Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)У праці розглядаються проблеми історії та трансформацій ісламу як у світі, так і на українських теренах, деяке конфесійне різноманіття цієї світової релігії

 
 
45.00 грн.
Быстрый заказ


Репрезентована монографія - одна з перших в українській науці розвідок, присвячена висвітленню історичної долі ісламу й мусульман на українських землях

 
 
150.00 грн.
Быстрый заказ


Презєнтована книга - одна з перших в українській науці розвідок, присвячена висвітленню ролі мусульман в подіях Революції гідності, підтримці українських військових на початку окупації Криму, та в Антитерористичній операції на Донбасі

 
 
110.00 грн.
Быстрый заказ


Автор розглядає актуальні питання сучасного ісламського світогляду: як мусульманська культура може будувати своє майбутнє? Як знайти баланс між релігійною всеосяжністю ісламу та сучасним науковим світоглядом? Чи можна побудувати суспільство на "ісламських цінностях", запозичивши найкращі здобутки західних цивілізацій?

50.00 грн.
Быстрый заказ


Автор пытается рассмотреть диалектику временного "настоящего момента" и сверхвременной "вечности" в традиционных учениях. Он обращается к классическим текстам индуизма, буддизма, греко-римской античности, а также к эзотерическим направлениям ислама и христианства, делая акценты на обнаруживаемом в избранных пассажах параллелизме

352.00 грн.
Быстрый заказ


Книга включает тексты, подобранные и расположенные в соответствии со структурой учебника "История арабо-мусульманской философии". Впервые под одной об­ложкой собраны произведения, представляющие всю традицию арабо-мусульманской философии от ее зарождения до настоящего времени

195.00 грн.
Быстрый заказ


Начиная с перечня давних и современных нападок на Коран, эта объемная книга на примере уникального материала доказывает полную сохранность и неизменность Священного текста на протяжении всей его истории, а также доказывает несостоятельность выдвинутых против него обвинений 

 
 
190.00 грн.
Быстрый заказ


Начиная с перечня давних и современных нападок на Коран, эта объемная книга на примере уникального материала доказывает полную сохранность и неизменность Священного текста на протяжении всей его истории, а также доказывает несостоятельность выдвинутых против него обвинений 

 
 
170.00 грн.
Быстрый заказ


Презентована книга - перше в Україні видання перекладу смислів Корану, здійсненого кандидатом історичних наук, дослідником мусульманського світу Михайлом Михайловичем Якубовичем (нар.1986 р.). Виконаний безпосередньо з арабської мови та з урахуванням авторитетних мусульманських коментарів (тафсірів), переклад уперше дає можливість українському читачеві осягнути глибокі смисли усіх 114 сур Корану

350.00 грн.
Быстрый заказ


Презентована книга - четверте в Україні видання перекладу смислів Корану, здійсненого кандидатом історичних наук, дослідником мусульманського світу Михайлом Михайловичем Якубовичем (нар.1986 р.). Виконаний безпосередньо з арабської мови та з урахуванням авторитетних мусульманських коментарів (тафсірів), переклад уперше дає можливість українському читачеві осягнути глибокі смисли усіх 114 сур Корану

280.00 грн.
Быстрый заказ


Книга даёт ответы на многие важные вопросы, которые постоянно возникают у представителей мусульманских меньшинств. Следует ли разводиться женщине с мужем, если она приняла Ислам? Можно ли наследовать имущество своих родителей-немусульман? Возможен ли в принципе диалог между религиями и как относиться к своим согражданам, которые не являются мусульманами?

56.00 грн.
Быстрый заказ


Книга посвящена фундаментальной проблеме мировых религий в современном мире – проблеме верности своей религиозной традиции и своим истокам и, в то же время, открытости навстречу другим формам культуры и общественного устройства

 
 
71.00 грн.
Быстрый заказ


Збірник статей та конкурсних робіт викладачів та учасників Сьомої міжнародної молодіжної релігієзнавчої літньої школи “Іслам: історія, сутнісні виміри та сучасні тенденції”

 
 
56.00 грн.


У монографії досліджуються природа та специфіка функціонування мусульманського традиціоналізму; чинники поширення ісламофобії в масовій свідомості; конфесійно-історичні аспекти буття ісламу на теренах України

 
 
100.00 грн.


