Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)

1   2   след >>У праці розглядаються проблеми історії та трансформацій ісламу як у світі, так і на українських теренах, деяке конфесійне різноманіття цієї світової релігії

 
 
45.00 грн.
Быстрый заказ


Репрезентована монографія - одна з перших в українській науці розвідок, присвячена висвітленню історичної долі ісламу й мусульман на українських землях

 
 
150.00 грн.
Быстрый заказ


У монографії досліджуються природа та специфіка функціонування мусульманського традиціоналізму; чинники поширення ісламофобії в масовій свідомості; конфесійно-історичні аспекти буття ісламу на теренах України

 
 
100.00 грн.
Быстрый заказ


Третій номер збірки "Аль-Калям" містить матеріали ІІІ Міжнародної молодіжної літньої школи ісламознавства "Священний Коран та кораністика", яка присвячена феномену Священного Корану, його тлумаченням, коментарям, перекладам змісту Священного Корану на різні мови світу тощо (місце проведення школи - Київ, 4-8 серпня 2014 р.) 

40.00 грн.
Быстрый заказ


Эта книга для тех, кто так или иначе соприкасается с Библией или Кораном (или с обеими книгами) и кому интересно рассмотреть их параллели, не решая однозначно вопроса о различном догматическом статусе Библии и Корана, об историко-литературной зависимости одной священной книги от другой

250.00 грн.
Быстрый заказ


Презєнтована книга - одна з перших в українській науці розвідок, присвячена висвітленню ролі мусульман в подіях Революції гідності, підтримці українських військових на початку окупації Криму, та в Антитерористичній операції на Донбасі

 
 
110.00 грн.
Быстрый заказ


Автор розглядає актуальні питання сучасного ісламського світогляду: як мусульманська культура може будувати своє майбутнє? Як знайти баланс між релігійною всеосяжністю ісламу та сучасним науковим світоглядом? Чи можна побудувати суспільство на "ісламських цінностях", запозичивши найкращі здобутки західних цивілізацій?

50.00 грн.
Быстрый заказ


Бадіуззаман Саід Нурсі здійснив значний вплив на розвиток Ісламу в сучасній Туреччині, а також у всьому світі. Його книга "25 ліків" - це насамперед послання для людей, у якому кожен, хто потребує, знайде для себе підтримку, співчуття та розуміння самого автора. Автор називає свою книгу рецептом духовного очищення, і з цим важко не погодитися

20.00 грн.
Быстрый заказ


Вашій увазі пропонується сьомий випуск журналу Молодіжної асоціації релігієзнавців "Релігієзнавчі нариси". Видання продовжує публікувати статті молодих науковців, котрі займаються релігієнавчими дослідженнями. Випуск присвячений ісламознавчій проблематиці

 
 
120.00 грн.
Быстрый заказ


Эта книга излагает основные принципы, благодаря которым можно приоткрыть дверцу, ведущую к кладезям искусства ислама. Автор проводит читателя через основные аспекты исламского искусства и участие этого искусства в литургии к поляризации кочевых и оседлых народов, к великим синтезам исламского искусства и архитектуры и, наконец, к исламскому городу

475.00 грн.
Быстрый заказ


Начиная с перечня давних и современных нападок на Коран, эта объемная книга на примере уникального материала доказывает полную сохранность и неизменность Священного текста на протяжении всей его истории, а также доказывает несостоятельность выдвинутых против него обвинений 

 
 
170.00 грн.
Быстрый заказ


Виконаний безпосередньо з арабської мови та з урахуванням авторитетних мусульманських коментарів (тафсірів), переклад уперше дає можливість українському читачеві осягнути глибокі смисли усіх 114 сур Корану

 
 
400.00 грн.
Быстрый заказ


Эта брошюра написана как лечебное средство, утешение, духовный рецепт, а также как визит к больному и пожелание ему скорейшего выздоровления

20.00 грн.
Быстрый заказ


Современный мусульманский интеллектуал Джассер Ауда в своей книге тщательно и критически рассматривает особенности теории целей исламского права (макасид аш-шариа) с точки зрения философии. Он не только осуществляет системный анализ классических интерпретаций этой теории, но также прослеживает её развитие в наше время

 
 
235.00 грн.
Быстрый заказ


Общее cлово между нами и вами, открытое письмо ведущих мусульманских мыслителей христианским церквам, инициировало диалог между христианами и мусульманами. Письмо призывает верующих обеих религий объединиться в интересах мира во всем мире, исходя из двух общих принципов: любви к Богу и любви к ближнему. Оно имеет форму богословского размышления на эти темы, ибо они появляются и в Библии, и в Коране

