Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)Ровно за 140 лет до нынешнего издания, в 1874 году, был издан первый в России русско-корейский словарь, копию которого вы наблюдаете. Репринтное издание данного словаря является своеобразным памятником первому российскому корееведу, Михаилу Павловичу Пуцилло (1845-1889)

380.00 грн.
Быстрый заказ


Книга представляет собой систематическое и подробное описание грамматической структуры языка зулу, одного из важнейших языков африканского континента. Вместе с тем издание является и учебным пособием, включающим тексты для чтения, диалоги и упражнения 

103.00 грн.
Быстрый заказ


Самоучитель языка идиш позволяет овладеть основами языка без помощи преподавателя, знакомит с правилами чтения, грамматики и орфографии. Материалом для чтения служат отрывки из произведений классической и советской еврейской литературы и прессы 

185.00 грн.
Быстрый заказ


У підручнику розглядаються ключові поняття та загальні питання стилістики: культура мовлення, поняття норми у стилістиці, індивідуальний стиль, текст як категорія лінгвостилістики, стилістична семасіологія. Подаються загальні відомості про японську стилістичну традицію

130.00 грн.
Быстрый заказ


Данное учебное пособие располагает практической грамматикой современного японского языка и достаточным объёмом разговорной лексики. Сборник даёт возможность изучать японский язык самостоятельно

181.00 грн.
Быстрый заказ


Навчальний посібник містить два розділи: "Японські історичні фрагменти ґендерного характеру" і "Феномени ґендерного характеру в сучасній японській мові". Кожен із розділів має підрозділи, які відображають багатосторонні явища з цієї проблематики. Кожний підрозділ ділиться на певні "етапи для читання", які спрямовані на підвищення зацікавленості з боку студентів до конкретної теми

185.00 грн.
Быстрый заказ


Монографія становить виконане з позицій когнітивної лінгвістики дослідження мовної концептуалізації декількох фрагментів внутрішнього світу людини у перському лінгвоментальному просторі. Уперше в українській іраністиці висвітлено етнокультурну специфіку вербальної репрезентації таких загальнолюдських, або універсальних концептів, як ДУША, ДУХ, СЕРЦЕ, емотивних концептів РАДІСТЬ, СУМ, СТРАХ, аксіологічних концептуальних опозицій добро-зло, правда-неправда, свій-чужий у перській мові

130.00 грн.


Посібник є першою спробою допомогти спеціалістам та науковцям України ознайомитися або поглибити та вдосконалити свої знання з перекладу японської науково-технічної літератури

90.00 грн.


У монографії вперше структуру сучасної перської мови представлено в тісному зв’язку з тими явищами, які її сформували – мовленнєвою інтерференцією, мовними запозиченнями та конвергенцією

93.00 грн.


В представленном сборнике собрана мудрость великого народа Страны Восходящего Солнца, сумевшего сохранить в этом постоянно разрушающемся мире своё духовное богатство и единство культуры островного государства, духовную независимость и великое наследие ушедших поколений 

255.00 грн.


Перший том підручника присвячено фонетиці, графіці, орфографії, лексикології та фразеології сучасної японської мови, а також проблемам японського словотвору і загальним питанням граматики

130.00 грн.


У другому томі підручника висвітлено основні питання морфології та синтаксису сучасної японської мови, а також деякі проблеми японської стилістики

 
 
130.00 грн.


Навчально-методичний посібник адресовано студентам-філологам та викладачам східних мов. Його мета - зорієнтувати студентів у методичній, психологічній та педагогічній літературі з метою отримати грунтовні знання для самостійної викладацької діяльності фахівців зі східних мов та забезпечити методичну підготовку студентів для реалізації професійної функції викладача східної мови

90.00 грн.

(пусто)
 

+38(063)437-52-38
arhe@arhe.com.ua

Подпишитесь и получите подарок© Архе .