Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)В автобиографической книге Константин Петрович Власов честно и без прикрас описывает свой военный опыт - опыт маленького мальчика, который стал свидетелем оккупации Харькова в годы Великой Отечественной войны. Автор рассказывает о жизни самого города и его жителей, об их быте, а главное - о стремлении остаться человеком в жестоких условиях военного времени

117.00 грн.
Быстрый заказ


Використовуючи ненадруковані архівні матеріали, еміраційну періодику й надруковані джерела з українських і зарубіжних архівів та бібліотек автор розкриває особливості співпраці українських монархістів на чолі з гетьманом України Павлом Скоропадським на теренах міжвоєнних Великої Британії, Німеччини і маріонеткової держави Маньчжоу-го з представниками японських та британських військово-політичних і дипломатичних кіл.

480.00 грн.
Быстрый заказ


На основі оригінальних архівних та опублікованих джерел з України, Польщі, Росії і Туреччини, свідчень сучасників та наукової історичної літератури автор розкриває історію військово-господарського освоєння українцями від початку 1500-х рр. і до кінця 1700-х рр. території сучасних Донеччини та Луганщини

100.00 грн.
Быстрый заказ


Видання призначається для істориків, мистецтвознавців, краєзнавців та всіх тих, хто цікавиться історією, зокрема Києва та Києво-Печерської Лаври.Збірник досліджень і документів різнобічно висвітлює трагічний період Другої світової війни в історії Києво-Печерської Лаври, найдавнішого православного і духовного центру України-Руси

850.00 грн.
Быстрый заказ


Гарвардський історик Сергій Плохій розгадує у своїй новій книжці таємницю «Історії русів», одного з найважливіших і найзнаменитіших текстів модерної української історії

300.00 грн.
Быстрый заказ


На основании мемуаров советских военачальников, архивных документов, воспоминаний участников героической обороны Севастополя летом 1942 года автор пытается установить истину: как случилось так, что Приморская армия вынуждена была сдать город, а большинство ее личного состава попало в немецкий плен или погибло 

200.00 грн.
Быстрый заказ

  • У боротьбі з Великою Ордою: народження Кримського ханату; 
  • Українське козацтво наприкінці XV - у першій половині XVI ст.;
  • Український рух на Слобідській Україні; 
  • Заснування й розвиток міст Південної України. 

Сьогодні ці теми стали вкрай актуальними, і пропонована книжка може відповісти на чимало питань, які цікавлять і турбують кожного українця

97.00 грн.
Быстрый заказ


Книга присвячена історії козацького Києво-Межигірського в ім'я Преображення Господнього чоловічого монастиря. Розглядаються біографії його настоятелів, особливості зв'язків з Запорозькою Січчю, склад монастирської бібліотеки, формування забудови та некрополя. Уперше публікуються документи до історії монастиря, що зберігаються в архівах м. Києва 

500.00 грн.
Быстрый заказ


Книгу присвячено аналізу загальноєвропейського процесу трансформації та модернізації суспільства під впливом загального військового обов'язку. Даний процес розглядається на основі порівняння загальнодержавної ситуації в Австро-Угорщині та локальних сюжетів з життя австрійської провінції Галичини

 
 
200.00 грн.
Быстрый заказ


Черговий збірник наукових праць "Могилянські читання" тематично присвячений втратам буремного ХХ століття - рухомим і нерухомим церковним пам'яткам, винищеним під час революцій, війн, в роки войовничого атеїзму, а також музеям і музейникам, головним завданням і покликанням яких за будь-яких умов є вивчення, охорона й популяризація національної і загальнолюдської культурної спадщини, невід'ємною частиною якої є сакральні пам'ятки

60.00 грн.
Быстрый заказ


Твір Анатолія Русначенка є спробою дати власне цілісне бачення новітньої української історії, від початку ХХ століття, революції 1914–1923 рр., до сучасності. В центрі уваги – український народ у його взаємовідносинах з сусідами в Україні і поза її межами в добу революцій, її, України, нової колонізації совєтською імперією і постколоніального розвитку

340.00 грн.
Быстрый заказ


Твір Анатолія Русначенка є спробою дати власне цілісне бачення новітньої української історії, від початку ХХ століття, революції 1914–1923 рр., до сучасності. В центрі уваги – український народ у його взаємовідносинах з сусідами в Україні і поза її межами в добу революцій, її, України, нової колонізації совєтською імперією і постколоніального розвитку