135.00 грн.
Быстрый заказ


Голландский ученый-правовед XIX века Л. В. С. Ван ден Берг объективно и доброжелательно исследует конкретные формы шариата с позиций правовой теории и практики на материале Нидерландской Индии (совр. Индонезия) с учетом местных обычаев и традиций. В свое время высоко оцененная, эта книга и сегодня найдет заинтересованного и благодарного читателя

128.00 грн.
Быстрый заказ


Ця книга розповідає про важливість Рамадану для кожного з мусульман. Дуже цікавим для читача є пояснення Саідом Нурсі таких понять, як ощадливість і вдячність. Автор говорить про нерозривність цих понять у житті кожної людини. Водночас засуджує жадібність і марнотратство як одні з найбільших вад

20.00 грн.
Быстрый заказ


Эта книга рассказывает о возникновении и распространении Ислама, о его основателе - пророке Мухаммеде, об основных принципах и категориях этой религии. 

 
 
55.00 грн.
Быстрый заказ


Книга знакомит христиан с историей возникновения наиболее значимых для мусульман жизненных правил, знание и соблюдение которых поможет вам в общении с друзьями, соседями и коллегами, исповедующими ислам 

51.00 грн.
Быстрый заказ


В центре внимания автора - этапы становления фатимидского халифата и государства низаритов Аламута, особенности формирования исмаилитской философской традиции, зарождение и развитие исмаилитской словесности в лице ее наиболее видных представителей - Насира Хусрава, Низари Кухистани, Насафи, Хамид ад-Дина ал-Кирмани, ас-Сиджистани, Насир ад-Дина ат-Туси 

214.00 грн.
Быстрый заказ


Книга даёт ответы на многие важные вопросы, которые постоянно возникают у представителей мусульманских меньшинств. Следует ли разводиться женщине с мужем, если она приняла Ислам? Можно ли наследовать имущество своих родителей-немусульман? Возможен ли в принципе диалог между религиями и как относиться к своим согражданам, которые не являются мусульманами?

 
 
58.00 грн.
Быстрый заказ


Сучасний мусульманський мислитель Джасер Ауда у своїй книзі критично розглядає особливості теорії цілей мусульманського права (макасід аш-шаріа). Він аналізує не тільки класичні інтерпретації та класифікації цієї теорії, але також її розвиток у наш час

 
 
145.00 грн.
Быстрый заказ


Эта брошюра рассказывает о более чем трехстах чудесах. И подобно тому, как она повествует о чудесах пророческой миссии Ахмада (Мир Ему и Благо), также и сама она является неким караматом этих чудес. Все хадисы, приведенные в ней, приняты всеми имамами - мухаддисами и являются достоверными

20.00 грн.
Быстрый заказ


Книга посвящена фундаментальной проблеме мировых религий в современном мире – проблеме верности своей религиозной традиции и своим истокам и, в то же время, открытости навстречу другим формам культуры и общественного устройства

 
 
80.00 грн.
Быстрый заказ


In Islamic Leadership in the European Lands of the Former Ottoman and Russian Empires the history and contemporary development of Islamic leadership in over a dozen of Eastern European countries is analysed. The studies are presented through a double prism: the institutional structures of the Muslim communities and the place of the muftiates in the current national constellations on one hand, and the dimension of the spiritual guidance emanating from the muftiates on the other

180.00 грн.


У монографії висвітлюються особливості й основні етапи історії ісламу в Криму, показано роль ісламу в процесах релігійно-національної самоідентифікації кримських татар, етновідтворення та етнозбереження цього народу в різні періоди його існування. Досліджено сучасний стан мусульманської спільноти Криму, показано специфіку соціальної адаптації мусульман в українському суспільстві

75.00 грн.


Збірник статей та конкурсних робіт викладачів та учасників Сьомої міжнародної молодіжної релігієзнавчої літньої школи “Іслам: історія, сутнісні виміри та сучасні тенденції”

 
 
56.00 грн.


В четвертому номері збірки "Аль-Калям" представлені матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції "Іслам та ісламознавство в Україні", яка відбулася 19 листопада 2014 року в Інституті філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України та була присвячена проблемі сприйняття ісламу в Україні 

40.00 грн.


В п'ятому номері збірки "Аль-Калям" представлені матеріали ІV Міжнародної ісламознавчої школи "Сучасні тенденції в ісламському світі", яка тривала з 20 до 24 липня 2015 року та організована Українським центром ісламознавчих досліджень за підтримки Всеукраїнської асоціації громадських організацій "Альраід", а також інші матеріали

40.00 грн.


Настоящая книга представляет собой введение в теоретические основы суфизма. В ней рассматриваются метод и космологические аспекты учения; дается понятие об интеллектуальной перспективе суфизма; проводятся аналогии между некоторыми идеями суфизма и других традиционных доктрин

 
 
80.00 грн.

1   2   след >>


(пусто)
 

+38(063)437-52-38
arhe@arhe.com.ua

Подпишитесь и получите подарок© Архе .