Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)

1   2   3   4   5   6   7   след >>IT has been said that history, like journalism, is a record not merely of what has happened but of what has mattered. All recorded happenings must, because of their very abundance, undergo a pro- cess of selection for the purposes of narrative

93.00 грн.
Быстрый заказ


Arguments about the globalization of economic relations have become commonplace; part of the everyday diet of social science and public affairs alike

185.00 грн.
Быстрый заказ


The first task in an account of the geography of the region under consideration must be one of definition. The term ‘Middle East’ cannot unfortunately be said to command universal acceptance in a single strict sense. and it is therefore essential to delimit the region to which the name is held to refer. and to indicate how ‘Middle East‘ gained acceptance in its present meaning

111.00 грн.
Быстрый заказ


Адам Даніель Ротфельд - науковець, дипломат, міністр закордонних справ Польщі у 2005 році, авторитетний експерт у сфері міжнародної безпеки. Книга "У тіні" - це не лише підсумки життєвого доробку професора А.Ротфельда, але й нотатник з історії міжнародних відносин кінця ХХ - початку ХХІ ст. 

80.00 грн.
Быстрый заказ


В своей антикапиталистической утопии автор описывает все сферы жизни автономных обществ, связанных в глобальную сеть, - боло-боло. Они вобрали в се6я всё то, к чему мы стремимся и за что сражаемся: экологический образ жизни, кооперативная структура производства, устойчивое развитие, доверительные взаимоотношения, независимость и абсолютная свобода личности 

 
 
115.00 грн.
Быстрый заказ


Книжка Дмитра Сепетого – це ґрунтовний і водночас доступно викладений аналіз ліберального світогляду та базових засад «відкритого суспільства»

37.00 грн.
Быстрый заказ


В учебном пособии раскрываются структура и содержание политологии как научной и учебной дисциплины, рассматриваются этапы становления и развития политической мысли, анализируются основные вопросы теории политики, политических систем, политических структур, институтов и общественных процессов, освещаются основные политические концепции

 
 
75.00 грн.
Быстрый заказ


В учебном пособии излагаются основные проблемы, понятия, темы и методы политической науки. Кратко рассматриваются проблемы социологии и психологии власти, феномены государства, общества, политических партий и партийных систем, дается современная трактовка политического сознания, идеологии и политической культуры.

60.00 грн.
Быстрый заказ


Сборник содержит статьи, посвящённые наиболее острой проблеме современной Европы - вооружённому конфликту на Востоке Украины. В статьях рассматриваются вопросы предпосылок его возникновения, развития, особенностей и последствий

 
 
93.00 грн.
Быстрый заказ


В книге предлагается новое видение геополитических реалий XXI века, основанное на предположении о "трехполюсности" формирующегося после завершения "холодной войны" мира. Отказываясь от традиционных подходов, автор переосмысливает понятия "первого" и "второго" миров и предлагает новую парадигму для поведения стран второго эшелона на глобальной геополитической сцене

235.00 грн.
Быстрый заказ


На основі широкого комплексу історичних і дипломатичних матеріалів здійснено аналіз геополітичного середовища, геополітичної орієнтації та зовнішньої політики нових незалежних держав, що утворилися внаслідок розпаду Радянського Союзу.

110.00 грн.
Быстрый заказ


У монографії досліджуються нові тенденції у сфері влади за доби глобалізації та становлення постіндустріального суспільства. Всебічно розглядається як генезис феномена влади, так і причини її сучасного кризового становища

37.00 грн.
Быстрый заказ


Общественная жизнь в Третьем Рейхе - так можно обозначить предмет рассмотрения настоящей книги. Автор описывает, как решались нацистами встававшие перед всем XX веком проблемы, связанные с общественным положением женщин, этнических меньшинств, молодежи, духовенства, крестьянства и рабочего класса, как функционировала гигантская идеологическая и пропагандистская машина гитлеровского режима

620.00 грн.
Быстрый заказ


Ця збірка – полемічна і ґрунтовна відповідь на працю історика С.Ґуґенайма, у якій заперечується внесок арабо-мусульманської цивілізації у становлення справжнього «європейського» Заходу доби Середньовіччя на тій підставі, що «латинське» коріння Європи нібито кардинально несумісне зі Сходом

 
 
96.00 грн.
Быстрый заказ


Всё, чего касалась компартия Китая в течение 80-ти с небольшим лет своего существования, было омрачено ложью, войнами, голодом, тиранией, массовыми убийствами и ужасом. Традиционные вера и принципы морали подверглись жестокому искоренению. Подлинные понятия нравственности и социальные структуры были насильно разрушены. Сочувствие, любовь и гармония между людьми были подменены борьбой и ненавистью. Правление Коммунистической партии Китая является самой тёмной и самой абсурдной страницей в истории Китая.

