Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)

1   2   3   4   5   6   7   след >>Gnostic Return in Modernity demonstrates the possibility that Gnosticism haunts certain modern discourses. Studying Gnosticism of the first centuries of the common era and utilizing narrative analysis

259.00 грн.
Быстрый заказ


У науково-біографічному нарисі на тлі життєвої стезі отця Івана Шевціва - відомого священика і церковного діяча - розкриваються особливості діаспорного буття Української Греко-Католицької Церкви 

 
 
185.00 грн.
Быстрый заказ


Репрезентована монографія - одна з перших в українській науці розвідок, присвячена висвітленню історичної долі ісламу й мусульман на українських землях

 
 
150.00 грн.
Быстрый заказ


Збірник статей та конкурсних робіт викладачів та учасників Сьомої міжнародної молодіжної релігієзнавчої літньої школи “Іслам: історія, сутнісні виміри та сучасні тенденції”

 
 
56.00 грн.
Быстрый заказ


Праця є однією з перших такого змісту. Автор не лише розкриває специфіку історіософії релігії як однієї з дисицплін релігієзнавства, а й використовує її для аналізу світового і водночас українського релігійного процесу

 
 
115.00 грн.
Быстрый заказ


Книга польського релігієзнавця є першим за широтою дослідженням, присвяченим історії релігієнавства в Польщі від постання цієї науки як окремої сфери знання в XIX ст. і до сьогоднішнього дня

46.00 грн.
Быстрый заказ


У книзі дається повний виклад історії католицизму в Україні від княжої доби до відновлення незалежності України у 1991 р. Історія Римо-католицької та Греко-католицької церков на українських теренах досліджується окремо

 
 
210.00 грн.
Быстрый заказ


У томі подається широка панорама проникнення в Україну, становлення і організаційне оформлення течій пізнього протестантизму - п'ятидесятників, адвентистів сьомого дня, Свідків Єгови

 
 
130.00 грн.
Быстрый заказ


До збірника входять статті викладачів, переклади та наукові праці учасників Другої міжнародної молодіжної релігієзнавчої школи з іудаїки

 
 
75.00 грн.
Быстрый заказ


Підручник написано відповідно до дисциплінарної структури релігієзнавства і на основі новітніх здобутків цієї сфери гуманітарного знання з акцентацією уваги на проблемах історії і сьогоденного буття релігії в Україні

 
 
50.00 грн.
Быстрый заказ


Третый номер збірки "Аль-Калям" містить матеріали ІІІ Міжнародної молодіжної літньої школи ісламознавства "Священний Коран та кораністика", яка присвячена феномену Священного Коране, його тлумаченням, коментарям, перекладам змісту Священного Корану на різні мови світу тощо 

19.00 грн.
Быстрый заказ


На примере евангельских церквей автор собранных здесь очерков показывает внутреннюю закономерность движения от закрытой к открытой форме организации и рассматривает унаследованные от советской эпохи проблемы, препятствующие церковному оживанию

 
 
89.00 грн.
Быстрый заказ


Авторы этой книги (в числе которых такие выдающиеся современные богословы, как Карл Барт, Ганс Урс фон Бальтазар и Каллист Уэр) предлагают читателю богословское осмысление красоты с позиций различных христианских конфессий

132.00 грн.
Быстрый заказ


У збірці представлені матеріали ХІ Міжнародної молодіжної релігієзнавчої літньої школи "Віра багаї: історія, віровчення і практика" (Київ - Стамбул - Хайфа, 2-16 серпня 2010 р.). Видання розраховане на широке коло читачів, котрі цікавляться питаннями історії та віровчення віри багаї

 
 
74.00 грн.
Быстрый заказ


Книга содержит обзор истории иудаизма в свете научных исследований, а также анализ актуальных проблем современного иудаизма: государство Израиль, богословие после Холокоста, положение женщины, иудео-христианские отношения

44.00 грн.
Быстрый заказ


Книга знакомит отечественного читатателя с позднейшей из религий мира - религией бахаи, включая бабизм как феномен, непосредственно предшествовавший ее становлению. Книга представляет собой комплексное описание истории, вероучения, религиозной практики и административных принципов бахаи на базе первичных источников

