Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)

1   2   3   4   5   6    ...   8   след >>В этой книге увлекательно и доступно рассказано о самых распространенных мифах, связанных с православием, католичеством, протестантизмом, иудаизмом и язычеством. Впервые под одной обложкой собрано описание ключевых религиозных мифов. Есть мифы забавные, есть мифы, за которыми стоит трагическая история. Все эти ложные религиозные идеи ежедневно мешают нам жить в мире и согласии с ближними и лучше понимать людей другой веры

300.00 грн.
Быстрый заказ


У брошурі професора О. Сагана аналізуються проблемні питання конституювання єдиної Української Помісної Православної Церкви (УППЦ) та її значення для подальшого розвитку країни

50.00 грн.
Быстрый заказ


Репрезентована монографія - одна з перших в українській науці розвідок, присвячена висвітленню історичної долі ісламу й мусульман на українських землях

 
 
130.00 грн.
Быстрый заказ


У монографії досліджуються природа та специфіка функціонування мусульманського традиціоналізму; чинники поширення ісламофобії в масовій свідомості; конфесійно-історичні аспекти буття ісламу на теренах України

 
 
120.00 грн.
Быстрый заказ


До збірника входять статті викладачів, переклади та наукові праці учасників Другої міжнародної молодіжної релігієзнавчої школи з іудаїки

 
 
90.00 грн.
Быстрый заказ


На примере евангельских церквей автор собранных здесь очерков показывает внутреннюю закономерность движения от закрытой к открытой форме организации и рассматривает унаследованные от советской эпохи проблемы, препятствующие церковному оживанию

 
 
70.00 грн.
Быстрый заказ


Вегетаріанство, здоровий спосіб життя, нудизм і навіжені пошуки раю. Август Енгельгардт у своєму житті та філософії відобразив стиль, поширений серед європейців початку ХХ століття. Придбавши в 1902 році кокосову плантацію на тропічному острові, він створив там власну релігійну систему та заснував "Орден Сонця"

200.00 грн.
Быстрый заказ


Наукова збірка текстів видруковується з нагоди 420-річчя Берестейської Унії. Вона увібрала як статті знаних українських релігієзнавців, так і відомих богословів, які досліджували проблеми історії і сьогодення УГКЦ. Друкуються Артикули Берестейської Унії

 
 
200.00 грн.
Быстрый заказ


Автор подробно рассматривает библейские мифы, подвергает их всестороннему исследованию, показывает их связь с легендами далекой древности, подлинные истоки их происхождения. 

70.00 грн.
Быстрый заказ


У монографії реалізовано спробу конституювання одного з напрямів практичного релігієзнавства, який означено як прогнозування релігійних процесів. На основі методології, грунтованої на системному й міждисциплінарному, навіть полідисциплінарному підході, у монографічному дослідженні здійснено комплексний філософсько-релігієзнавчий аналіз прогностичного потенціалу релігієзнавчої науки, який дав змогу визначити основні поняття, виявити методологічні особливості прогнозування в релігієзнавстві та можливі межі його застосування 

 
 
300.00 грн.
Быстрый заказ


В праці Г. Біддулфа шляхом порівняння розкриваються особливості чотирьох американських реставраціоналістських концепцій - Александра Кемпбелла (Церква Христа), Джозефа Сміта (Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів), Еллен Уайт (Церква адвентистів сьомого дня) та діячів раннього п'ятидесятництва

 
 
200.00 грн.
Быстрый заказ


У збірці представлені матеріали ХІ Міжнародної молодіжної релігієзнавчої літньої школи "Віра багаї: історія, віровчення і практика" (Київ - Стамбул - Хайфа, 2-16 серпня 2010 р.). Видання розраховане на широке коло читачів, котрі цікавляться питаннями історії та віровчення віри багаї

 
 
90.00 грн.
Быстрый заказ


Вашему вниманию предлагается шестой выпуск "Антологии отечественного религиоведения", представляющий труды украинских религиоведов, написанные в ХХ в. 

 
 
250.00 грн.
Быстрый заказ


Вашему вниманию предлагается шестой выпуск "Антологии отечественного религиоведения", представляющий труды украинских религиоведов, написанные в ХХ - начале ХХI в. 

