Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)

1   2   след >>показать всеВ книге освещены основные этапы становления возрожденной страны, ее взлеты и падения. Детально описаны наиболее яркие страницы Войны за независимость и вооруженной борьбы за единство литовских земель (1918-1923). Работа дает возможность познакомиться со всей палитрой невероятно насыщенной и яркой политической жизни Литовского государства эпохи между мировыми войнами

 
 
300.00 грн.
Быстрый заказ


Historia Polski. Atlas ilustrowany to niezwyczajna podróż w czasie przez ziemie polskie od epoki kamiennej po III Rzeczpospolitą.Jest to syntetyczny obraz dziejów ziem polskich od momentu pojawienia się tu człowieka, tworzenia państwa za panowania dynastii Piastów, poprzez jego burzliwe losy za rządów dynastii Jagiellonów oraz królów elekcyjnych, 123 lata zaborów, odrodzenie się państwa po I wojnie światowej, trudny czas wojennej okupacji, a potem odbudowy kraju ze zniszczeń i budowy Polski Ludowej, aż do upadku rządów komunistów w 1989 roku i powstanie III Rzeczpospolitej

 
 
550.00 грн.
Быстрый заказ


Barwny esej literacki - składa się z jedenastu rozdziałów i obejmuje okres od przybycia ludów irańskich na obszary dzisiejszego Iranu (około 1000 roku przed Chrystusem) aż po upadek perskiej dynastii Sasanidów i początki panowania Arabów (VII wiek po Chrystusie)

93.00 грн.
Быстрый заказ


Польський репортер, для якого Александрія стала домом, ізсередини відкриває потаємний, нетуристичний Єгипет. Свій і чужий водночас, автор вправно препарує єгипетську дійсність, викриваючи болюче, суперечливе, однак і прекрасне теж. Салафіти й секуляристи, копти й суфії, професори, феміністки й бунтівні підлітки — як вони мислять, які переконання обстоюють?

225.00 грн.
Быстрый заказ


В сборнике суммируются результаты исследований ведущими российскими африканистами широкого спектра проблем, связанных с историческим сознанием африканских обществ в колониальную и постколониальную эпохи, которое остается практически не изученным в исторической науке

192.00 грн.
Быстрый заказ


В этой книге автор, на основании личного общения с японскими консерваторами, рассказывает об основных принципах и предпосылках японского национализма, раскрывает секреты успеха японского экономического чуда, освещает японскую точку зрения на спорные события Второй мировой войны, вскрывает неудобные для России исторические факты касательно Курильских островов, а также анализирует дальнейшие перспективы украино-японского сотрудничества

 
 
222.00 грн.
Быстрый заказ


Задача книги - попытаться понять, как соотносились между собой в древнем Риме история и быт, обнаружить в бытовых реалиях отражение магистральных исторических процессов и проследить эти исторические процессы до их проявлений в повседневной жизни.

380.00 грн.
Быстрый заказ


Книжка фокусується на аналізі культурних впливів, які домінували від початку розбудови далекого континенту і формували протягом кількох сторіч нову спільноту людей і нову ідентичність з португальців, іспанців, інших європейських колоністів, азіатів, корінних американців та африканців

133.00 грн.
Быстрый заказ


Азербайджанці, грузини, вірмени - непримиренні сусіди, які не можуть жити одне без одного. Чому так склалось, як ці народи співіснують нині, як кожен із них облаштовує свою державу, чим живе і в що вірить? Промальовуючи історичне й культурологічне тло, зазираючи як на велику політичну арену, так і в побут гірської глибинки, Войцех Ґурецький створив майстерний репортаж - і чудову нагоду пізнати бурхливий, самобутній світ країн Південного Кавказу

280.00 грн.
Быстрый заказ


Монография И.И.Надирова является первым в отечественной востоковедческой литературе специальным исследованием, посвященным Хатре - уникальному северомесопотамскому арабскому городу эпохи римского и парфянского господства.

275.00 грн.
Быстрый заказ


 Главная мысль книги - есть народы большие и малые, но нет "хороших" и "плохих", все этносы внесли свой вклад в общечеловеческую культуру, и все вместе они составляют человечество.

75.00 грн.
Быстрый заказ


Книга є перекладом The Oxford Handbook of Jewish Studies. Це – унікальне для української гуманітаристики видання, у якому представлено історію науки про єврейство від її зародження до сьогодення

 
 
444.00 грн.


Книга є перекладом The Oxford Handbook of Jewish Studies. Це – унікальне для української гуманітаристики видання, у якому представлено історію науки про єврейство від її зародження до сьогодення

 
 
275.00 грн.


