Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)

1   2   3   4   5   6   7   след >>Збірка вміщує релігієзнавчі статті, в яких наголошується на згубності для України та українства російсько-імперського підтексту обстоюваної главою Церкви Московського Патріархату Кирилом концепції, якою виправдовуються вияви збройної фашистської агресії Московії на терени України

 
 
130.00 грн.
Быстрый заказ


У брошурі професора О. Сагана аналізуються проблемні питання конституювання єдиної Української Помісної Православної Церкви (УППЦ) та її значення для подальшого розвитку країни

40.00 грн.
Быстрый заказ


У праці розглядаються проблеми історії та трансформацій ісламу як у світі, так і на українських теренах, деяке конфесійне різноманіття цієї світової релігії

 
 
45.00 грн.
Быстрый заказ


Репрезентована монографія - одна з перших в українській науці розвідок, присвячена висвітленню історичної долі ісламу й мусульман на українських землях

 
 
150.00 грн.
Быстрый заказ


У монографії досліджуються природа та специфіка функціонування мусульманського традиціоналізму; чинники поширення ісламофобії в масовій свідомості; конфесійно-історичні аспекти буття ісламу на теренах України

 
 
100.00 грн.
Быстрый заказ


Книга польського релігієзнавця є першим за широтою дослідженням, присвяченим історії релігієнавства в Польщі від постання цієї науки як окремої сфери знання в XIX ст. і до сьогоднішнього дня

46.00 грн.
Быстрый заказ


У томі розглядається природа феномену релігійних меншин і особливості їх появи та функціонування на теренах Україні, правове забезпечення свободи їх з'яви і діяльності в поліконфесійному просторі

 
 
290.00 грн.
Быстрый заказ


До збірника входять статті викладачів, переклади та наукові праці учасників Другої міжнародної молодіжної релігієзнавчої школи з іудаїки

 
 
75.00 грн.
Быстрый заказ


На примере евангельских церквей автор собранных здесь очерков показывает внутреннюю закономерность движения от закрытой к открытой форме организации и рассматривает унаследованные от советской эпохи проблемы, препятствующие церковному оживанию

 
 
96.00 грн.
Быстрый заказ


Наукова збірка текстів видруковується з нагоди 420-річчя Берестейської Унії. Вона увібрала як статті знаних українських релігієзнавців, так і відомих богословів, які досліджували проблеми історії і сьогодення УГКЦ. Друкуються Артикули Берестейської Унії

 
 
200.00 грн.
Быстрый заказ


У монографії реалізовано спробу конституювання одного з напрямів практичного релігієзнавства, який означено як прогнозування релігійних процесів. На основі методології, грунтованої на системному й міждисциплінарному, навіть полідисциплінарному підході, у монографічному дослідженні здійснено комплексний філософсько-релігієзнавчий аналіз прогностичного потенціалу релігієзнавчої науки, який дав змогу визначити основні поняття, виявити методологічні особливості прогнозування в релігієзнавстві та можливі межі його застосування 

 
 
285.00 грн.
Быстрый заказ


В праці Г. Біддулфа шляхом порівняння розкриваються особливості чотирьох американських реставраціоналістських концепцій - Александра Кемпбелла (Церква Христа), Джозефа Сміта (Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів), Еллен Уайт (Церква адвентистів сьомого дня) та діячів раннього п'ятидесятництва

 
 
154.00 грн.
Быстрый заказ


У збірці представлені матеріали ХІ Міжнародної молодіжної релігієзнавчої літньої школи "Віра багаї: історія, віровчення і практика" (Київ - Стамбул - Хайфа, 2-16 серпня 2010 р.). Видання розраховане на широке коло читачів, котрі цікавляться питаннями історії та віровчення віри багаї

 
 
76.00 грн.
Быстрый заказ


Настоящая книга представляет собой введение в теоретические основы суфизма. В ней рассматриваются метод и космологические аспекты учения; дается понятие об интеллектуальной перспективе суфизма; проводятся аналогии между некоторыми идеями суфизма и других традиционных доктрин

 
 
80.00 грн.
Быстрый заказ


Результаты научного исследования Украинского института стратегий глобального развития и адаптации представлены в монографии «Водоразделы секуляризации: Западный цивилизационный проект и глобальные альтернативы». В этой работе сделана попытка  сформулировать  теорию  секуляризации, с одной стороны, учитывающую глобальные процессы, основным субъектом которых является общество западного типа, а с другой, концентрирующуюся на секуляризационных и контрсекуляризационных тенденциях в незападном мире

 
 
167.00 грн.
Быстрый заказ


Вашему вниманию предлагается шестой выпуск "Антологии отечественного религиоведения", представляющий труды украинских религиоведов, написанные в ХХ в. 

