Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)

1   2   след >>показать всеКнига має подвійну тематику – націоналізм і фемінізм – та дає можливість з’ясувати роль жінок неіндустріалізованих країн у громадському житті. У канву історії України вплетено докладну розповідь про життя жіноцтва. Авторка зуміла відтворити діяльність організованого жіноцтва в усіх частинах України, а також у країнах Європи та Америки, де мешкали українці. Водночас це розповідь про долі багатьох славних українок 

240.00 грн.
Быстрый заказ


П'ятнадцятий випуск серії "Університетські діалоги" містить виклад публічної лекції доктора славістики Марії Ревакович. На прикладі літератури останніх 20-ти років авторка показує, як виникають і розвиваються нові культурні ідентичності у пострадянській Україні

60.00 грн.
Быстрый заказ


Монографія пропонує прочитання літературних творів французької письменниці Сімони де Бовуар, переглядає її репутацію (виводить із тіні Ж.-П.Сартра) та перекодовує роль і місце в історії літератури ХХ ст. Вагомий мистецько-естетичний внесок письменниці вбачається у створенні "фемінних" художніх образів, які через проблему вибору впроваджують ідею важливості "кохання", позбавляються відчуттів і статусу "Іншої" як комплексу неповноцінності, виходять на рівень творчої самореалізації екзистанта 

90.00 грн.
Быстрый заказ


Пропоноване дослідження маскулінного дискурсу в українській культурі й літературі відкриває новий простір для україністичних студій. Запроваджуючи сучасну дослідницьку методологію, автори прагнуть зробити внесок у модернізацію, актуалізацію і динамізацію українознавчого наукового дискурсу, у якому широко інтерпретовані поняття культурологічних, гендерних і постколоніальних студій перебувають на стадії активного розвитку

215.00 грн.
Быстрый заказ


Изобилие секса в рекламе, кино, музыке и прессе не может пройти бесследно, ведь мы сталкиваемся с этими источниками каждый день. Автор рассматривает, как именно СМИ влияют на нас: на что они заставляют нас закрывать глаза, а на что - смотреть, не отрывая взгляда; что мы, не задумываясь, считаем приемлемым, а что безоговорочно осуждаем

 
 
190.00 грн.
Быстрый заказ


У ХХ столітті упереджене ставлення до жінкипов’язували із юдео-християнською традицією. Однак, наскільки такий підхід себе виправдовує? У своїй новій книзі відома літературознавець, культуролог і вчений-біблеїст Анн-Марі Пельтьє шукає відповіді на це питання. Вона пропонує читачеві дослідити, як упродовж двадцяти віків в європейській культурі під впливом християнства змінювалося розуміння ролі і статусу жінки

80.00 грн.
Быстрый заказ


Первый на русском языке обзор западных теоретических воззрений второй половины XX в. по проблеме гендера, начиная с труда Симоны де Бовуар "Второй пол". Рассматриваются такие ключевые темы, как "женское письмо", "сексуальное различие", лесбийская сексуальность и queer-идентичность

 
 
146.00 грн.


Книга знакомит читателя с историей насилия в российском обществе XI-XXI вв. В сборник вошли очерки ведущих российских и зарубежных специалистов по истории супружеского насилия, насилия против женщин и детей, основанные на разнообразном источниковом материале, большая часть которого впервые вводится в научный оборот

85.00 грн.


Ґаятрі Чакраворті Співак у цій праці аналізує взаємовідносини Мови, Жінки й Культури в контексті сучасної західної й незахідної цивілізацій. Вона розглядає механізм інтеґрацїї могутніх методологій XX ст. — деконструкції, марксизму й фемінізму, — переводячи ці нові моделі у площину вивчення літератури й культури

119.00 грн.


Монография посвящена исследованию обстоятельств становления и сущности теоретических постулатов квир. Автор ставит перед собой задачу ввести в наш академический контекст некоторые из наиболее важных концептуальных разработок квир-теории и выявить логику существования ее весьма разнообразных составляющих

109.00 грн.


Журнал "Гендерные Исследование" (издается ХЦГИ при поддержке Фонда Дж. Д. и К. Т. Макартуров с 1998-го года два раза в год) - единственный на сегодняшний день академический журнал по гендерным исследованиям в странах бывшего СССР, который публикует материалы отечественных и зарубежных исследований по гендерной тематике, охватывающие весь спектр социальных и гуманитарных наук

91.00 грн.


Журнал "Гендерные Исследование" (издается ХЦГИ при поддержке Фонда Дж. Д. и К. Т. Макартуров с 1998-го года два раза в год) - единственный на сегодняшний день академический журнал по гендерным исследованиям в странах бывшего СССР, который публикует материалы отечественных и зарубежных исследований по гендерной тематике, охватывающие весь спектр социальных и гуманитарных наук

180.00 грн.


Журнал "Гендерные Исследование" (издается ХЦГИ при поддержке Фонда Дж. Д. и К. Т. Макартуров с 1998-го года два раза в год) - единственный на сегодняшний день академический журнал по гендерным исследованиям в странах бывшего СССР, который публикует материалы отечественных и зарубежных исследований по гендерной тематике, охватывающие весь спектр социальных и гуманитарных наук

180.00 грн.


