Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)

1   2   3   4   5   6    ...   19   след >>Журнал предлагает исследователям новую международную площадку для интеллектуальных дискуссий и публикации результатов эмпирической работы. Принципиальной позицией редакции является междисциплинарность в области социальных наук и продвижение современных исследовательских практик. Данный выпуск журнала посвящен социологии общественных и гуманитарных наук

 
 
110.00 грн.
Быстрый заказ


Вошедшие в номер материалы не связаны тематически, но могут быть прочитаны в русле идентитарной проблематики - поиска самоопределения в пространстве между советской и постсоветской "идентичностью", между ролями, навязываемыми государством и обществом, и стремлением к индивидуальному самовыражению, между участием в рыночных отношениях и отношениях, не опосредованных деньгами, между "внезапным" активизмом и аполитичностью...

110.00 грн.
Быстрый заказ


У монографії розглянуто теоретичні та практичні засади інвестиційної діяльності, вплив глобалізаційних процесів на національні економіки, іноземне інвестування в умовах інтеграції України в світову економіку, інвестиційна привабливість та ефективність інвестиційних проектів, зокрема інвестиційна привабливість аграрного сектора України

90.00 грн.
Быстрый заказ


Адам Даніель Ротфельд - науковець, дипломат, міністр закордонних справ Польщі у 2005 році, авторитетний експерт у сфері міжнародної безпеки. Книга "У тіні" - це не лише підсумки життєвого доробку професора А.Ротфельда, але й нотатник з історії міжнародних відносин кінця ХХ - початку ХХІ ст. 

100.00 грн.
Быстрый заказ


Для соціологів, істориків, політологів, філософів, європеїстів, міжнародників, а також усіх, хто цікавиться методологією антропології та соціології примирення

270.00 грн.
Быстрый заказ


Книжка норвезьких науковців присвячена такому соціальному феномену, як конкуренція. Автори дослідили прояв цього явища у різних царинах суспільного життя — від живої природи до політики та спорту, — називаючи його перегонами на біговій доріжці

120.00 грн.
Быстрый заказ


Книга має подвійну тематику – націоналізм і фемінізм – та дає можливість з’ясувати роль жінок неіндустріалізованих країн у громадському житті. У канву історії України вплетено докладну розповідь про життя жіноцтва. Авторка зуміла відтворити діяльність організованого жіноцтва в усіх частинах України, а також у країнах Європи та Америки, де мешкали українці. Водночас це розповідь про долі багатьох славних українок 

240.00 грн.
Быстрый заказ


Збірник є першим виданням, яке висвітлює внесок академіка Дмитра Івановича Багалія у розвиток бібліотекознавства, найбільших бібліотек України, а також в архівну і музейну справу. В основу покладено матеріали доповідей та повідомлень на наукових читаннях, організованих Харківською державною науковою бібліотекою ім. В. Г. Короленка до 150-річчя від дня народження вченого

100.00 грн.
Быстрый заказ


Книга базируется на анализе данных о смертности на дорогах мира за 100 лет массовой автомобилизации. В ней изложена история формирования современных научных представлений о средствах и методах обеспечения безопасности дорожного движения в структурном и временном разрезах

220.00 грн.
Быстрый заказ


В монографии изучается социальное посредством биографий и биографическое как социальный конструкт. Обращение к биографическому интервью является распространенной исследовательской практикой, однако в отечественной социологической литературе по качественным методам нет изданий, посвященных исключительно проблемам полного цикла биографического исследования

140.00 грн.
Быстрый заказ


В своей новой книге известный российский экономист Алексей Улюкаев предлагает подробный анализ дисбалансов, возникших в глобальной экономике и угрожающих полной разбалансировкой сложившегося экономического порядка

200.00 грн.
Быстрый заказ


В своей антикапиталистической утопии автор описывает все сферы жизни автономных обществ, связанных в глобальную сеть, - боло-боло. Они вобрали в се6я всё то, к чему мы стремимся и за что сражаемся: экологический образ жизни, кооперативная структура производства, устойчивое развитие, доверительные взаимоотношения, независимость и абсолютная свобода личности 

 
 
130.00 грн.
Быстрый заказ


Институт теологии и мира занимается изучением этических основ системы поддержания мира и включением их в актуальный дискурс политики мира. Цель исследований этики мира состоит в углубленном рассмотрении разных точек зрения на вопросы внешней политики и политики безопасности.

90.00 грн.
Быстрый заказ


У книзі в популярній формі аналізується проблема перешкоди для швидкого та сталого економічного зростання в Україні на рівні фундаментальних неформальних інституцій. З позицій сучасної інституційної та політичної економіки роз’яснюється причинно-наслідковий зв’язок між певними хибними звичками, стереотипами та ілюзіями, які часто сповідують жителі України, та перешкодами для розвитку продуктивної економіки

160.00 грн.
Быстрый заказ


Книжка Дмитра Сепетого – це ґрунтовний і водночас доступно викладений аналіз ліберального світогляду та базових засад «відкритого суспільства»

60.00 грн.
Быстрый заказ


В учебнике, подготовленном в соответствии с программой курса демографии, отражены основные ее разделы: предмет этой науки и ее место среди других дисциплин; источники данных о населении; показатели динамики и структуры населения; брачность и разводимость; рождаемость и смертность, воспроизводство населения в целом; демографическое прогнозирование; проблемы демографической политики.

