Версия для печати Версия для печати

Науковий світогляд на зламі століть

Автор: Лук'янець В.С., Кравченко О.М., Озадовська Л.В., Мороз О.Я.

Вид-во: ПАРАПАН

Мова: укр.

Формат: Обкл. м'як.Форм. 145х200 мм; 288 стор.

Досліджено комплекс світоглядних проблем, викликаних глобальними теоретичними і науково-технічними зрушеннями в природознавстві кінця ХХ – початку ХХІ ст.

Розкрито значення глибинних багатовекторних змін, які відбуваються у світоглядному інтер’єрі науки під впливом вибухоподібного розвитку таких її галузей як нерівноважна термодинаміка, синергетика, нелінійна наука, квантово-польова космофізика, комп’ютерна наука (інформатика), молекулярна біологія, а також індустрія нано-біо-геномо-нейро-інформаційно-комп’ютерних супертехнологій. Доводиться, що революція супертехнологій і далі визначатиме обрії наукового світогляду, і саме тому її філософське осмислення стає найважливішим завданням нашого часу.

У центрі уваги авторів – пошук нових шляхів розвитку технонауки, новітніх фундаментальних теорій сучасного природознавства, а також розкриття форм буття техносуб’єкта у повноті всіх онтологічних відношень з іншими формами буття в світі, аналіз опорних понять і базових мов наукового опису реальності, деконструювання базових парадигм природознавства, які домінували у ХХ ст., характеристика постнекласичного, постмодерністського етапу історичного становлення природознавства.

Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів.

 

81.00 грн.
(пусто)
 

+38(063)437-52-38
arhe@arhe.com.ua

Подпишитесь и получите подарок© Архе .