 
 
50.00 грн.
Быстрый заказ


П'єр Розанвалон, історик та економіст за фахом, із майстерністю ерудита намагається переконати читача цієї книги в своєму кредо - принциповій незавершеності демократії як політичної, економічної та соціальної форми організації суспільства. Його позиція полягає в тому, що вибори - це тільки початок та один із елементів системи сучасної демократії

81.00 грн.
Быстрый заказ


Французький історик та публіцист Домінік Веннер написав цей маніфест у в'язниці. По суті, саме з нього починаються французькі нові праві. На основі власного досвіду участі в Алжирській війні автор вимальовує нові горизонти конфлікту, актуальні й сьогодні: чого не вистачає правим для політичної перемоги, якою буде націоналістична Європа, на яких принципах може бути побудована революційна організація?

70.00 грн.
Быстрый заказ


В работе отражена динамика роли ЕС в процессах глобального управления, представлен анализ методов, на которые опирается ЕС для достижения своих целей, моделей формирования международных партнерств. Особое внимание уделяется анализу роли и влияния ЕС в "Группе семи/восьми" в последние десять лет

152.00 грн.
Быстрый заказ


У книзі висвітлюються теоретико-методологічні засади вивчення політико-естетичних феноменів, взаємозв’язок політичного буття та свідомості, вплив міфічного й історичного світоглядів на сприйняття політичних феноменів, можливість застосування естетичних категорій у процесі аналізу естетичних проявів політики, історичне втілення політико-естетичних феноменів

 
 
90.00 грн.
Быстрый заказ


Политика всегда находится за шаг от того, чтобы превратиться в смертоносную машину, топливом для которой являются жизни людей. В своей книге Анри Жиру называет политиков и корпоративных гигантов "зомби" и рассказывает, как они извращают факты и безжалостно превращают граждан собственной страны в расходный материал с единственной, целью - обогатиться и уничтожить в себе последние признаки человеческого

123.00 грн.
Быстрый заказ


Эта книга - масштабный обзор сложившейся на сегодняшний день идеологической картины мира с подробной характеристикой ее ключевых игроков и природы взаимоотношений между ними

135.00 грн.
Быстрый заказ


В книге "Искаженная демократия" Надя Урбинати диагностирует проблемы, с которыми сталкивается политика в эпоху партийных страстей и монополизации массмедиа, и энергично защищает главное, на чем покоится демократия, – необходимость трудных компромиссов и неизбежность неоднозначных решений 

360.00 грн.
Быстрый заказ


Если попытаться рассматривать происшедшее с XX века не фронтально, все подряд, а по принципу отбора наиболее значимых событий, ведущих факторов динамики исторического развития, то получается довольно ясная картинка. В представляемой картине она описана с момента завязки истории "века масс" и до современных политических, экономических, культурных изменений, связанных с процессом глобализации 

515.00 грн.
Быстрый заказ


Свою новую книгу Виталий Иванов задумал, по собственному признанию, как межжанровую. Это сборник научно-публицистических очерков и одновременно учебное пособие. Иванов изложил свои оригинальные взгляды на классификационные различения форм правления, государственного устройства и политического режима, а также на само понятие государства (и сопутствующее ему понятие суверенитета)

89.00 грн.
Быстрый заказ


В этой книге Джон Урри рассматривает многочисленные попытки предвосхитить, визуализировать и конкретизировать будущее: от методов, использовавшихся для моделирования будущего государственными и международными организациями и корпорациями, до воображаемых будущих миров в философии, литературе, искусстве, кино, телевидении и компьютерных играх

240.00 грн.
Быстрый заказ


В сборнике статей филолога и политолога Вадима Цымбурского представлены "интеллектуальные расследования" ученого по отдельным вопросам российской геополитики и хронополитики; несколько развернутых рецензий на современные труды в этих областях знания; цикл работ, посвященных понятию суверенитета в российском и мировом политическом дискурсе; набросок собственной теории рационального поведения и очерк исторической поэтики в контексте филологической теории драмы

162.00 грн.
Быстрый заказ


Книга присвячена дослідженню проблеми корупції та пошуку шляхів протидії їй. Розглянуто вплив корупції на соціально-політичні процеси та проаналізовано психологічні аспекти цього феномена

147.00 грн.
Быстрый заказ


На основе исследований и прочтений трудов Е. Гайдара, в книге предпринимателя, писателя, популяризатора Михаила Ильича Сарина, в кратком изложении описана история власти и собственности в мире и России

50.00 грн.
Быстрый заказ


Издание содержит речи и философско-политические трактаты деятеля Великой Французской Революции, обвинителя "дантонистов", также сложившего голову на эшафоте, Луи Антуана Сен-Жюста

150.00 грн.
Быстрый заказ


Книга є розповіддю досвідченої в політиці та дипломатії людини, яка була безпосереднім свідком та учасником важливих і часто трагічних подій в сучасній історії Польщі та Східної Європи. Аналіз політичної дійсності поєднаний з яскравим стилем оповіді, масштабні історичні процеси змальовані з низкою деталей, що трапилися за кулісами відомих подій

96.00 грн.
Быстрый заказ

1   2   3   4   5   6   7   след >>


(пусто)
 

+38(063)437-52-38
arhe@arhe.com.ua

Подпишитесь и получите подарок© Архе .