74.00 грн.
Быстрый заказ


Ролло Мэй, ведущий представитель экзистенциальной психологии в США, размышляет о том, каковы отношения мифа и подсознания, показывает, как миф помогает человеку выжить в хаосе современности

335.00 грн.
Быстрый заказ


Ця книга є спробою зрозуміти ті зміни, свідками та учасниками яких ми стали в останні роки. Розбудова дискурсу про секуляризацію, що спирається на послідовну теорію секуляризації та експлікацію релігійного підгрунтя сучасної ситуації, на думку авторів, є чи не єдиним шляхом саморозуміння західної культури 

 
 
185.00 грн.
Быстрый заказ


Вашему вниманию предлагается шестой выпуск "Антологии отечественного религиоведения", представляющий труды украинских религиоведов, написанные в ХХ в. 

 
 
230.00 грн.
Быстрый заказ


Вашему вниманию предлагается шестой выпуск "Антологии отечественного религиоведения", представляющий труды украинских религиоведов, написанные в ХХ - начале ХХI в. 

 
 
210.00 грн.
Быстрый заказ


Ця книга — про життя одного з найвидатніших культурних героїв людства. Відкриття, що зробила людина на ім’я Сіддхартха Гаутама, назавжди змінило цей світ, показало всім істотам шлях до щастя, яке не залежить від умов

74.00 грн.
Быстрый заказ


Вихід у світ нового науково-популярного видання “Релігієзнавчі нариси” є знаковим, і, що прикметно, таким, яке виявляє релігієзнавство не лише як академічну навчальну дисципліну, але і популярну та цікаву, в чомусь футуристично-захоплюючу галузь людського бачення духовного світу

 
 
65.00 грн.
Быстрый заказ


Вашій увазі пропонується третій випуск журналу Молодіжної асоціації релігієзнавців. Видання продовжує публікувати статті молодих науковців, котрі займаються релігієнавчими дослідженнями

 
 
65.00 грн.
Быстрый заказ


Начиная с древних времён, человек пытался познать себя, свой внутренний, духовный мир, формировал представления о душе. Подобного рода устремлённости его мысли приводили к осмыслению метафизических основ бытия, получали зеркальное отражение в философских идеях, религиозных учениях

190.00 грн.
Быстрый заказ


Авторы не только рассматривают вопросы взаимоотношений государственной власти России и российского исламского сообщества с XV столетия по наши дни, но и приводят подробную статистическую картину этнорелигиозной структуры современного российского населения

76.00 грн.
Быстрый заказ


Эта книга - прекрасный справочный путеводитель по современному иудаизму, в котором есть вся необходимая информация для тех, кто только начинает или продолжает изучать эту древнейшую мировую религию, с цитатами из ключевых священных текстов, исторических источников и современных документов

222.00 грн.
Быстрый заказ


Збірник статей та конкурсних робіт викладачів та учасників VIII міжнародної молодіжної релігієзнавчої літньої школи “Католицизм: традиція і сучасність”, яка проходила 2 — 18 липня 2009 р.

 
 
65.00 грн.
Быстрый заказ


Католическая Энциклопедия - первое универсальное справочное издание на русском языке, освещающее все аспекты исторического развития и современной жизни Католической Церкви, в том числе вклад католической традиции в мировую культуру

1,200.00 грн.
Быстрый заказ


Ця книга є оригінальною спробою осмислити історію релігії саме в аспекті її конфесійних виявів. Ви дізнаєтеся про конфесії в їхньому сутнісному вияві, а також у загальному соціально-історичному та історико-культурному контексті розвитку релігії

90.00 грн.
Быстрый заказ


Презентована книга - перше в Україні видання перекладу смислів Корану, здійсненого кандидатом історичних наук, дослідником мусульманського світу Михайлом Михайловичем Якубовичем (нар.1986 р.). Виконаний безпосередньо з арабської мови та з урахуванням авторитетних мусульманських коментарів (тафсірів), переклад уперше дає можливість українському читачеві осягнути глибокі смисли усіх 114 сур Корану

350.00 грн.
Быстрый заказ

1   2   3   4   5   6   7   след >>


(пусто)
 

+38(063)437-52-38
arhe@arhe.com.ua

Подпишитесь и получите подарок© Архе .