Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)

1   2   3   4   5   6    ...   8   след >>У брошурі професора О. Сагана аналізуються проблемні питання конституювання єдиної Української Помісної Православної Церкви (УППЦ) та її значення для подальшого розвитку країни

40.00 грн.
Быстрый заказ


У праці розглядаються проблеми історії та трансформацій ісламу як у світі, так і на українських теренах, деяке конфесійне різноманіття цієї світової релігії

 
 
45.00 грн.
Быстрый заказ


Репрезентована монографія - одна з перших в українській науці розвідок, присвячена висвітленню історичної долі ісламу й мусульман на українських землях

 
 
150.00 грн.
Быстрый заказ


У монографії досліджуються природа та специфіка функціонування мусульманського традиціоналізму; чинники поширення ісламофобії в масовій свідомості; конфесійно-історичні аспекти буття ісламу на теренах України

 
 
100.00 грн.
Быстрый заказ


Книга польського релігієзнавця є першим за широтою дослідженням, присвяченим історії релігієнавства в Польщі від постання цієї науки як окремої сфери знання в XIX ст. і до сьогоднішнього дня

46.00 грн.
Быстрый заказ


До збірника входять статті викладачів, переклади та наукові праці учасників Другої міжнародної молодіжної релігієзнавчої школи з іудаїки

 
 
75.00 грн.
Быстрый заказ


На примере евангельских церквей автор собранных здесь очерков показывает внутреннюю закономерность движения от закрытой к открытой форме организации и рассматривает унаследованные от советской эпохи проблемы, препятствующие церковному оживанию

 
 
60.00 грн.
Быстрый заказ


Наукова збірка текстів видруковується з нагоди 420-річчя Берестейської Унії. Вона увібрала як статті знаних українських релігієзнавців, так і відомих богословів, які досліджували проблеми історії і сьогодення УГКЦ. Друкуються Артикули Берестейської Унії

 
 
200.00 грн.
Быстрый заказ


Автор подробно рассматривает библейские мифы, подвергает их всестороннему исследованию, показывает их связь с легендами далекой древности, подлинные истоки их происхождения. 

65.00 грн.
Быстрый заказ


У монографії реалізовано спробу конституювання одного з напрямів практичного релігієзнавства, який означено як прогнозування релігійних процесів. На основі методології, грунтованої на системному й міждисциплінарному, навіть полідисциплінарному підході, у монографічному дослідженні здійснено комплексний філософсько-релігієзнавчий аналіз прогностичного потенціалу релігієзнавчої науки, який дав змогу визначити основні поняття, виявити методологічні особливості прогнозування в релігієзнавстві та можливі межі його застосування 

 
 
285.00 грн.
Быстрый заказ


В праці Г. Біддулфа шляхом порівняння розкриваються особливості чотирьох американських реставраціоналістських концепцій - Александра Кемпбелла (Церква Христа), Джозефа Сміта (Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів), Еллен Уайт (Церква адвентистів сьомого дня) та діячів раннього п'ятидесятництва

 
 
170.00 грн.
Быстрый заказ


У збірці представлені матеріали ХІ Міжнародної молодіжної релігієзнавчої літньої школи "Віра багаї: історія, віровчення і практика" (Київ - Стамбул - Хайфа, 2-16 серпня 2010 р.). Видання розраховане на широке коло читачів, котрі цікавляться питаннями історії та віровчення віри багаї

 
 
76.00 грн.
Быстрый заказ


Вашему вниманию предлагается шестой выпуск "Антологии отечественного религиоведения", представляющий труды украинских религиоведов, написанные в ХХ в. 

 
 
230.00 грн.
Быстрый заказ


Вашему вниманию предлагается шестой выпуск "Антологии отечественного религиоведения", представляющий труды украинских религиоведов, написанные в ХХ - начале ХХI в. 

 
 
210.00 грн.
Быстрый заказ


Автори монографії подають академічне релігієзнавство у широкому дисциплінарному вияві. Згадуються такі дисциплінарні утворення як етикологія релігії, її етнологія, економікологія, правологія, культурологія, конфесіологія та інші, а також практичне релігієзнавство

 
 
85.00 грн.
Быстрый заказ


Вашій увазі пропонується сьомий випуск журналу Молодіжної асоціації релігієзнавців "Релігієзнавчі нариси". Видання продовжує публікувати статті молодих науковців, котрі займаються релігієнавчими дослідженнями. Випуск присвячений ісламознавчій проблематиці

 
 
120.00 грн.
Быстрый заказ


Начиная с древних времён, человек пытался познать себя, свой внутренний, духовный мир, формировал представления о душе. Подобного рода устремлённости его мысли приводили к осмыслению метафизических основ бытия, получали зеркальное отражение в философских идеях, религиозных учениях

190.00 грн.
Быстрый заказ


В сборник вошли статьи, написанные на основе докладов конференции "Изобретение религии: десекуляризация в постсоветском контексте", состоявшейся 10-12 мая 2012 г. в Европейском университете в Санкт-Петербурге

460.00 грн.
Быстрый заказ


Збірник статей та конкурсних робіт викладачів та учасників VIII міжнародної молодіжної релігієзнавчої літньої школи “Католицизм: традиція і сучасність”, яка проходила 2 — 18 липня 2009 р.