 
 
230.00 грн.
Быстрый заказ


Вашему вниманию предлагается шестой выпуск "Антологии отечественного религиоведения", представляющий труды украинских религиоведов, написанные в ХХ - начале ХХI в. 

 
 
210.00 грн.
Быстрый заказ


Автори монографії подають академічне релігієзнавство у широкому дисциплінарному вияві. Згадуються такі дисциплінарні утворення як етикологія релігії, її етнологія, економікологія, правологія, культурологія, конфесіологія та інші, а також практичне релігієзнавство

 
 
85.00 грн.
Быстрый заказ


Книга посвящена истории раннего христианства. Профессор Фигерас рассказывает об иудейских корнях христианства, о его первых современниках - религиозных движениях поздней античности, о Новом Завете и первохристианской письменности, о возникновении христианского монашества и становлении христианского богослужения, храмовой архитектуры и церковной живописи

350.00 грн.
Быстрый заказ


Книга Виктора Фомина – обобщающий труд в цикле многолетних духовных исследований. В ней охвачена духовная метаистория человечества – от истоков Працивилизации, Протокультуры и Изначальной Традиции Посвящения до III христианского тысячелетия. Определена философско-эзотерическая концепция Единой Традиции Посвящения, где в ходе эволюции homo spiritus реализуется синтездуховной йоги и Единого Учения о Едином Боге

225.00 грн.
Быстрый заказ


Вихід у світ нового науково-популярного видання “Релігієзнавчі нариси” є знаковим, і, що прикметно, таким, яке виявляє релігієзнавство не лише як академічну навчальну дисципліну, але і популярну та цікаву, в чомусь футуристично-захоплюючу галузь людського бачення духовного світу

 
 
65.00 грн.
Быстрый заказ


Вашій увазі пропонується третій випуск журналу Молодіжної асоціації релігієзнавців. Видання продовжує публікувати статті молодих науковців, котрі займаються релігієнавчими дослідженнями

 
 
65.00 грн.
Быстрый заказ


Вашій увазі пропонується сьомий випуск журналу Молодіжної асоціації релігієзнавців "Релігієзнавчі нариси". Видання продовжує публікувати статті молодих науковців, котрі займаються релігієнавчими дослідженнями. Випуск присвячений ісламознавчій проблематиці

 
 
120.00 грн.
Быстрый заказ


Начиная с древних времён, человек пытался познать себя, свой внутренний, духовный мир, формировал представления о душе. Подобного рода устремлённости его мысли приводили к осмыслению метафизических основ бытия, получали зеркальное отражение в философских идеях, религиозных учениях

190.00 грн.
Быстрый заказ


В сборник вошли статьи, написанные на основе докладов конференции "Изобретение религии: десекуляризация в постсоветском контексте", состоявшейся 10-12 мая 2012 г. в Европейском университете в Санкт-Петербурге

460.00 грн.
Быстрый заказ


470 лет назад, с провозглашения крещения по вере и образования первой общины Швейцарских братьев в Цюрихе началось движение анабаптистов. Этот классический труд по истории анабаптизма известного историка Церкви Уильяма Р. Эстепа живым языком описывает хронологию возникновения и распространения учений и наследия этого течения в христианстве

300.00 грн.
Быстрый заказ


В книзі розглядаються рукописні пам'ятки, в яких зафіксовані тюркські шаманські практики в історії Великого Князівства Литовського. У дослідженні проаналізовані тексти, що містять описи магічних шаманських ритуалів і мантичних практик. Зокрема описи таких ритуалів, як скапулімантії та метеорологічної магії

180.00 грн.
Быстрый заказ


Грегори Николс в своей книге исследует жизнь и служение известного евангельского служителя Ивана Вениаминовича Каргеля (1849-1937) во времена царской России и Советского Союза 

260.00 грн.
Быстрый заказ


Збірник статей та конкурсних робіт викладачів та учасників VIII міжнародної молодіжної релігієзнавчої літньої школи “Католицизм: традиція і сучасність”, яка проходила 2 — 18 липня 2009 р.

 
 
65.00 грн.
Быстрый заказ


Католическая Энциклопедия - первое универсальное справочное издание на русском языке, освещающее все аспекты исторического развития и современной жизни Католической Церкви, в том числе вклад католической традиции в мировую культуру

1,400.00 грн.
Быстрый заказ

1   2   3   4   5   6   7   след >>


(пусто)
 

+38(063)437-52-38
arhe@arhe.com.ua

Подпишитесь и получите подарок© Архе .