Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)

1   2   3   4   след >>"Ідея Університету" Ярослава Пелікана – це книга, що підсумовує розвиток університету як центрального культурного інституту за вісім сторіч. Написаний як розлога дискусія сучасного інтелектуала з університетським мислителем ХІХ століття Джоном Генрі Ньюменом, цей текст втілює самоаналіз та саморефлексію університету, і так складається  його автопортрет

59.00 грн.
Быстрый заказ


Філософія освіти представлена у цих рефлексіях як новий міждисциплінарний рівень знання, що здатний трансформувати не тільки підхід до проблеми взаємовідносин викладача та студента в контексті вищої школи, а й ті цінності, що пов'язані з даною проблемою, сприяючи становленню філософсько-методологічних засад педагогічної теорії та методики

89.00 грн.
Быстрый заказ


Книга присвячена вихованню в дітей моральної поведінки. Автор торкається багатьох аспектів цієї проблеми, проводить цікаві аналогії з традиціями “доброго старого виховання”, дає конкретні поради батькам, наголошує на значенні їхнього власного прикладу

43.00 грн.
Быстрый заказ


Автор обратилась к очень сложной и вызывающей дискуссию теме - формированию сложной идентичности приемного ребенка. В книге поднимаются такие непростые вопросы, как целесообразность сохранения тайны семейного устройства, отношение к кровным родителям, прием в семью ребенка, который помнит своих родных

81.00 грн.
Быстрый заказ


Книгу французького педагога Марґеріт Лена присвячено християнській філософії освіти. Авторка майстерно досліджує взаємини освітян та їхніх вихованців, етичні та духовні проблеми освітнього процесу, відповідальність освітян у світлі Євангелії. Для педагогів, батьків, вірян та всіх, хто цікавиться сучасною філософією освіти

110.00 грн.
Быстрый заказ


Новая книга известного семейного психолога адресована родителям детей и подростков с особенностями поведения. Издание поможет найти с ребенком общий язык, сориентироваться в сложных ситуациях и конфликтах, достойно выйти из них, сохранить терпение, восстановить понимание и мир в семье

89.00 грн.
Быстрый заказ


О. Пйотр Павлюкевич спробував взяти на себе нелегку роль посередника у всіх тих ситуаціях, де між батьками і дітьми тривають безперервні війни, де взаємне нерозуміння "замінувало" всі можливі стежки для творення правдивої родини – першої школи любови для кожного

41.00 грн.
Быстрый заказ


Як налагодити стосунки з дітьми-підлітками, як правильно виховувати їх? З цією книжкою ви навчитеся того, що потрібне усім батькам підлітків: знати, коли сказати "Так", і як сказати "Ні", тобто навчитися встановлювати та впроваджувати в життя розумні, люблячі межі для своєї дитини 

50.00 грн.
Быстрый заказ


Виховання подібне до навчання їзди на велосипеді: м’яке підтримування, легке підштовхування… а все для того, щоб за мить залишити дитину саму і дозволити їй самостійно кермувати. Призначенням цієї книги є конкретна допомога, сповнена розуміння проблем, які поставатимуть перед вами щодня

66.00 грн.
Быстрый заказ


Інтерактивні ігри, розраховані на читачів різного віку, дають змогу пізнати себе та інших, сприяють розвитку образності мислення, творчих нахилів

50.00 грн.
Быстрый заказ


"Непедагогическая поэма" - повесть, написанная на основе реальных историй из жизни ребят-беспризорников, которая заставит читателя переосмыслить свое отношение к маленьким бродягам и, возможно, даже вдохновит стать непосредственным участником добрых перемен в их жизни

65.00 грн.
Быстрый заказ


В монографии излагается авторская социально-психологическая модель организационной культуры, построенная на базе ордерного подхода

96.00 грн.
Быстрый заказ


В книге приведены методы решения творческих задач в ракурсе развивающего обучения школьников. Автор рассматривает различные методики решения творческих (изобретательских) задач, особое внимание уделяя ТРИЗ

26.00 грн.
Быстрый заказ


Нова філософія освіти, яка сприяє визволенню людини від фізичного, ідеологічного, психологічного чи культурного гноблення, - ось у кількох словах суть цієї праці Пауло Фрейре, одного з найвидатніших педагогів ХХ сторіччя

65.00 грн.
Быстрый заказ


Книга блаженного дона Карла Ньокки (1903-1956), священника и педагога, сумевшего осмыслить трагедию войны как опыт милосердия и ставшего одним из архитекторов медицинской и социальной реабилитации в послевоенной Италии