Фернан Бродель – один з найвидатніших істориків ХХ сторіччя. На схилі віку своєю фундаментальною працею "Ідентичність Франції" він довіряє нам ключі, аби відкрити історію Франції: він спостерігає за нею, зачарований її надзвичайним різноманіттям; аналізує глибокі й мовчазні зрушення, що зазнає її простір; виявляє чималу вагу її давніх коренів і традицій, які формують її краєвид

130.00 грн.


Фернан Бродель – один з найвидатніших істориків ХХ сторіччя. На схилі віку своєю фундаментальною працею "Ідентичність Франції" він довіряє нам ключі, аби відкрити історію Франції: він спостерігає за нею, зачарований її надзвичайним різноманіттям; аналізує глибокі й мовчазні зрушення, що зазнає її простір; виявляє чималу вагу її давніх коренів і традицій, які формують її краєвид

130.00 грн.


У книжці відомого автора розповідається про історію ірландського народу від періоду перших поселенців (бл. VII ст. до н.є.) аж до наших днів. Цікавий текстовий матеріал, побудований на реальних історичних подіях, дотепні малюнки й ілюстрації, уривки з незабутнього ірландського фольклору - все це справляє глибоке враження на читачів 

 
 
94.00 грн.


У ґрунтовній праці відомий ірландський вчений досліджує історію кельтів, цивілізація яких тривалий час панувала по всій Європі і зробила величезний вплив на подальший розвиток європейських народів. Автор розповідає про походження кельтів, про їхню культуру, традиції і звичаї

130.00 грн.


Тим, хто прагне відстежити та краще зрозуміти політичний курс і політичні дебати сучасної Німеччини – зокрема й у їх європейському та світовому контексті, а також хоче більше дізнатися про історичний розвиток Німеччини від самих початків до сьогодення, представлений довідник запропонує достовірний огляд подій та особистостей

 
 
136.00 грн.


В форме популярных лекций в книге прослеживается трехтысячелетняя социально-экологическая история Китая и полуторатысячелетняя - Японии. История природы и история общества рассматриваются не по отдельности, а во взаимосвязи на протяжении всего периода развития дальневосточной цивилизации

185.00 грн.


Знаменитый французский ученый Лебон подготовил и выпустил в XIX веке уникальное иллюстрированное издание об одном из благородных и могущественных народов арабах, которые в древнейшие времена не только создали собственную цивилизацию на родном Аравийском полуострове, но и государство, превосходившее размерами Римскую империю

500.00 грн.


"Я питаю заветную мысль дать соотечественника цельную систему в такой области, которую считаю наиболее важной после отечественной истории",- так охарактеризовал замысел своего колоссального труда сам Ф. И. Успенский.

900.00 грн.


В своей "Истории евреев в Европе" автор стремился доказать, что еврейский народ уникален "во всех поколениях", среди всех народов мира и во все времена.

1,900.00 грн.


Данное репринтное воспроизведение восточного периода истории еврейского народа выполнено с рижского издания 1939 г. Первый том охватывает события древнейшей истории от возникновения Израиля до конца персидского владычества в Иудее; во втором представлен греко-римский период до падения Иудейского государства, в третьем повествование доведено до описания упадка автономных центров на Востоке.

1,900.00 грн.


Настоящий сборник составлен на основе докладов, прочитанных на 11-й конференции "История и культура Японии", состоявшейся 9-10 февраля 2009 г. в стенах РГГУ. Он охватывает самую разнообразную проблематику, связанную с историей, литературой и культурой этой страны

200.00 грн.


Книга И.М.Дьяконова, впервые изданная в 1956 г., по сей день остается наиболее основательным источником сведений по истории Мидии

270.00 грн.


Предлагаемое издание - перевод на русский язык путевых очерков и исторических зарисовок М.И.Ростовцева - влиятельнейшего русского антиковеда, академика-эмигранта, получивших общее название "Караванные города" 

209.00 грн.


В этой книге рассказывается о том, как судьба китайской цивилизации преломлялась в ее истории или, говоря точнее, как история китайской культуры претворялась в ее судьбу.

380.00 грн.


Тематически сборник посвящён аравийской культуре: она исследуется во всём многообразии, на протяжении всей её истории, а главное - в географическом контексте огромного Азиатского региона

185.00 грн.


В книге подробно освещаются проблемы истории, духовной культуры и быта Набатеи - древнейшего арабского государства на территории Северной Аравии, столицей которого была знаменитая Петра - уникальный памятник древней архитектуры

111.00 грн.


Книга Отто Данна дает всестороннее представление о структуре и развитии современной немецкой нации в европейском контексте. Начав с исторических условий, существовавших до начала Нового времени, он рассматривает историю двух последних столетий и дает глубокий анализ немецкого национального движения и организованного национализма. Исторический обзор кончается периодом объединения Германии 1989-1990 годов

270.00 грн.

1   2   след >>показать все


(пусто)
 

+38(063)437-52-38
arhe@arhe.com.ua

Подпишитесь и получите подарок© Архе .