Журнал "Гендерные Исследования" (издается ХЦГИ при поддержке Фонда Дж. Д. и К. Т. Макартуров с 1998-го года два раза в год) - единственный на сегодняшний день академический журнал по гендерным исследованиям в странах бывшего СССР, который публикует материалы отечественных и зарубежных исследований по гендерной тематике, охватывающие весь спектр социальных и гуманитарных наук

149.00 грн.


Монографія дає можливість створити цілісне уявлення про зміни у ставленні до жінки, її місця й ролі в сім’ї, суспільстві та релігійному житті у релігіях авраамістичної традиції

53.00 грн.


Автор этой книги считает, что предназначение женщины не следует рассматривать изолированно от мужского. Между мужчиной и женщиной предполагается тесная взаимосвязь, при этом учитываются многочисленные достоинства их личностей, и это позволяет говорить о взаимодополнении их природных данных, причем последнее понятие рассматривается не в философском, а в харизматическом значении

185.00 грн.


"История женщин на Западе" в пяти томах под общей редакцией Жоржа Дюби и Мишель Перро состоит из работ 75 выдающихся историков, представляющих читателям увлекательную панорамную хронику от античности до современности

276.00 грн.


Том 3 "Истории женщин на Западе" открывает перед читателями детальную панораму жизни женщин эпохи раннего модерна в Европе в контексте труда, брака и семьи

276.00 грн.


Українському читачеві вперше запропоновано добірку есеїв Сінтії Озік, знаної сучасної американської письменниці, лауреатки багатьох літературних премій. Озік існує на перетині трьох її ролей – "ребе, феміністка й послідовниця Генрі Джеймса". У цій добірці представлені тексти, що демонструють усі три іпостасі

83.00 грн.


Джона Стюарта Милля смело можно назвать одним из первых феминистов, не побоявшихся заявить Англии XIX века о "легальном подчинении одного пола другому". В 1869 году под его авторством вышла в свет книга "О подчинении женщины". Спустя почти 150 лет многие идеи книги не потеряли актуальности

275.00 грн.


Первый на русском языке сборник статей ведущих специалистов - политологов, социологов, экономистов и юристов - стран Западной Европы, знакомящий с теорией и практикой обеспечения равенства полов в странах Европейского сообщества

146.00 грн.


Феминистская политическая теория рассматривает положение женщин как основополагающее для политического анализа. Целью ее является не абстрактное знание, а знание, которое может быть использовано для информирования и направления феминистской политической практики

140.00 грн.


Збірка вперше пропонує вітчизняному читачеві репрезентативний огляд сучасних французьких досліджень з проблем статевої відмінності, фактичної гендерної рівності, історії жінок та жіночих рухів, гендерної педагогіки

93.00 грн.


У книжці, що вже давно стала феміністичною класикою, йдеться про "війну" між статями, чи, власне, про політичний аспект міжстатевих відносин. Жінки - останній пригноблений клас, стверджує авторка і закликає до визвольної революції

56.00 грн.


Основу цієї книги становить добірка текстів, присвячених проблемі надання політичних прав жінкам. Усі ці тексти було написано чоловіками доби Великої французької революції. Авторка ставила за мету відтворити сприйняття чоловіками першого етапу свідомої боротьби французьких жінок за політичне рівноправ'я

 
 
40.00 грн.


Основу цієї книги становить добірка текстів, присвячених проблемі надання політичних прав жінкам. Усі ці тексти було написано чоловіками доби Великої французької революції. Авторка ставила за мету відтворити сприйняття чоловіками першого етапу свідомої боротьби французьких жінок за політичне рівноправ'я

 
 
60.00 грн.


Сборник состоит из ставших уже каноническими текстов по гендерной и квир-теории таких ведущих мировых теоретиков, как Джудит Батлер, Джек Хальберстам, Райвен Коннелл и Ли Эдельман, публикуемых на русском языке впервые. Авторы анализируют становление квир- и гетеронормативных субъектов, генезиса их желаний и властных отношений

183.00 грн.


В монографии приведено исследование гендерных различий в образовании, история и предпосылки гендерного неравенства в доступе мужчин и женщин к образованию, сравнительный анализ полоролевого и гендерного подходов

100.00 грн.


Специальный предмет анализа книги: женщина и тоталитарная власть (персонифицируемая в лице великого вождя), экзистенциальный выбор женщин, легализуемый в сталинской тоталитарной культуре по схеме феминистского выбора

36.00 грн.


В книге Линн Абрамс - профессора Университета Глазго, исследователя и преподавателя гендерной истории - предлагается нетрадиционный взгляд на европейскую историю XIX века и многообразие ролей женщины в ней - матери, жены, возлюбленной, революционерки, миссионерки, рабочей и феминистки

 
 
218.00 грн.

1   2   след >>показать все


(пусто)
 

+38(063)437-52-38
arhe@arhe.com.ua

Подпишитесь и получите подарок© Архе .