Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)

1   2   3   4   5   6    ...   18   след >>Distinguished scholars in Islamic Studies, Middle Eastern Studies, and Modern Turkish Studies examine the life and thought of Bediuzzaman Said Nursi (1877–1960) using a variety of approaches — theological, philosophical, sociological, and historical — to shed new light on one of the most important thinkers and religious leaders in the modern Muslim world

180.00 грн.
Быстрый заказ


Митрополита Антония нельзя было назвать ни пресно-благочестивым, ни просто "приятным" – он был непростым человеком; но при всей внутренней борьбе и напряженности, о которых так хорошо знали близкие ему люди, он позволял себе быть прозрачным для Христа, так, что в его присутствии вы всегда чувствова­ли абсолютную реальность Господа...

110.00 грн.
Быстрый заказ


Среди сотен тысяч невинных жертв Большого террора 1937?–1938 гг. одну из малоизвестных групп репрессированных составляют сотрудники Агро-Джойнта ?– агрономической корпорации, основанной в 1924 г. Американским еврейским объединенным распределительным комитетом и работавшей в СССР по соглашению с советским правительством по 1938 г. включительно. Предлагаемая вниманию читателей книга посвящена "последней главе" в истории Агро-Джойнта ?- исследованию трагического финала его деятельности

121.00 грн.
Быстрый заказ


Автор книги – дочь православного священника, праведника мира, погибшего в 1944 г. в концлагере Дора близ Бухенвальда – ставит перед собой трудную задачу: написать биографию святого, которая не была бы ни панигириком, ни житием

 
 
94.00 грн.
Быстрый заказ


Известные режиссеры и политики, художники, ученые и актеры рассказывают о жизни в богатые событиями годы второй половины ХХ века в доверительных беседах с известным телеведущим Анатолием Борсюком

104.00 грн.
Быстрый заказ


Our identity as individuals and as a community is based on memory. The past allows us to understand who we are. Poland’s past and contemporary history began 1050 years ago when the nation became Christianised

56.00 грн.
Быстрый заказ


Sylwetki 24 najbardziej znanych mistyków na tle czasów, w jakich żyli.Opowieści o cudach, wizjach i uzdrowieniachm.in. Ludgarda z Aywieres, Jan Bosko, ojciec Pio, Marcin de PorresMistycy, ludzie "wprowadzeni w Tajemnicę" - doświadczają cudownych zjawisk i odznaczają się niezwykłymi zdolnościami

74.00 грн.
Быстрый заказ


Historia Polski. Atlas ilustrowany to niezwyczajna podróż w czasie przez ziemie polskie od epoki kamiennej po III Rzeczpospolitą.Jest to syntetyczny obraz dziejów ziem polskich od momentu pojawienia się tu człowieka, tworzenia państwa za panowania dynastii Piastów, poprzez jego burzliwe losy za rządów dynastii Jagiellonów oraz królów elekcyjnych, 123 lata zaborów, odrodzenie się państwa po I wojnie światowej, trudny czas wojennej okupacji, a potem odbudowy kraju ze zniszczeń i budowy Polski Ludowej, aż do upadku rządów komunistów w 1989 roku i powstanie III Rzeczpospolitej

550.00 грн.
Быстрый заказ


The book presents one of the most comprehensive studies in English of the seminal Turkish thinker and theologian, Bediuzzaman Said Nursi (1876–1960). A devout Muslim who strongly believed in peacefully coexisting with the West, Nursi inspired a faith movement that has played a vital role in the revival of Islam in Turkey and now numbers several million followers worldwide

180.00 грн.
Быстрый заказ


Пропонований науковій спільноті перший том збірника під назвою« Patrimonium . Студії з ранньомодерної історії Центрально-Східної Європи» ставить на меті об’єднати під однією обкладинкою дослідників XVI–XVIII ст. з України та Польщі

148.00 грн.
Быстрый заказ


Альманах історії та археології Східної Європи "Ruthenica" претендує стати міжнародною трибуною для оприлюднення результатів наукових пошуків, демонстрації нових підходів та методик у цієї галузі гуманітарних знань. Видання покликане сприяти інтеграції української медієвістики у світовому історіографічному просторі

93.00 грн.
Быстрый заказ


Who was Nostradamus, and what faith should we place in his predictions? This book gives objective answers

93.00 грн.
Быстрый заказ


У своїй монографії професор Войцех Вжосек обґрунтовує конструктивістський підхід до аналізу історіописання та здійснює одну з найпереконливіших у світовій гуманітаристиці спроб концептуалізації історії як культурної практики

91.00 грн.
Быстрый заказ


Книга є найповнішим історичним дослідженням запорозького козацтва, яке охоплює період від 1471 до 1734 рр. На багатому документальному матеріалі в популярній формі всебічно висвітлюється життя запорізького козацтва

110.00 грн.
Быстрый заказ


У книжці простежується розвиток теорії знання про минуле від середини ХХ до початку ХХІ століття на тлі загальних змін у західній гуманітаристиці, з особливим наголосом на змінах останніх років, пов’язаних із формуванням нової постгуманітарної парадигми

