Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)

1   2   3   4   5   6    ...   10   след >>Збірка містить ключові тексти сучасних французьких істориків філософії, в яких осмислюються славетні "Медитації про першу філософію" Рене Декарта. Написані протягом 70-х–90-х рр. XX ст., ці тексти стосуються найрізноманітнішої тематики й визначають напрям сучасних декартознавчих дискусій

 
 
200.00 грн.
Быстрый заказ


A General Rhetoric is a 1970 book by the Belgian semioticians known as Groupe µ. The first part of the book reformulates classical rhetoric within semiotics, while the second part discusses the new concept of a general rhetoric, which introduces rhetorical figures for storytelling, called figures of narration

86.00 грн.
Быстрый заказ


Beyond Good and Evil is one of the most remarkable and influential books of the nineteenth century. Like Thus Spoke Zarathustra, which had immediately preceded it, Beyond Good and Evil represents Nietzsche's attempt to sum up his philosophy—but in less flamboyant and more systematic form

93.00 грн.
Быстрый заказ


Ostatni spośród pięciu rozdziałów, jakie składają się na tę książkę, powstał najwcześniej i on jedynie był dotychczas ogłaszany drukiem. Jest to tekst odczytu wygłoszonego przed audytorium katolickim na zaproszenie F. Veuillota

74.00 грн.
Быстрый заказ


Starting from the premise that supreme authority requires justification, and pointing out that from medieval times the authority of both Church and State has been deemed as delegated from God, Mr. Cameron investigates the relation between secular and religious authority and the role of the individual moral agent

93.00 грн.
Быстрый заказ


This collection of essays focuses on a current issue of central important in contemporary philosophy, the relationship between philosophy and empirical studies

74.00 грн.
Быстрый заказ


Philosophical Profiles brings together ten important essays by Richard Berstein. Each focuses on the work of a thinker or group of thinkers at the center of contemporary developments in philosophy, including Hannah Arendt, John Dewey, Hans-Georg Gadamer, Jurgen Habermas, G.W.F. Hegel, Alasdair MacIntyre, Herbert Marcuse, and Richard Rorty

148.00 грн.
Быстрый заказ


Philosophy of Liberation is the collective name for a philosophical movement and method of doing philosophy that emerged at first in Argentina during the late sixties, but that went on to spread throughout Latin American during the early seventies. It is for this reason that sometimes some critics and historiographers of the philosophy of liberation make reference to a “strict” and a “broad” conception of the philosophy of liberation, in order to refer to the immediate context of its earliest articulations, and to its later general dissemination and development

56.00 грн.
Быстрый заказ


Delaney (philosophy, U. of Notre Dame) argues that the work of American philosopher Peirce (1839-1914) can best be understood as an investigation of the logic of science, the conditions for the possibility of science, and the speculative extrapolations from science

278.00 грн.
Быстрый заказ


Це видання є складовою міжнародного проекту «Європейський Словник філософій», здійснюваного під керівництвом Барбари Кассен. Метою цього проекту є поглиблення діалогу між різними філософськими традиціями Європи завдяки з’ясуванню філософських неперекладностей європейських філософських мов

296.00 грн.
Быстрый заказ


Це видання є складовою міжнародного проекту "Європейський Словник філософій", здійснюваного під керівництвом Барбари Кассен. Метою цього проекту є поглиблення діалогу між різними філософськими традиціями Європи завдяки проясненню філософських неперекладностей європейських філософських мов

222.00 грн.
Быстрый заказ


Це видання є складовою міжнародного проекту "Європейський Словник філософій", здійснюваного під керівництвом Барбари Кассен. Метою цього проекту є поглиблення діалогу між різними філософськими традиціями Європи завдяки проясненню філософських неперекладностей європейських філософських мов

180.00 грн.
Быстрый заказ


Перед Вами українська версія унікального твору європейських дослідників. Це перша в історії філософії спроба зібрати разом неперекладності - такі філософські слова і словосполучення, переклад яких із однієї мови на іншу створює певні проблеми

160.00 грн.
Быстрый заказ


Французький оригінал СловникаVocabulaire europ?en des philosophies. Dictionnaire des intraduisibles вийшов друком у видавництві Seuil у 2004 р. У цьому Словнику йдеться про філософські неперекладності різних європейських мов. Його створювали фахівці з різних країн Європи, Азії та Америки. Сьогодні Словник перекладають англійською, арабською, іспанською, португальською, румунською, фарсі та українською мовами

160.00 грн.
Быстрый заказ


У третьому томі проаналізовано розвиток філософії з 1830 року до 40-х років XX ст. Книга представляє ґенезу, розвиток і взаємовпливи течій європейської філософії, а також їх зв’язок із суспільними настроями й політичними доктринами XIX-XX ст. 

