Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)

1   2   3   4   5   6    ...   21   след >>Митрополита Антония нельзя было назвать ни пресно-благочестивым, ни просто "приятным" – он был непростым человеком; но при всей внутренней борьбе и напряженности, о которых так хорошо знали близкие ему люди, он позволял себе быть прозрачным для Христа, так, что в его присутствии вы всегда чувствова­ли абсолютную реальность Господа...

110.00 грн.
Быстрый заказ


Листування о. Любомира Гузара з матір’ю Ростиславою, сестрою Мартою та її чоловіком Зеноном охоплює тривалий період 1975-1976 і 1985-1992 років, на який припало багато доленосних подій у житті українського народу й Греко-Католицької Церкви. Воно не тільки показує, як сприймав і оцінював о. Гузар ці історичні події та їх учасників, а й насамперед – розкриває його внутрішній світ як людини й церковного діяча

311.00 грн.
Быстрый заказ


Среди сотен тысяч невинных жертв Большого террора 1937?–1938 гг. одну из малоизвестных групп репрессированных составляют сотрудники Агро-Джойнта ?– агрономической корпорации, основанной в 1924 г. Американским еврейским объединенным распределительным комитетом и работавшей в СССР по соглашению с советским правительством по 1938 г. включительно. Предлагаемая вниманию читателей книга посвящена "последней главе" в истории Агро-Джойнта ?- исследованию трагического финала его деятельности

121.00 грн.
Быстрый заказ


Автор книги – дочь православного священника, праведника мира, погибшего в 1944 г. в концлагере Дора близ Бухенвальда – ставит перед собой трудную задачу: написать биографию святого, которая не была бы ни панигириком, ни житием

 
 
110.00 грн.
Быстрый заказ


В книге освещены основные этапы становления возрожденной страны, ее взлеты и падения. Детально описаны наиболее яркие страницы Войны за независимость и вооруженной борьбы за единство литовских земель (1918-1923). Работа дает возможность познакомиться со всей палитрой невероятно насыщенной и яркой политической жизни Литовского государства эпохи между мировыми войнами

 
 
300.00 грн.
Быстрый заказ


Известные режиссеры и политики, художники, ученые и актеры рассказывают о жизни в богатые событиями годы второй половины ХХ века в доверительных беседах с известным телеведущим Анатолием Борсюком

104.00 грн.
Быстрый заказ


Our identity as individuals and as a community is based on memory. The past allows us to understand who we are. Poland’s past and contemporary history began 1050 years ago when the nation became Christianised

56.00 грн.
Быстрый заказ


Historia Polski. Atlas ilustrowany to niezwyczajna podróż w czasie przez ziemie polskie od epoki kamiennej po III Rzeczpospolitą.Jest to syntetyczny obraz dziejów ziem polskich od momentu pojawienia się tu człowieka, tworzenia państwa za panowania dynastii Piastów, poprzez jego burzliwe losy za rządów dynastii Jagiellonów oraz królów elekcyjnych, 123 lata zaborów, odrodzenie się państwa po I wojnie światowej, trudny czas wojennej okupacji, a potem odbudowy kraju ze zniszczeń i budowy Polski Ludowej, aż do upadku rządów komunistów w 1989 roku i powstanie III Rzeczpospolitej

550.00 грн.
Быстрый заказ


Як і для чого політики використовують історію? Як конструюється те, що називають "історичною пам'яттю"? Хто її "конструктори"? Як історія і колективна пам'ять стають громадянською релігією, знаряддям маніпуляції свідомістю? Як війни пам'яті транслюються у війну реальну? Ці та інші проблеми розглядаються у книзі в рамках явища, яке називається "історична політика"

306.00 грн.
Быстрый заказ


Who was Nostradamus, and what faith should we place in his predictions? This book gives objective answers

93.00 грн.
Быстрый заказ


Barwny esej literacki - składa się z jedenastu rozdziałów i obejmuje okres od przybycia ludów irańskich na obszary dzisiejszego Iranu (około 1000 roku przed Chrystusem) aż po upadek perskiej dynastii Sasanidów i początki panowania Arabów (VII wiek po Chrystusie)

93.00 грн.
Быстрый заказ


У своїй монографії професор Войцех Вжосек обґрунтовує конструктивістський підхід до аналізу історіописання та здійснює одну з найпереконливіших у світовій гуманітаристиці спроб концептуалізації історії як культурної практики

91.00 грн.
Быстрый заказ


Підручник висвітлює історію виникнення, розвитку, розквіту і падіння Візантійської імперії, формування візантійської співдружності націй, історію візантійської церкви, культури та мистецтва, економіку, щоденне життя і менталітет візантійців. Окрему увагу приділено зв’язкам Русі та Візантії

236.00 грн.
Быстрый заказ


У книжці простежується розвиток теорії знання про минуле від середини ХХ до початку ХХІ століття на тлі загальних змін у західній гуманітаристиці, з особливим наголосом на змінах останніх років, пов’язаних із формуванням нової постгуманітарної парадигми