110.00 грн.
Быстрый заказ


В учебном пособии раскрываются структура и содержание политологии как научной и учебной дисциплины, рассматриваются этапы становления и развития политической мысли, анализируются основные вопросы теории политики, политических систем, политических структур, институтов и общественных процессов, освещаются основные политические концепции

 
 
100.00 грн.
Быстрый заказ


В учебном пособии излагаются основные проблемы, понятия, темы и методы политической науки. Кратко рассматриваются проблемы социологии и психологии власти, феномены государства, общества, политических партий и партийных систем, дается современная трактовка политического сознания, идеологии и политической культуры.

90.00 грн.
Быстрый заказ


"Великое расхождение" позволяет по-новому взглянуть на один из классических вопросов истории: почему стабильности промышленного развития удалось добиться именно в Северо-Западной Европе, несмотря на удивительную схожесть ситуаций, наблюдавшихся в наиболее развитых регионах Европы и Восточной Азии? 

440.00 грн.
Быстрый заказ


Коллективная монография посвящена вопросам теории и практики создания дизайнерского и рекламного образов в контексте эффективных визуальных коммуникаций. Показаны области пересечения и дифференциации дизайна и рекламы - как графического языка и рекламного обращения

200.00 грн.
Быстрый заказ


Эта книга о войнах, революциях и переворотах, о страшном и смешном, о жизни и смерти. Но прежде всего эта книга о людях, которые оказываются вольными или невольными свидетелями и участниками кризисных и часто судьбоносных событий. Одним из таких свидетелей несколько лет подряд оказывался журналист Михаил Зыгарь

210.00 грн.
Быстрый заказ


Сборник содержит статьи, посвящённые наиболее острой проблеме современной Европы - вооружённому конфликту на Востоке Украины. В статьях рассматриваются вопросы предпосылок его возникновения, развития, особенностей и последствий

 
 
120.00 грн.
Быстрый заказ


З настанням електронної доби, символом якої є аудіовізуальна апаратура, людська свідомість приєднується до замкненої глобальної системи відеокомунікації. Це сприяє розвиткові мозку, а на планеті виникає прообраз нової цивілізації — електронного родоплемінного ладу, ери планетарного уніформізму чи, за Мак-Люеном, "глобального села"

160.00 грн.
Быстрый заказ


П'ятнадцятий випуск серії "Університетські діалоги" містить виклад публічної лекції доктора славістики Марії Ревакович. На прикладі літератури останніх 20-ти років авторка показує, як виникають і розвиваються нові культурні ідентичності у пострадянській Україні

60.00 грн.
Быстрый заказ


У монографії досліджуються нові тенденції у сфері влади за доби глобалізації та становлення постіндустріального суспільства. Всебічно розглядається як генезис феномена влади, так і причини її сучасного кризового становища

60.00 грн.
Быстрый заказ


Ця збірка – полемічна і ґрунтовна відповідь на працю історика С.Ґуґенайма, у якій заперечується внесок арабо-мусульманської цивілізації у становлення справжнього «європейського» Заходу доби Середньовіччя на тій підставі, що «латинське» коріння Європи нібито кардинально несумісне зі Сходом

 
 
115.00 грн.
Быстрый заказ


П'єр Розанвалон, історик та економіст за фахом, із майстерністю ерудита намагається переконати читача цієї книги в своєму кредо - принциповій незавершеності демократії як політичної, економічної та соціальної форми організації суспільства. Його позиція полягає в тому, що вибори - це тільки початок та один із елементів системи сучасної демократії

100.00 грн.
Быстрый заказ


Французький історик та публіцист Домінік Веннер написав цей маніфест у в'язниці. По суті, саме з нього починаються французькі нові праві. На основі власного досвіду участі в Алжирській війні автор вимальовує нові горизонти конфлікту, актуальні й сьогодні: чого не вистачає правим для політичної перемоги, якою буде націоналістична Європа, на яких принципах може бути побудована революційна організація?

80.00 грн.
Быстрый заказ


Книжка Т.Р.Малтуса належить до класики світової економічної й політичної думки. У ній автор прагнув розв'язати питання про те, які чинники впливають на зростання населення землі, чи загрожує людству перенаселення та як має поводитися суспільство, щоб уникати негативних наслідків зростання людності

100.00 грн.
Быстрый заказ


В первый том собрания сочинений украинского философа и социолога Евгения Валентиновича де Роберти (1843-1915) включена его первая фундаментальная работа - книга "Социология: основная задача её и методологические особенности, место в ряду наук, разделение и связь с биологиею и психологиею"  

150.00 грн.
Быстрый заказ

1   2   3   4   5   6    ...   19   след >>


(пусто)
 

+38(063)437-52-38
arhe@arhe.com.ua

Подпишитесь и получите подарок© Архе .