 
 
150.00 грн.
Быстрый заказ


Перед вами - наиболее смелое из имеющихся на сегодняшний день описаний американской философской мысли. Книга предлагает обзор основных философских направлений в Америке в XVIII, XIX и XX вв., в частности, идеализма, прагматизма и натурализма

270.00 грн.
Быстрый заказ


У 1928 році Еліаде виступив з циклом статей під загальним заголовком "Духовний путівник". За задумом, вони повинні були вказати його товаришам етапи духовного вдосконалення, розставити віхи на шляху інтеграції в Європу, майбутньому молодому поколінню. Через багато років Еліаде сам зізнавався, що цей цикл "не грішив" логікою. У ньому було більше екзальтації, наміри перевернути світ і хлоп'ячого бажання здаватися дорослим, суворим, бувалим. Цикл стосується в основному інтелектуальної діяльності. Тим більше було здивування чинних критиків, коли в фіналі автор вибухнув екстравагантним есе "Апологія мужності", де поєднувалися ерос і аскеза, явно відчувався Ніцше і простежувалася біблійна тенденція надавати символічний, таємний зміст любовним мотивами

100.00 грн.
Быстрый заказ


Кожен народжується у мові або мовах, якими говорять навколо нього. Але що таке "рідна" мова? І що відбувається, коли ми вивчаємо іншу? Якщо кожна мова описує світ по-своєму, що ж вимальовується, коли людина говорить багатьма мовами? Ці питання розглядає видатний французький філософ Барбара Кассен

43.00 грн.
Быстрый заказ


Книга представляет собой публикацию лекций Мишеля Фуко, прочитанных им в Коллеж де Франс в 1977-1978 учебном году. Эти лекции следует рассматривать как составную часть диптиха вместе с прочитанным позже курсом "Рождение биополитики". Центральным понятием лекционных курсов является понятие биовласти, введенное Фуко еще в 1976 г.

389.00 грн.
Быстрый заказ


Монографія є спробою дослідити онтологічні підстави практичної нормативності. Головну тезу автора можна сформулювати так: відповідь на питання про універсальну значущість практичних правил і норм безпосередньо залежить від відповіді на питання про сутнісні характеристики і цілі людського буття

 
 
185.00 грн.
Быстрый заказ


Эта, возможно, лучшая книга выдающегося французского философа стала мощным вызовом привычным взглядам на литературу, антропологию, религию и психоанализ. В диалоге с двумя психиатрами (Жан-Мишелем Угурляном и Ги Лефором) Жирар с полемической смелостью и поражающей эрудицией затрагивает энциклопедический круг вопросов, включающий весь спектр современной антропологии, психоанализа и развития культуры

 
 
353.00 грн.
Быстрый заказ


Сборник содержит новейшие и основополагающие исследования по политической теории, которые автор проводил, самостоятельно развивая свою теорию коммуникации, а также в сотрудничестве со своими единомышленниками и учениками

 
 
175.00 грн.
Быстрый заказ


Книга представляет собой подробные рекомендации Освальда Шпенглера по восстановлению немецкого государства, потерпевшего поражение в Первой мировой войне, — предложения по преодолению валютного кризиса, воспитанию немецких чиновников и совершенствованию системы налогообложения

245.00 грн.
Быстрый заказ


Книга известного немецкого философа Ф.Г.Юнгера представляет собой сборник самостоятельных философских и культурологических эссе, темой которых является как исследование творчества некоторых европейских и восточных литераторов, так и поиск внутреннего смысла и глубинных истоков важных культурных явлений и памятников

135.00 грн.
Быстрый заказ


Утопия и утопическое сознание с давних пор находятся в центре политических дискуссий и художественных практик. Книга посвящена Эрнсту Блоху, немецкому мыслителю, который придал этой теме особый философско-исторический статус и сумел собрать под флагом утопии марксистский активизм, эсхатологическую метафизику и авангардное искусство

126.00 грн.
Быстрый заказ


Рассматривая историю культуры сквозь призму конфликта между жизнью и культурой, Зиммель предложил оригинальную интерпретацию, по сути, главной проблемы эпохи модерна, что дало основание Ю.Хабермасу назвать его "философствующим диагностом своего времени" 

124.00 грн.
Быстрый заказ


В этом последнем своем фрайбургском курсе Хайдеггер еще раз призывает отдать должное тому призыву к обретению истины, который раздавался некогда из уст досократиков, а теперь, под бременем переосмысляющих и искажающих сущее философских систем, стал уже едва различим 

 
 
355.00 грн.
Быстрый заказ


Приняв за исходную точку анализа платоновский диалог "Алкивиад", Мишель Фуко в публикуемом курсе лекций рассматривает античную "культуру себя" I-II вв. н. э. как философскую аскезу, или ансамбль практик, сложившихся под знаком древнего императива "заботы о себе"

 
 
365.00 грн.
Быстрый заказ


В книге доктора философских наук К.М.Долгова дается анализ одного из наиболее влиятельных направлений современной буржуазной философии. Автор рассматривает философскую метафизику неотомизма, его онтологию и гносеологию, остетические и социально-политические воззрения наиболее видных его представителей

66.00 грн.
Быстрый заказ


Ведущей и главенствующей темой заключительной тетради "Диалогов" становится тема "забвения бытия" и связанная с ней проблематика нового истолкования истоков и путей всей европейской метафизики

205.00 грн.
Быстрый заказ

1   2   3   4   5   6    ...   10   след >>


(пусто)
 

+38(063)437-52-38
arhe@arhe.com.ua

Подпишитесь и получите подарок© Архе .