111.00 грн.
Быстрый заказ


У своїй книжці авторка, за фахом психолог і психотерапевт, пояснює, як звертатися до дитини, використовуючи відповідні слова, правильний тон і позитивний настрій; як налаштувати дитину на щиру розмову про її емоції і встановити правила, які зможе визнати й прийняти ціла родина; як разом з дитиною розпізнавати помилки і їх виправляти; як навчитися оцінювати реальну вагу проблеми 

21.00 грн.
Быстрый заказ


Перед читателем - практическое пособие по медленному, "вопрошающему" чтению со школьниками и студентами произведений А. П. Чехова, А. И. Солженицына, Ф. М. Достоевского, Л. С. Петрушевской. В книгу вошли материалы по теории и практике визуального комментария к литературным произведениям, а также опыты освоения разных художественных языков

174.00 грн.
Быстрый заказ


Каким должен быть урок рукоделия в разных классах школы, чтобы это соответствовало возрасту и способствовало развитию личности ребенка? В каком классе нужно вводить ту или иную деятельность и как это делать?

91.00 грн.
Быстрый заказ


Предлагаемая книга – плод многолетней работы классного учителя вальдорфской школы. В ней подробно освещена методика лепки из глины с детьми младшего школьного возраста, направленная на формирование воли и укрепление способности обучаться

91.00 грн.
Быстрый заказ


Ця книжка допоможе наново відкрити й осягнути позитивну роль батька у сім’ї, а також – досягти "зіграности" між чоловіком і дружиною у вихованні дітей

50.00 грн.
Быстрый заказ


Історії молодших і старших дітей, які втратили близьку людину, відкривають перед нами реальну картину психічного стану дитини, яка страждає. Доповнені цінними порадами й вказівками, ці оповіді вчать нас, як простягнути руку тим, хто страждає від втрати, як разом з ними зріло подолати смугу смутку

83.00 грн.
Быстрый заказ


Автором представлено існуючий у світі досвід з питань соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю в умовах полікультурного соціуму. Простежені історичні корені проблем полікультурності та виховання толерантності в Україні, вивчені проблеми сучасних дітей та молоді, які обумовлені фактором полікультурності українського суспільства

 
 
46.00 грн.
Быстрый заказ


Автори знайомлять читача з основними ознаками токсичних батьків – батьків, що отруюють життя своїм дітям, - наголошуючи на тому, що ця токсичність має негативні наслідки для дитини впродовж усього її життя

66.00 грн.
Быстрый заказ


В монографии приведено исследование гендерных различий в образовании, история и предпосылки гендерного неравенства в доступе мужчин и женщин к образованию, сравнительный анализ полоролевого и гендерного подходов

100.00 грн.
Быстрый заказ


"Хроники образовательной политики: 1991-2011" - это серия очерков из истории образования в постсоветской России. Основываясь на материалах СМИ и собственных наблюдениях, автор - профессиональный журналист - описывает ключевые события образовательной политики, воссоздает ход дискуссий, характеризует основных их участников 

154.00 грн.
Быстрый заказ


Настоящее издание представляет собой первую попытку систематизации в художественно-педагогической науке базовых понятий по основным вопросам искусства и художественной практики

191.00 грн.
Быстрый заказ


В каком окружении должен расти ребенок? Как найти правильное решение в конфликте ученика и учителя? Когда ребенок начинает взрослеть? Как помочь ребенку с ограниченными возможностями, не изолируя его от сверстников? Миллион вопросов, миллион ответов... И постоянное, неукротимое желание услышать и помочь своим ученикам

143.00 грн.
Быстрый заказ


Як пізнати унікальність своєї дитини, як правильно слухати її, вибирати час для розмови і налагоджувати взаємини з нею, як будувати стосунки з дочкою та сином підліткового віку? Відповіді на ці та інші питання пропонує автор цієї книжки 

41.00 грн.
Быстрый заказ


Пропонована вашій увазі книжка аналізує проблеми реформування освітньої політики у США наприкінці ХХ ст.: розглядає цілі й завдання реформ, описує конкретні механізми, робить висновки щодо ефективності, а також, з позицій інституційного підходу до шкільної освіти, дає конструктивну критику реформаторських прогріхів 

29.00 грн.
Быстрый заказ


Книга посвящена сочинению замечательного христианского мыслителя, философа и литератора, педагога, общественного деятеля, последнего епископа общины "Богемских братьев" Я. А. Коменского (1592-1670) "Лабиринт света и рай сердца"

41.00 грн.
Быстрый заказ

1   2   3   4   след >>


(пусто)
 

+38(063)437-52-38
arhe@arhe.com.ua

Подпишитесь и получите подарок© Архе .