Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)

1   2   след >>показать всеИздаваемая впервые на русском языке книга известного французского военного историка Ф. Осареса посвящена детальной реконструкции облика византийской армии конца VI в. Ученый строит свое исследование в основном на анализе текста "Стратегикона" - знаменитого военного трактата, авторство которого приписывается императору Маврикию

 
 
255.00 грн.
Быстрый заказ


Вперше перекладена українською мовою збірка присвячена фронтовим переживанням німецького письменника, філософа, ідеолога консервативної революції Ернста Юнгера під час його участі у Першій світовій війні. Натхненні та захопливі тексти звично для автора ведуться у формі щоденника, що, разом із листуванням з ріднею автора, є логічним продовженням осмислення Юнгером феномену війни, побратимства та нового світового порядку

 
 
200.00 грн.
Быстрый заказ


Эта книга - последняя значительная работа Рене Жирара, фактически его завещание. Исследуя вместе со своим коллегой Бенуа Шантром трактат "О войне" прусского военного теоретика Карла фон Клаузевица, философ находит в нем ключ к самой сущности современности: это нарастающее противостояние миметических соперников в глобальном масштабе вплоть до полного уничтожения одного из них, которое может совпасть с гибелью целой планеты

 
 
350.00 грн.
Быстрый заказ


Труд полковника М.И.Маркова по истории кавалерии, изданный в конце XIX века в 5-ти томах, сегодня безусловная библиографическая редкость

220.00 грн.
Быстрый заказ


Труд полковника М.И.Маркова по истории кавалерии, изданный в конце XIX века в 5-ти томах, сегодня безусловная библиографическая редкость

245.00 грн.
Быстрый заказ


Ця книжка - візуальна енциклопедія, що у яскравій і доступній формі розповідає про важливий елемент козацького бойового спорядження, порохівницю. Про типи ручної вогнепальної зброї піхотинців і кіннотників та її використання в бою і на полюванні, про те, як виготовляли порох і які символи прикрашали порохівниці, розповідають понад 200 ілюстрацій

148.00 грн.
Быстрый заказ


Легендарна книга швейцарського воєнного експерта майора Ганса фон Даха є чудовим посібником, метою якого є навчити, як перемагати навіть тоді, коли супротивником є, здавалося б, непереможна і суттєво переважаюча військова потуга. Автор розкриває моральні засади, стратегічні цілі, тактику і бойові техніки т. зв. малої війни

120.00 грн.
Быстрый заказ


В пропонованій праці, на основі багатого фактичного матеріалу зроблено спробу висвітлити сутність та масштаби процесів українізації, яка розгорнулася після Лютневої революції 1917 р. на Чорноморському та інших флотах колишньої Російської Імперії, що стало важливою передумовою для формування військово-морських сил незалежної України

340.00 грн.
Быстрый заказ


Збірник наукових праць укладено на основі матеріалів Другої міжнародної зброєзнавчої конференції, що відбулася в м. Києві 16-18 травня 2016 р. Видання розраховане на фахівців у галузі зброєзнавства та суміжних спеціальних історичних дисциплін, археологів, музейних працівників, викладачів, аспірантів, студентів ВНЗ гуманітарного профілю

315.00 грн.


Збірник наукових праць укладено на основі матеріалів Другої міжнародної зброєзнавчої конференції, що відбулася в м. Києві 16-18 травня 2016 р. Видання розраховане на фахівців у галузі зброєзнавства та суміжних спеціальних історичних дисциплін, археологів, музейних працівників, викладачів, аспірантів, студентів ВНЗ гуманітарного профілю

315.00 грн.


Довідник узагальнює та систематизує інформацію про воєнні події (битви, сутички, облоги), що відбувалися на території української держави та за участі українського етносу в добу Середньовіччя та Нового часу. Територіальні рамки воєнних конфліктів, згаданих у довіднику, поширюються на місця розселення антів, русів, українських козаків тощо

 
 
86.00 грн.


Желающие запросто могут читать "В погоне за мощью" как добротно сработанную историю военного дела и гонки вооружений. В то же время профессиональным специалистам, даже впервые знакомящимся с трудами Уильяма Мак-Нила, становится ясно, что это - англосаксонская аналогия всемирной истории более известного у нас французского историка Фернана Броделя

 
 
127.00 грн.


Цель этой книги - дать читателю точную картину тех переживаний, которые пехотинец - стрелок и командир - испытывает, находясь в знаменитом полку, и тех мыслей, которые при этом посещают его. Книга возникла из дневниковых записей, отлитых в форме воспоминаний 

320.00 грн.


В книге "Власть над народами" Дэниел Хедрик прослеживает эволюцию западных технологий от мушкетов и галеонов до реактивных самолетов и умных бомб. Он объясняет, почему экологические и социальные факторы иногда гарантировали победу, а иногда приводили к неожиданным поражениям

330.00 грн.