 
 
65.00 грн.
Быстрый заказ


Ця книга є оригінальною спробою осмислити історію релігії саме в аспекті її конфесійних виявів. Ви дізнаєтеся про конфесії в їхньому сутнісному вияві, а також у загальному соціально-історичному та історико-культурному контексті розвитку релігії

90.00 грн.
Быстрый заказ


Книга є наслідком моніторингу подій зими 2013-2014 рр., що відбулися в Україні після непідписання Україною угоди про асоціацію з Євросоюзом, коли українці вийшли з мирними протестами проти політики влади. Фокус зроблений на зборі та аналізі інформації про реакцію релігійних організацій України та їх лідерів на мирні протестні народні акції та спроби силового придушення волевиявлення народу

 
 
320.00 грн.
Быстрый заказ


Матжиои (настоящее имя - Альбср Пюйу, граф до Пупурниль) автор множества произведений — и том числе и художественных — о Китае и французских колониях в Азии. Книга МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ ПУТЬ является первой частью трилогии, в которой, по замыслу автора, европейскому читателю должны были быть представлены основные положения даосизма

215.00 грн.
Быстрый заказ


Учебное пособие представляет собой исторический и систематический обзор методологии западного религиоведения. Автор обращается к трудам классиков мирового религиоведения — Фридриха Макса Мюллера, Роберта Маретта, Рудольфа Отто, Макса Шелера, Герардуса ван дер Леува, Мирча Элиаде и других.

100.00 грн.
Быстрый заказ


Алістер Макґрат зосереджується на ідеї децентралізованого, несанкціонованого церковною ієрархією тлумачення Біблії, яка стала однією з центральних ідей новонародженого протестантизму і глибоко відбилася у всій подальшій історії європейського та світового християнства. Крізь призму цієї ідеї він описує всю історію розвитку протестантизму від моменту його зародження до нашого часу

 
 
440.00 грн.
Быстрый заказ


В збірці представлені матеріали міжнародної молодіжної релігієзнавчої літньої школи "Нові релігійні течії в Україні" (14-21 липня 2015 року, Київ). Видання розраховано на широке коло читачів, котрі цікавляться питаннями історії та віровчення нових релігійних течій в Україні

 
 
130.00 грн.
Быстрый заказ


В настоящий сборник включены апокрифические сочинения, представляющие основные жанры раннехристианской литературы. Среди них как известные апокрифы, так и малоизвестные – в частности апокрифические деяния апостолов, которые в этом издании публикуются в переводе с сирийского.

200.00 грн.
Быстрый заказ


Предлагаемая книга Алена Даниэлу - известного шиваитского музыканта, автора популярных трудов, посвященных культуре, мифологии и традиционному искусству Индии, - является попыткой осмысления основных проблем западноевропейского общества второй половины ХX века путем поиска альтернативного пути развития Западной цивилизации

500.00 грн.
Быстрый заказ


Виходячи з того, що практичне релігієзнавство вивчає насамперед проблеми оприсутнення і функціональності релігії в соціумі за умов свободи совісті, автори книги на основі опрацювання і узагальнення українського поліконфесійного досвіду релігійного життя прагнули розкрити зміст цієї нової сфери знання

 
 
85.00 грн.
Быстрый заказ


В состав сборника входят программы стандартных базовых курсов для религиоведческой магистратуры "История отечественного и зарубежного религиоведения" и "Современные проблемы религиоведения"; программы специальных курсов "Отечественное религиоведение 20–80-х гг. XX в.: введение в проблематику изучения" и "История отечественной психологии и социологии религии"  и т.д.

250.00 грн.
Быстрый заказ


Підручник "Релігієзнавство" висвітлює структуру, принципи, методології релігієзнавства; особливості його взаємодії з іншими галузями гуманітарних знань. Із використанням загальноприйнятих у релігієзнавчій науці підходів розглянуто походження, сутність, структуру релігії як феномену людського буття, подано класифікацію релігійних систем, розкрито особливості ранніх політеїстичних вірувань, національних, світових релігій, неорелігій, релігійних учень секулярного змісту та їх ролі в духовному розвитку людства

75.00 грн.
Быстрый заказ

1   2   3   4   5   6    ...   8   след >>


(пусто)
 

+38(063)437-52-38
arhe@arhe.com.ua

Подпишитесь и получите подарок© Архе .