Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)

1   2   след >>показать всеОстанніми роками у "Філософській думці" сама собою склалася традиція розпочинати рік числом, тематичний блок якого присвячений актуальному станові поважної філософської традиції чи напрямку філософського дискурсу. Цього року це - антична філософія

37.00 грн.


Це число "Філософської думки" присвячене проблемі самовизначення та ідентичності вітчизняної філософської (й загалом інтелектуальної) традиції. У роботі над номером взяли участь науковці двох інститутів філософії національних академій наук України та Білорусі

37.00 грн.


Звернення до феномену Тараса Шевченка замислювалося зовсім не у річищі передбачуваних ювілейних ремінісценцій, а радше всупереч їм - як спроба відкрити ті можливості розуміння, які зроблять великого поета живим учасником нашого сьогодення, а не монументальним об'єктом вшанування, про який - є й така властивість ювілеїв - чим більше говорять, тим менше цікавляться

37.00 грн.


Переважна частина цього числа "Філософської думки" присвячена темі "Поняття свідомості у сучасній філософії", що обговорювалася на теоретичному семінарі в рамках роботи Центру міжкультурної комунікації Національного університету "Києво-Могилянська академія"

 
 
37.00 грн.


Тематичний блок поточного числа журналу визначають матеріали круглого столу "Політична леґітимація і насильство": розглядалися такі проблеми, як формування культурно-історичних та філософсько-правових передумов політичної леґітимації, співвідношення державного урядування і політичного визнання, насильства і природи леґітимації, демократичної конкуренції та примусу

37.00 грн.


Питання самовизначення стоїть перед українськими інтелектуалами так само гостро, як і в минулому. Змістовна рефлексія у цій справі не зайва, що й спонукало до обговорень, результати яких оприлюднюються у цьому числі журналу

37.00 грн.


"Філософська думка" вирішила привернути увагу українських інтелектуалів до осмислення радянської філософії як у форматі інтелектуальної історії, так і в безпосередній дотичності до стану і роботи сучасної української гуманітаристики

37.00 грн.


В одному з попередніх чисел (№3, 2011) "Філософська думка" вже зверталася до проблематики аналітичної філософії. Нині ми продовжуємо тематичну серію, змістивши наголос з аналітичної традиції й питань методології на практику здійснення аналітичних студій безпосередньо в сучасній Україні

37.00 грн.


У цьому числі журналу ми вирішили надати можливість зацікавленим молодим науковцям у царині релігієзнавства висловитись із проблеми, яка має не лише вузькофахове, а й загальногуманітарне значення: "Як можливе релігієзнавство сьогодні?"

37.00 грн.


Тематичний блок цього числа журналу присвячено феноменові католицької філософії. Окрім статей, що різною мірою розкривають продуктивну взаємодію католицької традиції та філософії, опубліковано матеріали круглого столу на тему "Релігія і раціональність"

37.00 грн.


Це число журналу присвячене проблемам політичного судження та культурної ідентичності, постановка яких відправляється від праць відомого французького філософа Венсана Декомба, але актуальність їх для умов нинішнього українського суспільства зайве пояснювати

 
 
37.00 грн.


Як особистості відбутися у філософії? Які вимоги до людини висуває філософський дискурс? У чому вкорінена особлива (і персональна) відповідальність, яку породжує ситуація філософського мислення? Започатковуємо обговорення цієї важливої теми 

37.00 грн.


Своє бачення моделі сучасної філософської освіти, її нинішніх вад і можливих перспектив представляють науковці філософського факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, знаного як alma mater для більшості українських філософів

37.00 грн.


У тематичному блоці цього числа ми продовжуємо тему інтелектуальної біографії. Вдаємося до більш загального смислового горизонту теми: це і досвід західної традиції, і теоретичні засади біографістики, і узагальнення радянської філософії як ситуації мислення

37.00 грн.


Оскільки призначенням академічного журналу є, зокрема,активний вплив на спрямування, методологічні засади, пріоритети поточних досліджень, тематичним блоком даного числа ми прагнемо привернути увагу філософського загалу України до проблеми культурної пам'яті як однієї з чільних у сучасному соціально-філософському дискурсі

37.00 грн.


Починаючи з цього числа, часопис запроваджує тематичні випуски, побудовані переважно довкола певного стрижня тематизації - напряму досліджень, ідей визначного філософа, актуальної проблеми чи події. Поточний випуск присвячено феноменології

 
 
37.00 грн.


До уваги читача пропонується число журналу, спеціально присвячене сучасній французькій філософії. Завданням авторів було запропонувати кілька напрямів і тем філософських досліджень, які визначають інтелектуальну атмосферу сучасної Франції і розкриття яких сприятиме розумінню феномена сучасної французької філософії

37.00 грн.


