появилась вера в эти вещи.

"Просвещение, революция и история"

В книге прослеживается развитие идей о собственности на Западе, начиная с XVIII в. через эпоху Просвещения и опыт Французской революции до критической позиции социалистов и анархистов в XIX в. Для ее сторонников частная собственность служит средством обеспечения личной свободы, ограничения авторитарных правительств, развития наук и искусств и беспрецедентного улучшения материального положения населения.


1,340.00 грн.
Быстрый заказ


В книге «Ричард Рорти: «маргинальный аналитический философ» автор Целищева О.И. объясняет, почему знаменитый философ-прагматист Ричард Рорти назвал себя «маргинальным аналитическим философом», несмотря на расхожее мнение, что он был врагом аналитической философии

470.00 грн.
Быстрый заказ


Збірка есе "Самурай Заходу" є справжнім духовним заповітом французького історика, політичного діяча та авантюриста Домініка Веннера. Бревіарій непокірних звертається до споконвічної сутності Європи, народженої гомеричними поемами, до важливості філософії стоїків та символічної цінності героїчної самопожертви. Книга призначена для європейських бунтівних сердець

180.00 грн.
Быстрый заказ


Метафора "книги світу", що з неї зчитують його втаємничений смисл, має давню й доволі розмаїту історію, якій і присвячено цю працю

250.00 грн.
Быстрый заказ


В этой знаменательной для нашего времени книге Чарльз Тейлор поднимает вопрос о том, что именно происходит, когда общество, в котором практически невозможно не верить в Бога, превращается в такое, где вера, даже для самых убежденных верующих, — это лишь одна из человеческих возможностей наряду с другими. Тейлор, один из самых проницательных мыслителей в этой области, предлагает нам историческую перспективу

 
 
800.00 грн.
Быстрый заказ


В течение зимы 1919-1920 гг. в Академии Духовной Культуры Н.Бердяевым были прочитаны лекции по основным проблемам религиозной философии истории. Записи этих лекций положены в основание настоящей книги. 

250.00 грн.
Быстрый заказ


У монографії досліджені концепції соціальної відповідальності як основної вимоги та фундаментальної цінності, розкриті особистісні, корпоративні та універсалістські аспекти відповідальності. На основі дослідження обґрунтовано філософію соціальної відповідальності та співвідповідальності як синтезу соціальної теорї та етики, розкриті ціннісно-нормативні засади та процедури інституціалізації соціальної відповідальності в сучасному українському суспільстві

250.00 грн.
Быстрый заказ


Определив свое мировоззрение как «антропологизм», Лавров считал себя наследником мировой социально-теоретической мысли, начиная с Протагора и древних скептиков и кончая О.Контом, Л.Фейербахом, Г.Спенсером, неокантианцами. Позднее на него оказали влияние некоторые идеи Маркса.

90.00 грн.
Быстрый заказ


Крупнейший современный литературный и культурный критик, антрополог и философ обращается к творчеству Шекспира и находит там подтверждения своей миметической теории. По мнению Жирара, люди стремятся к объектам не ради их собственной ценности, а в силу того, что они желанны кем-то еще - мы подражаем или копируем их желания. В таком миметическом желании автор видит одну из основ человеческого бытия

700.00 грн.
Быстрый заказ


Збірник матеріалів доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Толерантність на кордонах Європи: вимір для України».

60.00 грн.
Быстрый заказ


У монографії розглядаються проблеми свободи в антропологічному та метаантропологічному контекстах, через правові, етичні і релігійні відносини, буття свободи у світі та її даність людині

 
 
120.00 грн.
Быстрый заказ


В частной жизни мы пытаемся вызвать или подавить любовь, зависть и гнев с помощью глубинного актерства подобно тому, как с помощью поверхностного актерства мы управляем внешними проявлениями чувств. Но что происходит, когда эмоциональная работа попадает в публичный мир труда? 

610.00 грн.
Быстрый заказ


Что такое философия политики? Каковы ее основные концепции? Чем было обусловлено их появление в разные исторические периоды? Какой была их роль в формировании и реализации долгосрочных стратегий преобразования общества? Все эти вопросы находятся в центре внимания авторов книги

120.00 грн.
Быстрый заказ


В новой книге В.А.Лекторского «Философия, познание, культура» обсуждаются проблемы, концентрирующиеся вокруг главной темы: трансформации познания, субъекта, субъективности и культуры в современном мире: "общества знания", возрастающих рисков, новых технологий, проектов модификации человеческой телесности, мозга и психики

310.00 грн.
Быстрый заказ

1   2   след >>показать все


(пусто)
 

+38(068)231-67-99
info@platoscave.com.ua

Подпишитесь и получите подарок© Архе .