Версия для печати Версия для печати

Обгрунтування цінностей: сучасні філософські дискурси

Оценить

Автор: відповідальний редактор В.В.Лях

Вид-во: Інститут філоофії НАН

Мова: укр.

Формат: Обкл. м'яка. – Форм. 147х205 мм; 336 стор.

Рік видання: 2016

 

Моноірафія є спробою критично реконструювати сучасні філософські обгрунтування аксіологічної проблематики та цілісно осмислити засадничі ціннісні трансформації. Означена тема розкривається авторами як в історико-філософському, так і в соціально-онтологічному та етичному вимірах. Теоретичним осердям монографії є дослідження аксіологічних стратегії сучасного гуманізму, дискурсивної етики як широкомасштабний проект обґрунтування можливості практичного втілення загальнолюдських цінностей. Дослідження засвідчує, що властиві сьогоденню глибинні ціннісні зміни та формування «нових» цінностей зачіпають і трансформують самі підвалини буття людей, їхній світогляд, уявлення про добро і зло, справедливість, свободу і гідність. Акцентовано увагу також на значенні наповнених смислом аксіологічних понять та суджень самоідентифікації індивіда„ яка здійснюється як через приналежність до тих чи інших груп та спільнот, так і через прагнення бути собою. Для науковців, викладачів та студентів вузів, всіх, хто цікавиться актуальними проблемами сучасною філософського мислення.

130.00 грн.
(пусто)
 

+38(063)437-52-38
arhe@arhe.com.ua

Подпишитесь и получите подарок© Архе .