 
 
220.00 грн.
Быстрый заказ


Автори монографії подають академічне релігієзнавство у широкому дисциплінарному вияві. Згадуються такі дисциплінарні утворення як етикологія релігії, її етнологія, економікологія, правологія, культурологія, конфесіологія та інші, а також практичне релігієзнавство

 
 
95.00 грн.
Быстрый заказ


Вашій увазі пропонується сьомий випуск журналу Молодіжної асоціації релігієзнавців "Релігієзнавчі нариси". Видання продовжує публікувати статті молодих науковців, котрі займаються релігієнавчими дослідженнями. Випуск присвячений ісламознавчій проблематиці

 
 
140.00 грн.
Быстрый заказ


Начиная с древних времён, человек пытался познать себя, свой внутренний, духовный мир, формировал представления о душе. Подобного рода устремлённости его мысли приводили к осмыслению метафизических основ бытия, получали зеркальное отражение в философских идеях, религиозных учениях

200.00 грн.
Быстрый заказ


В сборник вошли статьи, написанные на основе докладов конференции "Изобретение религии: десекуляризация в постсоветском контексте", состоявшейся 10-12 мая 2012 г. в Европейском университете в Санкт-Петербурге

480.00 грн.
Быстрый заказ


Збірник статей та конкурсних робіт викладачів та учасників VIII міжнародної молодіжної релігієзнавчої літньої школи “Католицизм: традиція і сучасність”, яка проходила 2 — 18 липня 2009 р.

 
 
90.00 грн.
Быстрый заказ


Ця книга є оригінальною спробою осмислити історію релігії саме в аспекті її конфесійних виявів. Ви дізнаєтеся про конфесії в їхньому сутнісному вияві, а також у загальному соціально-історичному та історико-культурному контексті розвитку релігії

100.00 грн.
Быстрый заказ


Книга є наслідком моніторингу подій зими 2013-2014 рр., що відбулися в Україні після непідписання Україною угоди про асоціацію з Євросоюзом, коли українці вийшли з мирними протестами проти політики влади. Фокус зроблений на зборі та аналізі інформації про реакцію релігійних організацій України та їх лідерів на мирні протестні народні акції та спроби силового придушення волевиявлення народу

 
 
350.00 грн.
Быстрый заказ


Учебное пособие представляет собой исторический и систематический обзор методологии западного религиоведения. Автор обращается к трудам классиков мирового религиоведения — Фридриха Макса Мюллера, Роберта Маретта, Рудольфа Отто, Макса Шелера, Герардуса ван дер Леува, Мирча Элиаде и других.

120.00 грн.
Быстрый заказ


Алістер Макґрат зосереджується на ідеї децентралізованого, несанкціонованого церковною ієрархією тлумачення Біблії, яка стала однією з центральних ідей новонародженого протестантизму і глибоко відбилася у всій подальшій історії європейського та світового християнства. Крізь призму цієї ідеї він описує всю історію розвитку протестантизму від моменту його зародження до нашого часу

 
 
480.00 грн.
Быстрый заказ


В збірці представлені матеріали міжнародної молодіжної релігієзнавчої літньої школи "Нові релігійні течії в Україні" (14-21 липня 2015 року, Київ). Видання розраховано на широке коло читачів, котрі цікавляться питаннями історії та віровчення нових релігійних течій в Україні

 
 
140.00 грн.
Быстрый заказ


Виходячи з того, що практичне релігієзнавство вивчає насамперед проблеми оприсутнення і функціональності релігії в соціумі за умов свободи совісті, автори книги на основі опрацювання і узагальнення українського поліконфесійного досвіду релігійного життя прагнули розкрити зміст цієї нової сфери знання

 
 
90.00 грн.
Быстрый заказ


В состав сборника входят программы стандартных базовых курсов для религиоведческой магистратуры "История отечественного и зарубежного религиоведения" и "Современные проблемы религиоведения"; программы специальных курсов "Отечественное религиоведение 20–80-х гг. XX в.: введение в проблематику изучения" и "История отечественной психологии и социологии религии"  и т.д.

260.00 грн.
Быстрый заказ


Щорічник укладено із текстів доповідей і повідомлень, надісланих учасниками до міжнародної наукової конференції "Свобода релігії на перехресті епох, країн і культур", проведення якої зініціювали Координаційна ради з питань релігієзнавства країн Східної і Центральної Європи, Українська Асоціація релігієзнавців, Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України

190.00 грн.
Быстрый заказ


Книга вміщує статті і тези професора А.Колодного з актуальних проблем релігійного життя України, написані ним в останні роки і видруковані в різних наукових збірках і часописах, переважно як роздуми редактора часопису "Релігійна панорама"

100.00 грн.
Быстрый заказ


Монографія є вибраними творами авторки, що пройшли апробацію у наукових, академічних, виданнях різних років. Дослідниця спробувала розглянути феномен релігії у суспільній та особистісній функціональності через комплекс актуальних проблем, а саме: в контексті глобалізаційних процесів сучасності, у ситуації соціального модернізму та постмодернізму

 
 
160.00 грн.
Быстрый заказ


В монографії розглядаються питання природи релігійної духовності, особливості її індивідуальних і спільнотних виявів, функціонування в контексті суспільної свідомості, в процесах національно-духовного відродження українства

 
 
120.00 грн.
Быстрый заказ

1   2   3   4   5   6    ...   8   след >>


(пусто)
 

+38(063)437-52-38
arhe@arhe.com.ua

Подпишитесь и получите подарок© Архе .