Настоящая книга представляет собой введение в теоретические основы суфизма. В ней рассматриваются метод и космологические аспекты учения; дается понятие об интеллектуальной перспективе суфизма; проводятся аналогии между некоторыми идеями суфизма и других традиционных доктрин

 
 
77.00 грн.


В книге последовательно рассматриваются основные христианские и мусульманские вероучительные и практические истины в их диалогическом сопоставлении. Рассуждение автора основывается на его многолетнем опыте преподавания и встречи с представителями мусульманской традиции

 
 
37.00 грн.


Книга, викладена простою та доступною, але водночас живою, образною мовою, присвячена висвітленню сутності таких глибинних понять Ісламу, як монотеїзм, духовність, віра в упризначення, у таємне, у посланців, священні писання, поклоніння Богові 

 
 
56.00 грн.


Авторы не только рассматривают вопросы взаимоотношений государственной власти России и российского исламского сообщества с XV столетия по наши дни, но и приводят подробную статистическую картину этнорелигиозной структуры современного российского населения

91.00 грн.


После нескольких лет тщательного изучения и размышлений над исламом один из самых авторитетных религиоведов Карен Армстронг написала книгу о самой быстрорастущей мировой религии, чтобы продемонстрировать, что ислам гораздо глубже и многозначнее, чем распространенные представления о нем.

134.00 грн.


Эта книга - незаменимый помощник, если вам нужно быстро найти короткие и четкие ответы на все распространенные вопросы об исламе. Ее основная цель - рассказать, во что именно верят мусульмане и почему они поступают так, как поступают

134.00 грн.


Учебник охватывает весь спектр исламской философской мысли, освещая её развитие с момента зарождения философской рефлексии до настоящего времени

176.00 грн.


Фундаментальный труд французского востоковеда Анри Корбена посвящен истории философской мысли в исламском мире. Работа содержит обзор сакральной доктрины шиизма двенадцати имамов и исмаилизма, учений мутазилитов, ашаритов, "братьев Чистоты", философии и метафизики суфизма, школы ишракизма, калама (схоластического богословия) в суннизме и шиизме и т.д. 

256.00 грн.


Настоящее учебное пособие предназначено для учащихся духовных школ. Задача пособия - дать учащимся ориентиры в решении проблем, которые с наибольшей вероятностью могут встретиться в пастырской практике приходского священника

 
 
60.00 грн.


Увазі читачів пропонується збірка перекладів вибра- них статей Мухаммада Асада (Леопольда Вейсса; 1900-1992), видатного мусульманського мислителя та громадського діяча, що народився у Львові, а також матеріалів про нього та його творчий спадок

35.00 грн.


В сборнике рассмотрены формы бытования ислама в Средней Азии и на Кавказе. Не довольствуясь реконструкцией фактов на основе первоисточников, авторы анализируют особенности той среды, в которой они сложились, и на этой основе предлагают свой взгляд на историю развития ислама в Средней Азии и на Кавказе

 
 
59.00 грн.


Книга немецкого дипломата Мурада Вилфрида Хофманна в форме дневника фиксирует непрерывный духовный процесс поиска вечных ценностей, его первые встречи с исламской философией, и в итоге - принятие автором Ислама

56.00 грн.


В книге раскрывается одно из важных понятий фикха (исламского законодательства) - фикха приоритетов. Автор, будучи ведущим специалистом в области исламского права и выдающимся проповедником, разъясняет вопросы пропорциональности и приоритетов в делах, мыслях и убеждениях с точки зрения шариата

56.00 грн.


Рудольф Фрилінг у своїй книзі досліджує зіткнення внутрішніх світів християнства й ісламу, їхню спільність і розбіжності, робить науково-богословський аналіз значення догм ісламу для формування людської особистості

29.00 грн.


Роллин Армур, используя лучшие современные исследования, показывает читателям, как такие события, как крестовые походы и Реконкиста надолго сформировали взаимоотношения западного христианства и ислама

56.00 грн.

(пусто)
 

+38(063)437-52-38
arhe@arhe.com.ua

Подпишитесь и получите подарок© Архе .