Провідною темою цього числа часопису є криза, що охопила світ. Її зазвичай називають фінансовою, але достеменна природа її вочевидь глибша за іпотечні негаразди, банківські дисбаланси та суперечності економічного розвитку. Редколегія "Філософської думки" провела дискусію з цього питання, до якої опріч філософів долучилися знані економісти та соціологи. Її матеріали розпочинають випуск

 
 
37.00 грн.


Питання вибору суспільством своєї долі та перспективи існування, можливості чи межі цього вибору, визначення реальних альтернатив та передумов їх реалізації - все це неодмінні теми соціально-філософської рефлексії. Їм було присвячене спільне засідання вчених рад Інституту філософії та Інституту соціології НАН України, яке пройшло в режимі круглого столу. Його матеріали вміщено в цьому номері журналу

37.00 грн.


Матеріали цього випуску часопису покликані привернути увагу гуманітаріїв до ключової ролі перекладу в напрацюванні філософської мови, розширенні горизонтів мислення, виробленні нових теоретичних концептів та ідей. І в забезпеченні однієї з головних передумов філософської культури - строгості

37.00 грн.


Цим тематичним випуском редакція прагне зробити крок і в подальшому розвитку вітчизняної культури філософського аналітизму, і у формуванні спільноти українських дослідників, котрі безпосередньо працюють у галузі історії та подальшого творчого розвитку аналітичної філософії

 
 
37.00 грн.


Тематичну спрямованість цього числа задають статті учасників міжнародної франко-української конференції "Проблема персональної та соціальної автономії (філософія свідомості, дії та суспільства Венсана Декомба)", яка відбулася в Інституті філософії НАНУ. У центрі уваги учасників було два питання: 1) Якої форми потребує сучасна філософія свідомості/духу? 2) Як мислити сьогодні соціальний проект під назвою "демократія"?

 
 
37.00 грн.


У цьому числі журналу читач зможе ознайомитися з філософською ситуацією в сучасній Грузії. В тематичному блоці представлено оригінальні дослідження сучасних грузинських учених, огляд грузинської національної інтелектуальної традиції та сучасного стану справ, а також ремінісценції щодо нашого нещодавнього спільного філософського минулого

37.00 грн.


Як загалом можлива єдність сучасного глобального світу? Наскільки дієвими в його умовах можуть бути класичні соціокультурні принципи людського співіснування та розвитку на кшталт прав людини чи парадигми толерантності? Це коло питань є визначальним для тематичного блоку цього числа журналу

 
 
37.00 грн.


Перший змістовий блок цього числа журналу становлять матеріали семінару з легітимації, який провела редакція "Філософської думки" спільно з кафедрою філософії філософського факультету КНУ ім. Т. Шевченка. Другий блок наповнюють матеріали круглого столу, присвяченого демократії та демократичній легітимності, який відбувся в Інституті філософії НАНУ за участю відомого французького соціального філософа П'єра Розанвалона та його колег

37.00 грн.


В цьому випуску редакція хотіла б привернути увагу до однієї з найповажніших філософських наук, яка на сьогодні фактично виросла в цілий комплекс спеціалізованих дисциплін, - до логіки. Розпочинає число опитування серед українських логіків щодо стану, особливостей і евристичного потенціалу сучасної логіки. А добірка статей з логічної проблематики, що позначають кілька важливих напрямів сучасних досліджень, сподіваємось, буде цікавою не лише фахівцям із логіки

37.00 грн.


Сучасна естетика відкрита до перечитувань своєї теоретичної спадщини та формування нового образу дисципліни. Якою мірою ця відкритість притаманна естетичним дослідженням в Україні? Часопис "Філософська думка" звертається до обговорення актуальних проблем сучасної естетики й теоретичної рецепції цих проблем вітчизняними дослідниками

37.00 грн.


Пропоновані увазі читачів статті та матеріали мають на меті передусім упровадження до наукового обігу нових документів, що суттєво збагачують сучасну історико-філософську україністику й долають деякі з її стереотипних уявлень. Але не тільки...

37.00 грн.


Спецвипуск Sententiae журналу "Філософська думка" - фахове ВАКiвське видання з фiлософiї, присвячене проблемам фiлософiї нового часу, iсторiї фiлософiї, фiлософiї культури. Переважна більшість матеріалів першого випуску за 2010 рік сворена учасниками Товариства дослідників античної і середньовічної філософії

 
 
56.00 грн.


Спецвипуск Sententiae журналу "Філософська думка" - фахове ВАКiвське видання з фiлософiї, присвячене проблемам фiлософiї нового часу, iсторiї фiлософiї, фiлософiї культури. Другий випуск за 2011 рік містить добірку статей провідних українських та зарубіжних науковців із теології та філософії релігії

 
 
75.00 грн.

1   2   след >>показать все


(пусто)
 

+38(063)437-52-38
arhe@arhe.com.ua

Подпишитесь и получите подарок© Архе .