340.00 грн.
Быстрый заказ


Твір Анатолія Русначенка є спробою дати власне цілісне бачення новітньої української історії, від початку ХХ століття, революції 1914–1923 рр., до сучасності. В центрі уваги – український народ у його взаємовідносинах з сусідами в Україні і поза її межами в добу революцій, її, України, нової колонізації совєтською імперією і постколоніального розвитку

340.00 грн.
Быстрый заказ


Твір Анатолія Русначенка є спробою дати власне цілісне бачення новітньої української історії, від початку ХХ століття, революції 1914–1923 рр., до сучасності. В центрі уваги – український народ у його взаємовідносинах з сусідами в Україні і поза її межами в добу революцій, її, України, нової колонізації совєтською імперією і постколоніального розвитку

340.00 грн.
Быстрый заказ


Твір Анатолія Русначенка є спробою дати власне цілісне бачення новітньої української історії, від початку ХХ століття, революції 1914–1923 рр., до сучасності. В центрі уваги – український народ у його взаємовідносинах з сусідами в Україні і поза її межами в добу революцій, її, України, нової колонізації совєтською імперією і постколоніального розвитку

340.00 грн.
Быстрый заказ


"Нещоденний щоденник" - це книжка, міцно пов'язана з часом її написання, але воднораз глибоко вкорінена в минулому та спрямована в майбутнє. Автор, споглядач та учасник, описує знакові події політичного й літературного життя України 2003-2004 років, вплітаючи їх у мереживо яскравих спогадів

36.00 грн.
Быстрый заказ


История Киевской Руси возникла как комментированный пересказ летописи. Сообщения Повести временных лет по большей части легендарны или вовсе выдуманы. Как могла бы выглядеть начальная история Руси без неё? Попыткой ответить на этот вопрос есть новая книга известного украинского историка Алексея Толочко

 
 
255.00 грн.
Быстрый заказ


У науковому виданні широко представлені монетні знахідки ХІV– середини ХVІІ ст., виявлені на теренах історичного Поділля в середині ХІХ – на початку ХХІ ст., дано їх детальний опис. На основі історичного та фактичного матеріалу з 360 монетних скарбів розкриті особливості грошового обігу та лічба монет на території Поділля, яке перебувало в складі Подільського удільного князівства, Великого князівства Литовського, Польського королівства та Речі Посполитої

585.00 грн.
Быстрый заказ


В пропонованій праці, на основі багатого фактичного матеріалу зроблено спробу висвітлити сутність та масштаби процесів українізації, яка розгорнулася після Лютневої революції 1917 р. на Чорноморському та інших флотах колишньої Російської Імперії, що стало важливою передумовою для формування військово-морських сил незалежної України

340.00 грн.
Быстрый заказ


Книга присвячена археозоологічним дослідженням на території України. Дякуючи широкомасштабним археозоологічним та остеологічним дослідженням ХХ ст., маємо змогу визначати кістки тварин фактично всіх епох - від палеоліту до середньовіччя. Видання цінне як для вузького кола фахівців, так і для широкого загалу читачів

340.00 грн.
Быстрый заказ


Про полковника Армії УНР Якова Гальчевського (Войнаровського) - подільського отамана Орла. 1922 року Головний отаман Армії УНР Симон Петлюра призначив його керівником повстанського руху Правобережної України

120.00 грн.
Быстрый заказ


Метою книги була не лише систематизація історичних фактів, а й аналіз розвитку місцевостей у контексті загальноміських та глобальних тенденцій, що вплинули на розвиток і забудову периферій. Видання охоплює не адміністративні межі Солом'янського району, а сукупність його маловивчених та невідомих місцевостей

150.00 грн.


Эта книга, написанная известным историком-медиевистом, представляет собой оригинальный историко-документальный диптих, состоящий из романа и политического детектива. В качестве героини исторического романа впервые выступает византийская царевна Анна - жена князя Владимира Великого, крестителя Руси. Вторая часть диптиха посвящена загадочным событиям княжеской усобицы 1015-1019 гг. Автор подает собственную версию убийства Бориса и Глеба, которая в корне отличается от официальной

 
 
144.00 грн.

(пусто)
 

+38(068)231-67-99
info@platoscave.com.ua

Подпишитесь и получите подарок© Архе .