Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)

1   2   след >>показать всеУ брошурі професора О. Сагана аналізуються проблемні питання конституювання єдиної Української Помісної Православної Церкви (УППЦ) та її значення для подальшого розвитку країни

50.00 грн.
Быстрый заказ


Тексти із пропонованої читачам збірки відображають широкий спектр досліджень з антропології релігії на регіональному й локальному рівнях — від Підкарпаття до Кавказу — та охоплюють час від середини XX ст. до початку XXI ст. До книги увійшли статті учасників щорічної конференції з антропології релігії, яка відбувалася в Києві протягом 2014–2018 рр. і була організована Робочою групою з вивчення релігії у Причорномор’ї на чолі з К. Ваннер

274.00 грн.
Быстрый заказ


Основная часть публикуемых материалов посвящена реконструкции ритуальных истоков некоторых мотивов и сюжетов в литературах древнего мира и средневековья - японской, индийской, древнееврейской и древнегреческой. Выявляется ритуальная обусловленность структурно-композиционных особенностей произведений различных жанров, обнаруживается мифологическая семантика ряда образов и приемов построения сюжетов

190.00 грн.
Быстрый заказ


Вегетаріанство, здоровий спосіб життя, нудизм і навіжені пошуки раю. Август Енгельгардт у своєму житті та філософії відобразив стиль, поширений серед європейців початку ХХ століття. Придбавши в 1902 році кокосову плантацію на тропічному острові, він створив там власну релігійну систему та заснував "Орден Сонця"

200.00 грн.
Быстрый заказ


У книзі Джошуа Серль докладно висловлює свій погляд на те, як має змінитися християнський рух у сучасну постмодерну добу, коли так званий «християнський світ» (англ. Christendom) вже безповоротно став надбанням минулого. Зокрема автор говорить про тотальну кризу «інституційної церкви» і вважає, що майбутнє належить «церкві без стін», яка не прагне бути відокремленою від суспільства групою «обраних», а діє у світі заради перетворення всього суспільства силою Святого Духа

319.00 грн.
Быстрый заказ


У монографії реалізовано спробу конституювання одного з напрямів практичного релігієзнавства, який означено як прогнозування релігійних процесів. На основі методології, грунтованої на системному й міждисциплінарному, навіть полідисциплінарному підході, у монографічному дослідженні здійснено комплексний філософсько-релігієзнавчий аналіз прогностичного потенціалу релігієзнавчої науки, який дав змогу визначити основні поняття, виявити методологічні особливості прогнозування в релігієзнавстві та можливі межі його застосування 

 
 
300.00 грн.
Быстрый заказ


В праці Г. Біддулфа шляхом порівняння розкриваються особливості чотирьох американських реставраціоналістських концепцій - Александра Кемпбелла (Церква Христа), Джозефа Сміта (Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів), Еллен Уайт (Церква адвентистів сьомого дня) та діячів раннього п'ятидесятництва

 
 
200.00 грн.
Быстрый заказ


У збірці представлені матеріали ХІ Міжнародної молодіжної релігієзнавчої літньої школи "Віра багаї: історія, віровчення і практика" (Київ - Стамбул - Хайфа, 2-16 серпня 2010 р.). Видання розраховане на широке коло читачів, котрі цікавляться питаннями історії та віровчення віри багаї

 
 
90.00 грн.
Быстрый заказ


Вашему вниманию предлагается шестой выпуск "Антологии отечественного религиоведения", представляющий труды украинских религиоведов, написанные в ХХ в. 

 
 
250.00 грн.
Быстрый заказ


Вашему вниманию предлагается шестой выпуск "Антологии отечественного религиоведения", представляющий труды украинских религиоведов, написанные в ХХ - начале ХХI в. 

 
 
220.00 грн.
Быстрый заказ


Вашій увазі пропонується п'ятий випуск журналу Молодіжної асоціації релігієзнавців. Видання продовжує публікувати статті молодих науковців, котрі займаються релігієнавчими дослідженнями. Випуск повністю присвячено релігійній освіті

 
 
110.00 грн.
Быстрый заказ


Видання продовжує публікувати статті молодих науковців, котрі займаються релігієнавчими дослідженнями. Випуск присвячений новим релігійним течіям, під якими розуміються новітні релігії, рух New Age і нові напрямки всередині усталених релігійних традицій

 
 
111.00 грн.
Быстрый заказ


Цей документ виник на основі ряду екуменічних консультацій та конференцій з питань християнства та кліматичних змін в умовах Південної Африки. Автори документу намагаються визначити, яким чином люди з різних прошарків суспільства Південної Африки можуть відреагувати на питання адаптації до змін клімату

 
 
35.00 грн.
Быстрый заказ


Начиная с древних времён, человек пытался познать себя, свой внутренний, духовный мир, формировал представления о душе. Подобного рода устремлённости его мысли приводили к осмыслению метафизических основ бытия, получали зеркальное отражение в философских идеях, религиозных учениях

200.00 грн.
Быстрый заказ


Ця книга є оригінальною спробою осмислити історію релігії саме в аспекті її конфесійних виявів. Ви дізнаєтеся про конфесії в їхньому сутнісному вияві, а також у загальному соціально-історичному та історико-культурному контексті розвитку релігії

