Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)

1   2   3   4   5   6    ...   8   след >>Автор змальовує основні події історії Товариства Ісуса, яка розгорталася по всій планеті впродовж майже п'яти століть і винятково позначилася на нашій цивілізації

173.00 грн.
Быстрый заказ


Друга й остання частина розповіді про єзуїтів крізь століття та континенти: від жалюгідної ліквідації Товариства Ісуса Климентом ХІV у 1773 році до сучасних дебатів щодо "переважного вибору на користь бідних", яке здійснило Товариство в 1975 році

233.00 грн.
Быстрый заказ


В альманах вошли материалы проведенных Международным институтом афонского наследия в Украине научных конференций в Киеве (2015 г.) и Чернигове (2014 г.). В частности, здесь опубликованы более 30 научных статей и исследований разных авторов из Греции, Украины, России, Италии, Сербии, Словении, а также Святой Горы Афон. Количество страниц — 360, имеется большое количество иллюстраций

120.00 грн.
Быстрый заказ


В книгу вошли статьи богословов, историков, филологов и искусствоведов, посвященные роли апостола в истории христианства, разным аспектам его церковного и народного почитания и его современной общехристианской миссии

112.00 грн.
Быстрый заказ


У книзі висвітлено історію храму Святого Миколая Чудотворця на Аскольдовій могилі, починаючи з ІХ ст., історію одного з найвизначніших некрополів – Аскольдового кладовища, що був ліквідований більшовиками в 1930-х роках

194.00 грн.
Быстрый заказ


В сборнике представлены переводы западноевропейских богословских трудов ХVII в., осуществленные святителем Иоанном (Максимовичем), митрополитом Тобольским и всея Сибири. В книгу вошли как известные работы владыки Иоанна, неоднократно переиздаваемые в XIX, начале XXI века – «Царский путь Креста Господня», «Илиотропион», так и труды, увидевшие свет более 300 лет назад и впервые переведенные со старославянского языка – «Феатрон» и «Размышления о Боге для пользы правоверных»

 
 
330.00 грн.
Быстрый заказ


Читателю впервые предлагается русский перевод "Воспоминаний" Сильвестра Сиропула, свидетеля последних десятилетий истории Византии и участника Ферраро-Флорентийского собора

 
 
131.00 грн.
Быстрый заказ


Книга "Вселенские соборы IV и V вв." поставила А.П.Лебедева в один ряд с выдающимися русскими историками Церкви. "Вселенские соборы VI, VII и VIII вв." посвящены истории борьбы Вселенской церкви с ересями монофизитства, монофелитства и иконоборчества

 
 
310.00 грн.
Быстрый заказ


Автобіографічна книга Святішого Отця Івана Павла II, що є передостанньою з багатої творчої спадщини, охоплює Краківський період його служіння — з 1958 року до обрання на престол святого Петра

12.00 грн.
Быстрый заказ


В этой небольшой книге впервые полно рассказывается история знаменитого ватиканского списка Казанской иконы Божьей Матери. Автор рассматривает разные версии происхождения ватиканского списка русской иконы, загадочным образом оказавшегося в 40-е годы XX века на Западе

89.00 грн.
Быстрый заказ


Собранные в настоящем томе работы А. А. Дмитриевского посвящены светским и церковным деятелям Русской Палестины, внесшим больший или меньший вклад в сокровищницу русско-иерусалимских духовных и культурных связей

131.00 грн.
Быстрый заказ


Праця о. Богдана Праха присвячена історії Перемиської єпархії й Апостольської адміністрації Лемківщини в буремний і трагічний період 1939-1989 рр., у який Церква пережила воєнне лихоліття, радянські, німецькі та польські репресії й урешті насильну ліквідацію, ув’язнення, заслання та депортації духовенства і вірних

347.00 грн.
Быстрый заказ


Праця о. Богдана Праха присвячена історії Перемиської єпархії й Апостольської адміністрації Лемківщини в буремний і трагічний період 1939-1989 рр., у який Церква пережила воєнне лихоліття, радянські, німецькі та польські репресії й урешті насильну ліквідацію, ув’язнення, заслання та депортації духовенства і вірних

347.00 грн.
Быстрый заказ


Данная книга одновременно академическая и вдохновенная, полностью документальная и объективная. Являясь зрелым синтезом тридцатилетних трудов автора, она являет собой наиболее всестороннее и полное современное исследование

325.00 грн.
Быстрый заказ


Всероссийский Церковный Собор, проходивший в Москве в 1917-1918 гг., и доныне одними исследователями и публицистами превозносится как образец каноничности и пример обращения к древним и подлинным устоям Церкви, другими - клеймится как модернистский и ниспровергающий церковный строй