Книга П.Д.Арманди, ветерана Наполеоновских войн, практически не известна российскому читателю, хотя занимает достойное место среди книг военно-исторической тематики, так как дает обширный и основательный обзор использования слонов в войнах.

291.00 грн.


Собирая материал, касающийся истории и деятельности военных, духовных, королевских и дворянских орденов в истории, авторы пришли к выводу, что информации об этом в нашей стране крайне мало или она абсолютно фантастична и фальсифицирована; в связи с этим они попытались в доступной и достоверной форме донести до читателей информацию по данной проблематике

 
 
151.00 грн.


Трактат Цзе Сюаня "Военный канон в ста главах" никогда не издавался за пределами Китая, но его значение трудно переоценить. Автор разъясняет сто важнейших понятий китайской стратегии, давая читателю очень редкую в китайской литературе возможность получить непосредственное и вместе с тем точное и полное представление о принципах китайской стратегической мысли

 
 
103.00 грн.


Автор данной книги, известный специалист по истории эллинизма, анализирует войну как социальное явление, в значительной мере сформировавшее эллинистический мир. В монографии детально рассмотрено влияние военных конфликтов различной природы, масштабов и продолжительности на все стороны жизни греческих полисов и эллинистических монархий: экономику, технику, идеологию, религиозные воззрения, этические нормы

389.00 грн.


Українські та польські автори аналізують різноманітні аспекти сучасних гібридних війн, інтерпретуючи смисли інформаційного протистояння з акцентом на гібридній агресії Росії проти України

180.00 грн.


Том содержит "Хронику" послевоенных событий, изданную Юнгером под заголовком "Годы оккупации" только спустя десять лет после ее написания. Таково было средство и на этот раз возвысить материю прожитого и продуманного опыта над злобой дня, над послевоенным смятением и мстительной либо великодушной эйфорией

490.00 грн.


"Это - практическое руководство к действию, своего рода справочник. Поэтому в нем нет теоретического анализа государственного переворота; здесь описаны технологии, которые можно применить для захвата власти в том или ином государстве. Эту книгу можно сравнить с кулинарным справочником, поскольку она дает возможность любому вооруженному энтузиазмом - и правильными ингредиентами - непрофессионалу совершить свой собственный переворот; нужно только знать правила". - Эдвард Люттвак, 1968

 
 
220.00 грн.


"З історії польських крилатих гусарів" – це яскраво ілюстрована книга, яка вводить читача у світ легендарної польської кавалерії. Ми знайомимося з історією цього видатного роду кавалерії за майже 300 років його існування 

59.00 грн.


Дневники Эрнста Юнгера - уникальное свидетельство интеллектуального переживания войны человеком, создавшим культурно-философское и психоантропологическое обоснование её как фундаментальной формы жизни человека и затем всё же пришедшим к отвержению её положительного смысла

515.00 грн.


Сунь-Цзы - китайский полководец, живший во времена Конфуция, - написал "Искусство войны" почти 2500 лет назад. Эта книга - не только кладезь военной мудрости, но и практическое руководство по тактике и стратегии военных действий

22.00 грн.


В монографии рассмотрен исторический опыт развития и боевого применения сил и средств морской радиоэлектронной разведки (разведки связи) в первой половине XX века – периода двух мировых войн и множества менее масштабных военных конфликтов

70.00 грн.


"Новые и старые войны" Мэри Калдор фундаментальным образом изменили подход современных ученых и политиков к пониманию современной войны и конфликта. В контексте глобализации эта прорывная книга показала: то, что мы считали войной (то есть война между государствами, в которой цель состоит в применении максимального насилия), становится анахронизмом

286.00 грн.


Данная книга, написанная доктором исторических наук А. С. Степановым, является первой в серии монографий автора, посвященных развитию советской авиации в 30-х годах XX века, и отражает результаты его многолетних исследований

60.00 грн.


В монографии освещаются наиболее значимые аспекты строительства русских крепостей конца XV - XVII в. - периода кирпичной фортификации, итальянского влияния, формирования новой военно-инженерной мысли 

234.00 грн.


   Книга Эдварда Н.Люттвака "Стратегия Византийской империи" представляет собою попытку ответить на вопрос о том, почему Византийская - Восточная Римская империя просуществовала почти вдвое дольше Западной.

233.00 грн.


В книге рассказывается о "парадоксальной" (диалектической) логике, лежащей в основе стратегического мышления. Обсуждаются четыре уровня стратегии: техника, тактика, оперативное искусство, стратегия театра военных действий и большая стратегия. Автор анализирует войны нового типа - "постгероические войны", порожденные страхом потерь и желанием избежать их любой ценой

 
 
233.00 грн.

1   2   след >>показать все


(пусто)
 

+38(063)437-52-38
arhe@arhe.com.ua

Подпишитесь и получите подарок© Архе .