100.00 грн.
Быстрый заказ


Ця книга – автобіографія Єжи Ґєдройця – людини надзвичайної інтелектуальної потуги, великого польського видавця та громадського діяча. Відкритість політики як головна засада демократії та політичної стабільності, свобода слова стали лейтмотивом усього його життя. Його волею була видана антологія української літератури 1917–1933 років, що відображала поступ та перерване життя українського письменства, – "Розстріляне Відродження"

171.00 грн.
Быстрый заказ


В монографии раскрыта классификация видов политического террора с учетом развития исторического процесса на территории Украины в 1914-1917 гг. Освещены особенности проявлений типов террора во время боевых действий Первой мировой войны в украинских губерниях Российской империи, Восточной Галичины и Буковины

225.00 грн.
Быстрый заказ


Алексей Шахматов - самый влиятельный исследователь древнерусского летописания. С помощью каких методов Шахматов работал с текстами? Как возникали его представления об истории раннего летописания? И почему шахматовская система взглядов оказалась настолько успешной в науке? Об этом и рассказывает книга

255.00 грн.
Быстрый заказ


Данная книга представляет собой переписку Карла Густава Юнга и Эриха Нойманна. Нойманн входил в число ближайших последователей Юнга, и даже несмотря на эмиграцию, войну, сложное физическое и эмоциональное состояние, продолжал поддерживать связь со своим учителем

583.00 грн.
Быстрый заказ


В історичному дослідженні відомого французького письменника і науковця Філіппа Делорма йдеться про біографію однієї з королев Франції, Анни Київської, нам відомої як Анна Ярославна

370.00 грн.
Быстрый заказ


В сборнике суммируются результаты исследований ведущими российскими африканистами широкого спектра проблем, связанных с историческим сознанием африканских обществ в колониальную и постколониальную эпохи, которое остается практически не изученным в исторической науке

192.00 грн.
Быстрый заказ


Висвітлено історію Бабиного Яру – однієї з найбільш вражаючих людських трагедій, котру спричинив нацистський окупаційний режим. Досліджується політика пам’яті/забуття Бабиного Яру від сталінських часів до сьогодення

296.00 грн.
Быстрый заказ


Герой новой книги Жана Флори Боэмунд Антиохийский входил в число предводителей Первого крестового похода и был одним из самых прославленных крестоносцев той эпохи. Сама его бурная жизнь, полная взлетов и падений, может стать иллюстрацией эпохи крестовых походов и истории западноевропейского рыцарства

320.00 грн.
Быстрый заказ


В этой книге автор, на основании личного общения с японскими консерваторами, рассказывает об основных принципах и предпосылках японского национализма, раскрывает секреты успеха японского экономического чуда, освещает японскую точку зрения на спорные события Второй мировой войны, вскрывает неудобные для России исторические факты касательно Курильских островов, а также анализирует дальнейшие перспективы украино-японского сотрудничества

 
 
222.00 грн.
Быстрый заказ


Настоящее издание - первая попытка собрать воедино и опубликовать архивные материалы, проливающие свет на жизнь и творчество выдающегося российского историка В. О. Ключевского. В том включены письма, дневники и афоризмы и мысли об истории

93.00 грн.
Быстрый заказ


У книзі відтворено споконвічний пошук розв'язання питання про місце і роль людства у житті Всесвіту. Аналізуються особливості взаємовпливів суспільства й довкілля у давнину, формування найдавнішої системи світогляду та її вершини - космології. Автор пропонує оригінальні концепції визначення прабатьківщини індоєвропейців та їх складової частини - предків слов'ян

93.00 грн.
Быстрый заказ


Життя в окупованому Львові описано з перспективи особистої історії. Головну увагу зосереджено на поведінці людей, що постали перед загрозою смерті. Однак незвичність оповіді, що спирається на щоденники, спогади, листи і навіть протоколи допитів, полягає не тільки в цьому...

170.00 грн.
Быстрый заказ


Вальтер Беньямин - один из самых выдающихся и в то же время загадочных интеллектуалов XX столетия. Его работы - мозаика, включающая философию, литературную критику, марксистский анализ и синкретическую теологию, - не вписываются в простые категории. Биография, написанная двумя ведущими исследователями творчества Беньямина, выходит за рамки мозаичного и мифического, представляя эту загадочную личность во всей ее полноте

 
 
500.00 грн.
Быстрый заказ


Книга посвящена выдающемуся русскому мыслителю и писателю второй половины XIX - начала XX века Василию Розанову, создателю новой формы литературы и мысли, сопряженной с проблемой понимания в его связи с письмом и словом, с их выходом к реалиям жизни

90.00 грн.
Быстрый заказ


До Василя Стуса широка відомість прийшла після перепоховання в 1989-му. Що цьому причиною: поетична творчість? героїка життя? непримиренність позиції? здатність перейматися чужим болем? На ці та інші питання пробує знайти відповіді син поета

118.00 грн.
Быстрый заказ


В центре этого исследования  –  яркая личность основателя движений «Оксфордская группа» и «Нравственное перевооружение», объединивших людей разных культур и религий и давших адекватный духовный ответ на многие социальные и политические вызовы эпохи

220.00 грн.
Быстрый заказ

1   2   3   4   5   6    ...   21   след >>


(пусто)
 

+38(063)437-52-38
arhe@arhe.com.ua

Подпишитесь и получите подарок© Архе .