270.00 грн.
Быстрый заказ


Через десять років після беатифікації Жанну Беретта Молла було проголошено святою. Святою - тому що героїчно пожертвувала своїм життям заради доньки, яку носила під серцем, але також тому, що з любов'ю і повнотою реалізувала свою місію матері й лікаря у буденності повсякденного життя

30.00 грн.
Быстрый заказ


Праця над цим перекладом була розпочата з благословення Блаженнішого Митрополита Володимира і присвячується його світлій пам’яті. Видання здійснено за підтримки Фонду пам’яті Блаженнішого Митрополита Володимира. «Святі є совістю суспільства, прислухавшись до якої, кожен може стати на правильний шлях», — Блаженніший Митрополит Володимир

281.00 грн.
Быстрый заказ


Праця над цим перекладом була розпочата з благословення Блаженнішого Митрополита Володимира і присвячується його світлій пам’яті. Видання здійснено за підтримки Фонду пам’яті Блаженнішого Митрополита Володимира. «Святі є совістю суспільства, прислухавшись до якої, кожен може стати на правильний шлях», — Блаженніший Митрополит Володимир

385.00 грн.
Быстрый заказ


В настоящем издании представлен перевод четырех произведений Магна Феликса Эннодия, миланского диакона, впоследствии епископа Павии эпохи Остготского Возрождения. Эти сочинения содержат богатый материал по истории Южной Галлии, Северной Италии, а также дунайских провинций второй половины V в.

180.00 грн.
Быстрый заказ


Цель настоящего издания - наиболее полно отразить жизнь церковного предания в книжной культуре городов Великого Устюга и Сольвычегодска, а также проследить историю возникновения агиографической традиции на Русском Севере

200.00 грн.
Быстрый заказ


У спецвипуску журналу на основі раніше не оприлюднених документів Державного архіву Служби безпеки України розповідається про становище Римо-Католицької Церкви в умовах більшовицько-комуністичної системи, що протягом 20-х - 30-х років ХХ століття силою утверджувалася в Україні

26.00 грн.
Быстрый заказ


Видання представляє першу повну публікацію унікальної пам'ятки першої половини XVII ст. - власного записника святителя Петра Могили за період 1628-1632 рр. Записи здебільшого велися самим святителем і містять дуже різнопланові тексти - від записів про чудеса, які відбувалися в православному світі, і до чернеток богослужбових творів, господарчих документів 

185.00 грн.
Быстрый заказ


Книга посвящена развитию византийских представлений о становлении церковной организации и тому, какую роль в этом процессе сыграла идея апостольства, в частности, предание об апостоле Андрее как об основателе Константинопольского патриархата

140.00 грн.
Быстрый заказ


Автор рассматривает внутреннюю жизнь Византийской церкви во всех ее аспектах - отношения между Церковью и государством в теории и на практике, нравственное состояние общества в данный период, состояние византийского образования, материальное и нравственное положение клира

168.00 грн.
Быстрый заказ


Первый в русской литературе серьезный опыт подробного изучения судьбы Православной Греческой церкви после завоевания Византии турками

 
 
230.00 грн.
Быстрый заказ


Книга о. Оливье Руссо посвящена литургическому возрождению в Католической Церкви (обзор охватывает первый этап движения — от середины ХIX в. до начала XX в.)

73.00 грн.
Быстрый заказ


Книга выдающегося историка Церкви А.П.Лебедева посвящена изображению борьбы между Константинопольскими патриархами и римскими папами, стремившимися подчинить себе всю Вселенскую церковь

127.00 грн.
Быстрый заказ


В этот период церковь и папство возносятся от нижайшего положения слабости и коррупции до высшей власти и влияния на народы Европы. Это классический век латинского христианства – век папской теократии, нищенствующих орденов, рыцарства и крестовых походов

300.00 грн.
Быстрый заказ


Этот том завершает историю церкви средних веков. Два столетия между возвышением Бонифация VIII и моментом, когда Лютер прибил 95 тезисов к двери виттенбергской церкви, знаменуют постепенный переход от средних веков к современности

300.00 грн.
Быстрый заказ


Реформация – величайшее событие в истории после учреждения христианства. Она знаменует конец средних веков и начало современного периода. По происхождению это явление было религиозным, но оно повлияло, прямо или косвенно, практически на все движения в истории современной цивилизации

300.00 грн.
Быстрый заказ

1   2   3   4   5   6    ...   8   след >>


(пусто)
 

+38(063)437-52-38
arhe@arhe.com.ua

Подпишитесь и получите подарок© Архе .