100.00 грн.
Быстрый заказ


19-20 листопада 2009 р. в Києві відбулася І Всеукраїнська наукова конференція "Майбутнє богослов'я в Україні". Представлені в цьому виданні плоди конференції - це свідчення дуже різних поглядів щодо стану, перспектив та можливостей розвитку богослов'я в Україні, а також шансів на співпрацю між представниками різних конфесій

30.00 грн.
Быстрый заказ


Книга є наслідком моніторингу подій зими 2013-2014 рр., що відбулися в Україні після непідписання Україною угоди про асоціацію з Євросоюзом, коли українці вийшли з мирними протестами проти політики влади. Фокус зроблений на зборі та аналізі інформації про реакцію релігійних організацій України та їх лідерів на мирні протестні народні акції та спроби силового придушення волевиявлення народу

 
 
350.00 грн.
Быстрый заказ


Автор поставил перед собой амбициозную задачу: показать, как восточно-христианская идея «обожения», интерпретированная в более широком смысле «бого-человеческого общения», может стать продуктивной для определения позиций и действий православных христиан в современном либерально-демократическом политическом контексте.

370.00 грн.
Быстрый заказ


В збірці представлені матеріали міжнародної молодіжної релігієзнавчої літньої школи "Нові релігійні течії в Україні" (14-21 липня 2015 року, Київ). Видання розраховано на широке коло читачів, котрі цікавляться питаннями історії та віровчення нових релігійних течій в Україні

 
 
140.00 грн.
Быстрый заказ


Виходячи з того, що практичне релігієзнавство вивчає насамперед проблеми оприсутнення і функціональності релігії в соціумі за умов свободи совісті, автори книги на основі опрацювання і узагальнення українського поліконфесійного досвіду релігійного життя прагнули розкрити зміст цієї нової сфери знання

 
 
90.00 грн.
Быстрый заказ


У посібнику подано матеріал, присвячений релігієзнавству як науці, історії релігії та світовим релігіям. Розглядаються різні концепції, її структура та функції релігії в житті суспільства та особистості, проблеми розвитку та еволюції релігії.

230.00 грн.
Быстрый заказ


Вашій увазі пропонується восьмий випуск науково-популярного журналу Молодіжної асоціації релігієзнавців "Релігієзнавчі нариси". Випуск складається із семи рубрик: "Польові дослідження", "Релігія і соціум", "Релігія і культура", "Дискусія: між Революцією Гідності та Томосом", "Переклад", "Рецензії", "Ювілеї". 

185.00 грн.
Быстрый заказ


Щорічник укладено із текстів доповідей і повідомлень, надісланих учасниками до міжнародної наукової конференції "Свобода релігії на перехресті епох, країн і культур", проведення якої зініціювали Координаційна ради з питань релігієзнавства країн Східної і Центральної Європи, Українська Асоціація релігієзнавців, Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України

190.00 грн.
Быстрый заказ


Книга вміщує статті і тези професора А.Колодного з актуальних проблем релігійного життя України, написані ним в останні роки і видруковані в різних наукових збірках і часописах, переважно як роздуми редактора часопису "Релігійна панорама"

100.00 грн.
Быстрый заказ


Монографія є вибраними творами авторки, що пройшли апробацію у наукових, академічних, виданнях різних років. Дослідниця спробувала розглянути феномен релігії у суспільній та особистісній функціональності через комплекс актуальних проблем, а саме: в контексті глобалізаційних процесів сучасності, у ситуації соціального модернізму та постмодернізму

 
 
160.00 грн.
Быстрый заказ


Монографія вмістила матеріали переважно наукових співробітників дослідницької групи з філософії релігії Відділення релігієзнавства ІФ НАН України з виконання ними планової теми з проблеми структурування релігії. Виявлено особливості структурування релігійного феномену загалом, ті зміни, які відбуваються у кожній з його складових за умов глобалізації, постмодерну і секуляризації, під впливом ускладнення міжконфесійних відносин

 
 
290.00 грн.
Быстрый заказ


Исследована религиозность в современной России и приведена сравнительная характеристика групп верующих. Изучены виды религиозных общностей, их социальная деятельность и гражданская позиция. Выявлен консолидирующий потенциал религиозных общностей, его сильные и слабые стороны

50.00 грн.
Быстрый заказ


Эта книга – результат вдохновляющего интеллектуального обмена знаниями учёных и экспертов в области антропологии, театральности, этносценологии, танца, религиоведения, теологии, истории и искусства. Авторы предлагают новые взгляды на взаимосвязь между религиозными ритуалами, культурными ритуалами и театральной постановкой

220.00 грн.
Быстрый заказ


Книга посвящена истории русского неоязычества от его зарождения до современности. Анализируются его корни; прослеживаются особенности неоязыческих подходов в политической и религиозной сферах; дается характеристика неоязыческой идеологии и показываются ее проявления в политике, религии и искусстве

 
 
160.00 грн.
Быстрый заказ


Польский писатель Зенон Косидовский хорошо известен советскому читателю, в прошлом неоднократно выходили его книги по истории ветхозаветной религии и раннего христианства. Его "Библейские сказания" всегда пользовались популярностью в стране и неоднократно переиздавались.

70.00 грн.
Быстрый заказ

1   2   след >>показать все


(пусто)
 

+38(068)231-67-99
info@platoscave.com.ua

Подпишитесь и получите подарок© Архе .