100.00 грн.
Быстрый заказ


Среди замечательных русских женщин XIX столетия нет другой, которой столько выдающихся современников посвящали бы стихи, взволнованные строки в письмах и воспоминаниях - то восхищённые, то возмущённые, но всегда неравнодушные, женщины, смутный образ которой то в идеальном, то в саркастическом обличье узнавался бы на страницах великих произведений русской литературы

93.00 грн.
Быстрый заказ


Ця книга – автобіографія Єжи Ґєдройця – людини надзвичайної інтелектуальної потуги, великого польського видавця та громадського діяча. Відкритість політики як головна засада демократії та політичної стабільності, свобода слова стали лейтмотивом усього його життя. Його волею була видана антологія української літератури 1917–1933 років, що відображала поступ та перерване життя українського письменства, – "Розстріляне Відродження"

171.00 грн.
Быстрый заказ


Данная книга представляет собой переписку Карла Густава Юнга и Эриха Нойманна. Нойманн входил в число ближайших последователей Юнга, и даже несмотря на эмиграцию, войну, сложное физическое и эмоциональное состояние, продолжал поддерживать связь со своим учителем

583.00 грн.
Быстрый заказ


В історичному дослідженні відомого французького письменника і науковця Філіппа Делорма йдеться про біографію однієї з королев Франції, Анни Київської, нам відомої як Анна Ярославна

370.00 грн.
Быстрый заказ


Биография Андре Мальро, известного французского писателя, философа, искусствоведа, государственного деятеля, неразрывно связана с важнейшими событиями истории XX века. Человек действия, соратник де Голля, антифашист, он был свидетелем и непосредственным участником многих драматических коллизий прошлого столетия

365.00 грн.
Быстрый заказ


В сборнике суммируются результаты исследований ведущими российскими африканистами широкого спектра проблем, связанных с историческим сознанием африканских обществ в колониальную и постколониальную эпохи, которое остается практически не изученным в исторической науке

173.00 грн.
Быстрый заказ


Висвітлено історію Бабиного Яру – однієї з найбільш вражаючих людських трагедій, котру спричинив нацистський окупаційний режим. Досліджується політика пам’яті/забуття Бабиного Яру від сталінських часів до сьогодення

296.00 грн.
Быстрый заказ


Настоящее издание воспроизводит двухтомное собрание сочинений Спинозы 1957 года с новой вступительной статьей и комментариями. Оно включает в себя "Богословско-политический трактат", "Этику" и другие известные произведения

235.00 грн.
Быстрый заказ


У своїй науково-есеїстичній праці видатний німецький медієвіст Фердинанд Зайбт осмислює та цілісно зображує тисячолітній відрізок історії Європи від занепаду античного Риму до народження модерності, традиційно званий Середньовіччям

222.00 грн.
Быстрый заказ


Чи може хтось гостріше відчувати зло ХХ століття, ніж віруюча людина? У той час, коли Адольф Гітлер разом із нацистами спокушав націю, залякував увесь континент і намагався винищити євреїв Європи, невелика група інакодумців і диверсантів працювала над тим, щоб зруйнувати Третій рейх із середини. Одним із них був Дітріх Бонгьоффер

210.00 грн.
Быстрый заказ


Герой новой книги Жана Флори Боэмунд Антиохийский входил в число предводителей Первого крестового похода и был одним из самых прославленных крестоносцев той эпохи. Сама его бурная жизнь, полная взлетов и падений, может стать иллюстрацией эпохи крестовых походов и истории западноевропейского рыцарства

300.00 грн.
Быстрый заказ


У книзі відтворено споконвічний пошук розв'язання питання про місце і роль людства у житті Всесвіту. Аналізуються особливості взаємовпливів суспільства й довкілля у давнину, формування найдавнішої системи світогляду та її вершини - космології. Автор пропонує оригінальні концепції визначення прабатьківщини індоєвропейців та їх складової частини - предків слов'ян

93.00 грн.
Быстрый заказ


Життя в окупованому Львові описано з перспективи особистої історії. Головну увагу зосереджено на поведінці людей, що постали перед загрозою смерті. Однак незвичність оповіді, що спирається на щоденники, спогади, листи і навіть протоколи допитів, полягає не тільки в цьому...

170.00 грн.
Быстрый заказ


Протопресвитер Василий Зеньковский - крупный религиозный мыслитель, стремившийся обрести синтетическое знание, которое строилось бы не на одних лишь рациональных, но и на духовных основаниях. Широкий круг своих научных интересов, неутомимую исследовательскую энергию Зеньковский направлял к единой цели - познанию человека и его путей к самосовершенствованию

90.00 грн.
Быстрый заказ


Книга посвящена выдающемуся русскому мыслителю и писателю второй половины XIX - начала XX века Василию Розанову, создателю новой формы литературы и мысли, сопряженной с проблемой понимания в его связи с письмом и словом, с их выходом к реалиям жизни

90.00 грн.
Быстрый заказ

1   2   3   4   5   6    ...   18   след >>


(пусто)
 

+38(063)437-52-38
arhe@arhe.com.ua

Подпишитесь и получите подарок© Архе .