Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)Providing over 25,000 definitions in their historical order of development, this reference classic has been widely regarded for over 50 years as the best single-volume dictionary available for students of Latin. It includes information about grammar, inflection, and pronunciation, as well as copious citations and useful appendices

139.00 грн.
Быстрый заказ


Великий тлумачний словник сучасної української мови є універсальним довідником із сучасної української мови. В ньому об'єднано академічну повноту мовної лексики з лаконічною формою однотомного видання. Словник містить близько 250 тис. слів і словосполучень, у тому числі й ті, що увійшли в українську літературну мову впродовж останнього десятиліття. Окрім загальновживаних слів, у словнику наводяться основні терміни сучасної науки і техніки, а також слова, що визначають явища і реалії виробничого, культурного і побутового життя

360.00 грн.
Быстрый заказ


Словник включає розміщену в абетковому порядку українську лексику, яка в народній мові має різноманітний етнокультурний підтекст. Вона витлумачується, коментується та ілюструється фольклорними контекстами, а також характерними цитатами з класичної художньої та літописної літератури, Біблії, "Слова о полку Ігоревім"

115.00 грн.
Быстрый заказ


Словник української мови за редакцією Б.Д.Грінченка являє собою цінну лексикографічну пам'ятку. Цей двомовний — українсько-російський — словник (у своїй основі перекладного типу) має до 68 тисяч реєстрових слів і є першим в українській лексикографії великим зібранням лексичних фондів української мови

650.00 грн.
Быстрый заказ


Словник містить майже 400 ключових і понад 2000 похідних та синонімічних найчастотніших слів сучасної японської мови, зо належать до групи ономатопеїчної лексики, яка є надзвичайно поширеною у повсякчасному побутовому мовленні японців, художній літературі, мові манга, рекламних текстах, а також у дитячй мові

130.00 грн.
Быстрый заказ


Книга є наслідком довготривалої роботи "Лабораторії наукового перекладу" при НаУКМА.  В рамцях проекту протягом декількох років було проведено низку теоретичних семінарів...

44.00 грн.
Быстрый заказ


В основу этой книги, впервые изданной в 1899 году, положен Немецко-латинский словарь Е. Георгеса, откуда почерпнуты система изложения и классификация значений, адаптированные О. Петрученко в соответствии с нормами русского языка. В издание вошли обширные цитаты из произведений римских классиков с подробным переводом и комментариями

93.00 грн.


Латинсько-український словник містить переклад українською мовою близько 30 000 латинських слів. Поряд із сучасною лексикою у ньому наявні також відповідники латинських понять, питомі для української ментальності епохи Гетьманщини початку ХХ ст.

74.00 грн.


Працюючи з різними текстами католицької тематики, перекладачі нерідко стикаються з неабиякими труднощами у знайденні відповідних слів в українській лексиці. Для допомоги їм у цьому постав цей Словник, розширення та доповнення якого можемо ще чекати в майбутньому

37.00 грн.


«Старослов'янсько-український словник» - навчальний перекладний словник, покликаний допомогти вивчати оригінальні старослов'янські тексти. Реєстр словника - близько 9 тис. слів - з належною повнотою репрезентує лексичний склад найдавніших старослов'янських пам'яток

56.00 грн.


Словник призначено для студентів спеціальності "Фармація". Відповідно до свого навчального призначення він охоплює переважну більшість лексичних та термінологічних одиниць, які зустрічаються і вживаються в галузі фармації

37.00 грн.


Этот словарь предназначен для весьма конкретного читателя: для переводчика устных и письменных христианских текстов, работающего на рубеже XX-XXI веков

 
 
180.00 грн.

(пусто)
 

+38(063)437-52-38
arhe@arhe.com.ua

Подпишитесь и получите подарок© Архе .