Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)Монографія становить виконане з позицій когнітивної лінгвістики дослідження мовної концептуалізації декількох фрагментів внутрішнього світу людини у перському лінгвоментальному просторі. Уперше в українській іраністиці висвітлено етнокультурну специфіку вербальної репрезентації таких загальнолюдських, або універсальних концептів, як ДУША, ДУХ, СЕРЦЕ, емотивних концептів РАДІСТЬ, СУМ, СТРАХ, аксіологічних концептуальних опозицій добро-зло, правда-неправда, свій-чужий у перській мові

130.00 грн.
Быстрый заказ


Ровно за 140 лет до нынешнего издания, в 1874 году, был издан первый в России русско-корейский словарь, копию которого вы наблюдаете. Репринтное издание данного словаря является своеобразным памятником первому российскому корееведу, Михаилу Павловичу Пуцилло (1845-1889)

300.00 грн.
Быстрый заказ


Книга представляет собой систематическое и подробное описание грамматической структуры языка зулу, одного из важнейших языков африканского континента. Вместе с тем издание является и учебным пособием, включающим тексты для чтения, диалоги и упражнения 

100.00 грн.
Быстрый заказ


У монографії вперше структуру сучасної перської мови представлено в тісному зв’язку з тими явищами, які її сформували – мовленнєвою інтерференцією, мовними запозиченнями та конвергенцією

93.00 грн.
Быстрый заказ


У підручнику розглядаються ключові поняття та загальні питання стилістики: культура мовлення, поняття норми у стилістиці, індивідуальний стиль, текст як категорія лінгвостилістики, стилістична семасіологія. Подаються загальні відомості про японську стилістичну традицію

130.00 грн.
Быстрый заказ


Перший том підручника присвячено фонетиці, графіці, орфографії, лексикології та фразеології сучасної японської мови, а також проблемам японського словотвору і загальним питанням граматики

130.00 грн.
Быстрый заказ


У другому томі підручника висвітлено основні питання морфології та синтаксису сучасної японської мови, а також деякі проблеми японської стилістики

 
 
130.00 грн.
Быстрый заказ


Данное учебное пособие располагает практической грамматикой современного японского языка и достаточным объёмом разговорной лексики. Сборник даёт возможность изучать японский язык самостоятельно

143.00 грн.
Быстрый заказ


Навчальний посібник містить два розділи: "Японські історичні фрагменти ґендерного характеру" і "Феномени ґендерного характеру в сучасній японській мові". Кожен із розділів має підрозділи, які відображають багатосторонні явища з цієї проблематики. Кожний підрозділ ділиться на певні "етапи для читання", які спрямовані на підвищення зацікавленості з боку студентів до конкретної теми

185.00 грн.
Быстрый заказ


Посібник є першою спробою допомогти спеціалістам та науковцям України ознайомитися або поглибити та вдосконалити свої знання з перекладу японської науково-технічної літератури

90.00 грн.


В представленном сборнике собрана мудрость великого народа Страны Восходящего Солнца, сумевшего сохранить в этом постоянно разрушающемся мире своё духовное богатство и единство культуры островного государства, духовную независимость и великое наследие ушедших поколений 

255.00 грн.


Навчально-методичний посібник адресовано студентам-філологам та викладачам східних мов. Його мета - зорієнтувати студентів у методичній, психологічній та педагогічній літературі з метою отримати грунтовні знання для самостійної викладацької діяльності фахівців зі східних мов та забезпечити методичну підготовку студентів для реалізації професійної функції викладача східної мови

90.00 грн.

(пусто)
 

+38(063)437-52-38
arhe@arhe.com.ua

Подпишитесь и получите подарок© Архе .